به کلیسای کودکان خوش آمدید!

 ما معتقدیم که کودکان یک قسمت اساسی جامعه هستند.  هر یکشنبه صبح, بچه ها محبت خداوند را  از طریق داستانهای کتاب مقدس و کار خداوند در دنیا , کشف می کنند.

رویای کلیسای کودکان:

 دید ما برای هر کودک در کلیسای کودکان از این قرار است:

، شناخت مسیح

، درک کلام خداوند

، رشد روحانی 

، توانایی به اشتراک گذاردن محبت مسیح با دیگران

ماموریت کلیسای کودکان:

فرزند خود را در مسیری که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید.

امثال ۲۲ : ۶ 

۱: آموزش کودکان بر اساس مرحله رشدی و گروه سنی هر کودک

۲: تعلیم آنها برای درک محبت مسیح، شادی بخشیده شدن و دریافت نجات

۳: آموزش کودکان برای پی بردن به حقیقت کلام خداوند

۴: تشویق آنان برای رشدشان مابین ایمانداران

دعای ما این است که قادر بوده به این کودکان آموزش دهیم تا رهبران مسئول و بالغ برای یک زندگی پربار، پیروز و سازنده برای جامعه، خانواده ها و در میان همسالان خود باشند.

کلاسهای روز یکشنبه ما شامل:

، نوزادان ( زیر ۲ سال)

، کودکان  ۳ تا ۵ سال

، فرزندان ۶ تا ۸ سال

، سنین ۹ تا ۱۱ سال

و دانش آموزان رهنمایی و دبیرستان

مطالب درسی بر اساس سن، و طبق اصول کتاب مقدس, هر یکشنبه در کلاسها تدریس میشود.