کلاسهای حضوری

 
اعضای کلیسای محلی سانیول را تشویق می کنیم که با همفکری همیار ایمانی خود در کلاس های حضوری ثبت نام نمایند.   

مسیحیت چه می گوید

 

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

 

نام معلمین: افسانه و منصور

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۱۲ ظهر

در محل کلیسای ایرانیان سانیول

ثبت نام

زندگی در ملکوت

 

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت.

 

 

نام معلم: بهروز

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۱۲ ظهر

در محل کلیسای ایرانیان سانیول

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

نام معلم: پویا

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۱۲ ظهر

در محل کلیسای ایرانیان سانیول

ثبت نام

شاگردی

 

شاگرد کیست و ایمان مسیحی چیست و چگونه در آن رشد نماییم؟

 

 

 

نام معلم: کارمن

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۱۲ ظهر

در محل کلیسای ایرانیان سانیول

ثبت نام

کلاسهای آنلاین

 بعد از ثبت نام ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال میگردد

مسیحیت چه می گوید؟

 

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

 

 

نام معلم: فیروزه

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

توبه واقعی، نجات،  پیروزی بر گناهان

 

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت.

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

رازگاهان ، کلام ، دعا

 

رابطه با خدا از طریق خواندن روزانه کلام (رازگاهان) کلید تبدیل ما

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۴ جون ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

تعمید و پری روح القدس ، خداوندی عیسی مسیح

 

تعمید و پری روح القدس ، میوه ها و عطایای روح القدس

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۹ جولای ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

رابطه با کلیسا – شهادت و بشارت

 

حفظ تعادل روحانی در زندگی – بشارت و شهادت – نجات

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۶ آگوست ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: پویا

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: فائزه

تاریخ شروع کلاس ۱۳ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

شنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: رضا و بابک

تاریخ شروع کلاس ۱۵ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۴ جلسه – آنلاین

دوشنبه ها ساعت ۷ عصر به وقت اروپا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: شبنم

تاریخ شروع کلاس ۹ جولای ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی 

برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

 

 

 

نام معلم: کشیش کامیل

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی 

برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

 

 

 

نام معلم: بابک

تاریخ شروع کلاس ۳۰ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۴ جلسه – آنلاین

سه شنبه ها ساعت ۷ عصر به وقت اروپا

ثبت نام

سلامتی روحانی و روانی برای هر مسیحی

 

در این دنیای شکست خورده که حاکم آن شریر است انسانها همیشه زیر حمله هستند. اما ایمانداران ابزاری در دست دارند که می توانند با استفاده از این ابزار در مقابل دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند که دشمن بر آنها چیره شود. در این کلاس یاد می گیریم که این ابزار چه هستند و چگونه یک ایماندار می تواند برای حفظ سلامتی روحانی و روانی خود و حتی عزیزانش از این ابزار استفاده کند

 

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

پیروزی در ازدواج و رابطه خانوادگی

 

امروزه در این دنیای شکست خورده اکثر ازدواجها به طلاق می انجامند. دروغهای شیطان، خود پرستی، رقابتهای دنیوی دست به دست می دهند و نه فقط غیر ایمانداران را بلکه خود ایمانداران را هم به شکست درزندگی زناشویی می رسانند. کلام خدا به ما ابزارهایی می دهد که بتوانیم در مقابل این حملات ایستادگی کنیم و با کمک روح القدس بر دشمن چیره شویم.

 

 

نام معلم: امیر و شیرین

تاریخ شروع کلاس ۴ جون ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

سلامتی و پیروزی در امور مالی

 

یکی از بزرگترین مشکلات انسان امروزی مشکلات مالی اوست. یک ایماندار می بایست چهارچوب امور مالی را از کلام خدا یاد بگیرد و در آن قرار بگیرد تا از این مشکلات نه فقط بیرون بیاید بلکه در شرایطی قرار بگیرد که بتواند به دیگر عزیزان خود نیز یاری دهد. مشکلات مالی یک حمله از سوی دشمن است و سلاحی که می تواند جلوی این حمله را بگیرد در کلام خدا هست. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه در این چهارچوب کلام قرار بگیریم و زندگی کنیم.

 

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۹ جولای ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

كتاب اعمال رسولان

 

گزارشي از اغاز و رشد كليسا با نگارش دكتر لوقا كتاب اعمال حلقه ارتباطي بين زندگي مسيح و زندگي كليسا ، حضور و قوت روح القدس در شاگردان طبق وعده عيسي مسيح وقتي به اسمان ميرفت

 

 

 

 

نام معلم: منصوره

تاریخ شروع کلاس ۷ می ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

كتاب اعمال رسولان

 

گزارشي از اغاز و رشد كليسا با نگارش دكتر لوقا كتاب اعمال حلقه ارتباطي بين زندگي مسيح و زندگي كليسا ، حضور و قوت روح القدس در شاگردان طبق وعده عيسي مسيح وقتي به اسمان ميرفت

 

 

 

 

نام معلم: منصوره

تاریخ شروع کلاس ۴ جون ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

 

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود باید یاد بدهیم تا حریم و مرز برای خود داشته باشند ، در این دوره ما به معرفی حریمها و مرزها خواهیم پرداخت

 

 

 

نام معلم: بابک

تاریخ شروع کلاس ۱ جون ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه – آنلاین

پنج شنبه ها ساعت ۷ عصر به وقت اروپا

ثبت نام

عطایای روحانی

 

شناخت اهمیت عطایای روحانی در زندگی و خدمت هرایماندار؛ کلید حرکت و ادامه حیات کلیساست

 

 

 

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۴ جون ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

رشد و بلوغ روحانی

 

بلوغ روحانی, باید هدف هر ایمانداری در زندگی باشد. این تلاشی است تا به “بلندای قامت مسیح برسیم.” (افسسیان 4: 13)

 

 

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۶ آگوست ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام