کلیه کلاسها یکشنبه ها صبح ساعت ۷:۳۰ یا ۸ صبح به وقت کالیفرنیا برگزار میشود. بعد از ثبت نام ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال میگردد

ژانویه ۲۰۲۲

فوریه ۲۰۲۲

مارچ ۲۰۲۲

اپریل ۲۰۲۲

می ۲۰۲۲