بعد از ثبت نام ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال میگردد

مسیحیت چیست؟

آفرینش و رابطه انسان با خداوند

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می‌آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان، زندگی انسان در حضور خداوند، دوری انسان گناهکار از خداوند، راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری، وبازگشت انسان به سوی خداوند چیست

نام معلم: فیروزه

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

 

ثبت نام

مسیحیت چیست؟

آفرینش و رابطه انسان با خداوند

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می‌آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان، زندگی انسان در حضور خداوند، دوری انسان گناهکار از خداوند، راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری، وبازگشت انسان به سوی خداوند چیست

نام معلم: افسانه

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

 

ثبت نام

زندگی در ملکوت

توبه واقعی و پیروزی بر گناهان 

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت.

  

  

نام معلم: بهروز

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

خدایی و خداوندی عیسی مسیح. دعا چیست و رابطه با کلیسا چگونه باید باشد

مهمترین اصول ایمان مسیحی چیست و نجات ما بر چه اساسی است؟

 

 

نام معلم: بهروز

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

تعادل در چرخه زندگی

درسهای کلاسهای ملکوت شامل نجات، بشارت و شهادت، کلام.

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

زندگی در روح 

درسهای کلاسهای ملکوت شامل رازگاهان و پری روح القدس و عطایای روح.

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۲ اپریل ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

تعادل در چرخه زندگی

درسهای کلاسهای ملکوت شامل نجات، بشارت و شهادت، کلام.

 

 

  

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

زندگی در روح 

درسهای کلاسهای ملکوت شامل رازگاهان و پری روح القدس و عطایای روح.

  

  

  

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

توبه واقعی و پیروزی بر گناهان 

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت.

  

  

نام معلم: بهروز

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

خدایی و خداوندی عیسی مسیح. دعا چیست و رابطه با کلیسا چگونه باید باشد

مهمترین اصول ایمان مسیحی چیست و نجات ما بر چه اساسی است؟

 

 

نام معلم: بهروز

تاریخ شروع کلاس ۲ اپریل ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: پویا

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: فائزه

تاریخ شروع کلاس 14 ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

شنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.


نام معلم: رضا ( آموزشگاه ایرانیان – مرکز اروپا)

تاریخ شروع کلاس ۶ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

دوشنبه ها ساعت ۹ شب به وقت ترکیه ( ۷ عصر اروپا – ۹:۳۰ شب تهران)

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

نام معلم: شبنم

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی 

برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

 

 

 

نام معلم: کشیش کامیل

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شاگردی-شاگردی و ایمان

 

خصوصیات شاگرد مسیح و ایمان مسیحی چیست؟

در این کلاس یاد می گیریم که چرا لازم است که شاگرد باشیم و مشخّصات و خصوصیّات شاگرد مسیح و موانع و مشکلات شاگرد بودن چیست. ایمان مسیحی را تعریف کرده و تفاوت آن را با باور می شناسیم و با مراحل رشد آن آشنا می شویم.

 

 

نام معلم: ژرمن

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شاگردی- پیروزی بر وسوسه ها و شنیدن صدای خدا

شناخت وسوسه ها و کلیدهای پیروزی بر آنها – شنیدن صدای خدا و تشخیص آن

درقسمت اول این کلاس با ماهیّت وسوسه و منبع و منشاَ آن آشنا شده و راههای غلبه بر آنها را شناخته تا بتوانیم زندگی ایمانی پیروزمند داشته باشیم. درقسمت دوم این کلاس با طریقهایی که خدا با ما صحبت می کند آشنا شده و یاد میگیریم چگونه به صدای او حساس بوده و آنرا تشخیص دهیم.

 

نام معلم: ژرمن

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

سلامتی روحانی و روانی برای هر مسیحی

چگونه به این سلامتی برسیم و اجازه ندهیم که دنیا این سلامتی را از ما برباید

در این دنیای شکست خورده که حاکم آن شریر است انسانها همیشه زیر حمله هستند. اما ایمانداران ابزاری در دست دارند که می توانند با استفاده از این ابزار در مقابل دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند که دشمن بر آنها چیره شود. در این کلاس یاد می گیریم که این ابزار چه هستند و چگونه یک ایماندار می تواند برای حفظ سلامتی روحانی و روانی خود و حتی عزیزانش از این ابزار استفاده کند

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

سلامتی و پیروزی در امور مالی

چگونه به این سلامتی برسیم و اجازه ندهیم دنیا ما را گول بزند

یکی از بزرگترین مشکلات انسان امروزی مشکلات مالی اوست. یک ایماندار می بایست چهارچوب امور مالی را از کلام خدا یاد بگیرد و در آن قرار بگیرد تا از این مشکلات نه فقط بیرون بیاید بلکه در شرایطی قرار بگیرد که بتواند بی دیگر عزیزان خود نیز یاری دهد. مشکلات مالی یک حمله از سوی دشمن است و سلاحی که می تواند جلوی این حمله را بگیرد در کلام خدا هست. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه در این چهارچوب کلام قرار بگیریم و زندگی کنیم.

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

سلامتی و پیروزی در خانواده

چگونه در امور خانوادگی به این سلامتی و پیروزی برسیم.

بزرگترین پیروزی برای هر ایماندار در روابط خانوادگی او بدست می آید. و همینگونه بزرگترین شکست او. در کلام خدا راه هائی وجود دارد که یک ایماندار می تواند بی این پیروزی و سلامتی برسد. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه می توانیم با همفکر شدن با خدا به این پیروزی برسیم و حتی اگر شکست خورده ایم چگونه بتوانیم آن شکست را به پیروزی تبدیل کنیم.

 

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۲ اپریل ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

تعلیم و تربیت فرزندان

محافظت فرزندان از حیله های دنیا

به عنوان یک مسیحی، چگونه خوب و بد را به فرزندان خود بیاموزیم تا آنها بتوانند در دنیا با اقتدار و سر بلند زندگی کنند وازحیله های شیطان درامان بمانند.

 

 

 

 

نام معلم: شیرین

تاریخ شروع کلاس ۲ اپریل ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

پیروزی در بیابان

چگونه از بیابانهای زندگی عبور کنیم

این فرصتی است تا بیابانهای زندگیمان را تبدیل به زمانی برای نزدیکتر شدن به خدا و طلبیدن قلب او کنیم تا او شخصیت و نیروی تازه ای در ما بیافریند.

 

 

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۸ ژانویه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

عریانی نوح و پوشش مسیح

رویای نردبان یعقوب, پیش بینی وصل شدن ما به آسمان

وقتی خدا آدم و حوا را آفرید آنها عریان و بدون شرم بودند. با اینحال سر تا سر کلام با شرم انسان آمیخته است. در این کلاس اساس شرم انسان و کار مسیح برای پوشاندن این شرم مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل ۲۸ پیدایش یعقوب رویائی میبیند که نردبانی او را به آسمان وصل میکنه! همچنین در این کلاس ما به اهمیت رویای یعقوب که نهایتا به انجام این امر که از طریق مسیح انجام شد میپردازیم.

نام معلم: فهیمه

تاریخ شروع کلاس ۵ فوریه ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

افکار قلب

چگونه قلب ما در هدایت خدا قرار بگیرد و تبدیل شود.

اگر مایل هستید قلب خود را عمیق تر تفحص کرده و درون آن را از ناخالصیها تصفیه کنید با ما در این کلاس هم سفر شده تا تاثیر باورهای اشتباه و چگونگی احیا و اصلاح آنها را دریابید.

 

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

عهد خدا با ابراهیم

عنوان ابراهیم و اسحاق ، دریافت وعده

آیا تضمین این وعده ها به عملکرد ما بستگی دارد؟ در این کلاس عهد خدا با ابراهیم در فصل ۱۵ پیدایش را مورد بررسی قرار میدهیم . کافی نیست که فقط خدا را باور داشته باشیم. باور ما باید این اطمینان را که او بر وعده هایش عمل خواهد کرد را در بر گیرد. و این حقیقت حتی درمواقع طوفانهای زندگی ما نیز صادق است که فرق نمیکنه در چه سختی قرار داریم , خدا همیشه به انجام وعده هایش امین خواهد بود.

 

نام معلم: فهیمه

تاریخ شروع کلاس ۵ مارچ ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی یوسف ، حاکمیت مطلق خدا

برکت دادن یعقوب به پسرانش، پیشبینی دریافت برکت در مسیح

در سختیها نباید فراموش کنیم که خدا حاکم مطلق زمین و آسمان است. کمتر کسی میتواند بگوید که زندگی سخت یوسف را تجربه کرده است. داستان زندگی یوسف، داستان سختی و زجر کشیدن اوبه خاطر شرارت انسان است. دست پر توان خدا را در زندگی یوسف میبینیم. کاری که انسان به نیت شر انجام میدهد، خدا برای خیریت انسانها از آن استفاده میکند. در این کلاس در میابیم که ادامه این حاکمیت و انتقال برکات از یعقوب به نسلهای او پیش پرده ای برای دریافت برکت در مسیح عیسی میباشد.

نام معلم: فهیمه

تاریخ شروع کلاس ۲ اپریل ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام