عضویت رسمی کلیسا

ثبت نام در کلاس عضویت رسمی کلیسا ایرانیان سانیول

شما به عنوان مسیحیان عضو کلیسای جهانی مسیح هستید و خدا شما را هدایت می‌کند تا در رویای کلیسای محلی سانیول فعال باشید.

کلاس عضویت بعدی یکشنبه ۱۴ اپریل ساعت ۱۲ تا ۲ عصر خواهد بود. جهت شرکت در کلاس لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.

Scroll to Top