خوش آمدید

تماشای آخرین موعظه

 

کمپ تابستانی کلیسای ایرانیان

 جون  ۹-۱۱    ۲۰۱۷

برای اطلاعات بیشتر با دفتر کلیسا تماس حاصل نمایید

 (408) 732-7070

X