ما که هستیم

تاریخچه کلیسای ایرانیان​

کلیسای ایرانیان در سال ۱۹۸۷ در شهر سن حوزه ایالت کالیفرنیا به وسیله چهار خانواده مسلمان زاده شروع به کار کرد. این گروه کوچک ایمان داشتند که خداوند نقشه‌ای بزرگ برای نجات ایران و ایرانیان در سراسر دنیا دارد. از زمان تاسیس این کلیسا،‌ بسیاری از خانواده‌های فارسی زبان به مسیح ایمان آوردند. از همین رو و به علت کمبود فضا، کلیسا به محل بزرگتری درشهر سانیول انتقال یافت. در حال حاضر هر هفته در کلیسای ایرانیان سانیول حدود ۲۲۰ نفر در جلسه عبادتی و پرستشی شرکت می‌کنند. در کلیسای ایرانیان دو جلسه دیگر برای کلیسای کودکان و کلیسای جوانان برگزار می‌شوند که حدود ۵۰ عضو دارد که هر هفته با برگزاری کلاسهای تعلیمی و تدریس کتاب مقدس در این جلسات پرستشی کوچکتر شرکت می‌کنند. برگزاری جلسات خانگی در طول هفته، یکی دیگر از اهداف کلیسای ایرانیان است که به رشد و شخصیت ایمانداران یاری می‌رساند. کلیسای ایرانیان در تاسیس و خودکفایی دو کلیسای دیگر در شهر والنات کریک در سال ۱۹۹۱، و کلیسای ایرانیان ساکرامنتو در سال ۲۰۰۱ نقش بسزایی داشته است. این دو کلیسا با وجود شبانان و خادمینی سرسپرده به کار سرپرستی و اداره کلیسا ادامه می‌دهند

ارزشهای کلیسای ایرانیان

+  رساندن خبر خوش انجیل به همگان  +

+  شفا و آزادی شخصی در مسیح  +

+  تثبیت مسولیت و مقام روحانی مرد به عنوان پدر خانواده  +

+  ارزش زن و خدمات او در خانواده و در کلیسا +

+  تعلیم و پرورش کودکان با احترام و اطاعت از خدا و والدین +

+  موفقیت در بازار کاری و مشاغل  +

رویای جهانی ما

نجات و ‌پیروزی یک ملت تا پیشگویی خداوند
در کتاب ارمیاء فصل ۴۹ برای ایران و ایرانی محقق گردد

هدف کلیسای ما

نجات، شفا، آزادی و زندگی سالم و پیروزمند تا پیشگویی خداوند

در کتاب ارمیاء فصل ۴۹ برای ایران و ایرانی محقق گردد

و خداوند میگوید: من کرسی خود را در عیلام برپا خواهم نمود وپادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند میگوید: در ایام آخر اسیران عیلام را باز خواهم آورد

ارمیاء ۳۸:۴۹-۳۹

تیم کلیسای ایرانیان

Kamil

کشیش ارشد

Nadereh

کشیش همکار

Scroll to Top