همکاری داوطلبانه با کلیسای ایرانیان

آیا مایل به همکاری داوطلبانه با کلیسای ایرانیان هستید؟  آیا برای پیوستن به سایر خادمین جهت انجام ماموریت تعلیم، تجهیز و تشویق بیشتر ایمانداران فارسی‌زبانان در حوزه خدمت  مسیحی داوطلب می‌شوید؟ در صورت تمایل فرم زیر را پر کنید. ما در جستجوی زنان و مردانی با قلب‌های مشتاق هستیم که در این سفر همراه ما باشند تا قلب‌ها و اذهان زنان و مردانی دیگر در سرتاسر جهان درگیر حقیقت مسیحیت گردد

Scroll to Top