کلیه کلاسها یکشنبه ها صبح ساعت  ۸ صبح به وقت کالیفرنیا برگزار میشود. بعد از ثبت نام ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال میگردد

زندگی در ملکوت

 بشارت و شهادت ؛ حفظ تعادل روحانی در چرخۀ زندگی

در این کلاس در مورد نجات و وظیفه و مآموریت یک ایماندار پس از ایمان آوردن و دریافت نجات ؛ و چگونگی حفظ تعادل روحانی ( چک آپ روحانی) بحث و گفتگو خواهد شد

 شروع کلاس : ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

تعمید

چرا یک ایماندار تعمید میگیرد؟

اگر مایل به شناخت تعمید، نحوه انجام تعمید، شرایط تعمید دهنده و تعمید گیرنده هستید در این کلاس ۴ جلسه ای با ما همراه شوید

 شروع کلاس : ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

  وسوسه و افتادن آدم و حوا

جزا یا فیض

دو قرن اخیر شاهد حمالت گسترده به اعتبار کلام خدا بوده است. با اینحال این پدیده جدیدی نیست. از زمان وسوسه پدر ومادر اولیه ما در باغ عدن, این سئوال که ” آیا خدا حقیقا گفته است؟” یکی از حملات موثر واز لحاظ کاربری مهم شیطان بوده است. دراین کلاس ماهیت وسوسه شیطان را که برای والدین اولیه ما بکار برده بررسی میکنیم.صحت کلام خدا رابطه مستقیم با ایمان ما دارد. کافی نیست که باور کنیم خدا هست, ما باید او را باورکرده و به کلام او اعتماد کنیم  

 شروع کلاس : ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا 

تعلیم و تربیت فرزندان‌

 محافظت فرزندان از حیله های دنیا

به عنوان یک مسیحی، چگونه خوب و بد را به فرزندان خود بیاموزیم تا آنها بتوانند در دنیا با اقتدار و سر بلند زندگی کنند و از حیله های شیطان در امان بمانند

 شروع کلاس : ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

آیا مسیحیت هم یک دین است؟

 فرق بین مسیحیت و باورهای دیگر

در این کلاس فرق بین مسیحیت و ادیان و یا باورهای دیگر را بررسی می کنیم و یاد می گیریم که چرا مسیحیت تنها راه نجات از طرف خدا برای بشر است

 شروع کلاس : ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا