Link : https://iranian.church/class_registration

تاریخ شروع : ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

مسیحیت چیست؟

این کلاس مناسب آن کسانی هست که علاقه دارند درمورد اساس باور مسیحیت بدانند. خدا را از دید مسیحیت بشناسند. رابطه خدا و انسان را درک کنند و بیاموزند که عیسی مسیح کیست و برای بشر چه کرده است. این کلاس اول در سری کلاسهاست

زندگی در ملکوت

این کلاس برای آنانی است که کلاس مسیحیت چیست را گذرانده باشند و علاقه دارند که شناخت عمیقتری از مسیحیت داشته باشند. در این کلاس شاگردان بیشتر در مورد نجات، خدایی و خداوندی عیسی مسیح، تعمید و پری روح القدس تعلیم می گیرند. این کلاس دوم در سری کلاسهاست

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند. این کلاس سوم در سری کلاسهاست

جنگ روحانی

این کلاس برای ایماندارنی است که کلاس شفا و آزادی را در کلیسای ایرانیان گذرانده اند. این کلاس برای ایمانداران و خادمین مسیحی است که می خواهند طبق کلام خدا در مقابل شریر و حملات او ایستادگی کنند و در خدمت و زندگی شخصی خود پیروز شوند. این کلاس انواع حملات شریر و راه دفاع کردن از آن حملات را بررسی می کند و می آموزد

شاگردی

در این کلاس ایمانداران میاموزند که چرا و چگونه می توانند شاگرد عیسی مسیح باشند، اصول زندگی پیروزمند مسیحی را آموخته و یاد میگیرند چگونه به خدا وصل شده و با او رابطه روزانه داشته باشند. این کلاس چهارم در سری کلاسهاست

اصول مسیحیت

این کلاس برای آنانی است که حداقل کلاس “مسیحیت چیست” را گذرانده اند و معلومات نسبتن خوبی از مسیحیت دارند و به مسیح ایمان آورده اند. اصول مسیحیت شاگردان را به عمقهای مسیحیت می برد و تعلیم می دهد که یک مسیحی واقعی می بایست با چه باورهائی زندگی کند تا یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشد.

مروری بر عهد عتیق و عهد جدید

مروری بر عهد جدید و و مروری بر عهد عتیق از جمله کلاسهای پیشرفته و فشرده به حساب می آیند. در این کلاسها تک تک کتابهای کتاب مقدس از نظر تاریخی، روحانی، مکاشفاتی و نویسنده مرور و بررسی میشوند. این سری کلاسها  در این ترم شامل عهد عتیق ۱ ( پیدایش تا استر )، عهد عتیق ۲ ( ایوب تا ملاکی )، عهد جدید ( اعمال رسولان ) میشوند

همه کلاسها یکشنبه ها در ساعات زیر برگزار میشوند

کلیه کلاسها به غیر از موارد زیر :‌ ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا مطابق ۱۹:۳۰ به وقت تهران

ملکوت : ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت کالیفرنیا مطابق ۱۹:۰۰ به وقت تهران

عهد جدید : ساعت ۱۲ ظهر به وقت کالیفرنیا مطابق ۲۳:۳۰ به وقت تهران

« لطفا فقط در یک کلاس ثبت نام نمایید »