خدمت کودکان

به کلیسای کودکان خوش آمدید

 ما معتقدیم که کودکان یک بخش مهمی از جامعه هستند. هر یکشنبه صبح، بچه‌ها محبت خداوند را از طریق داستانهای کتاب مقدس و کار خداوند در دنیا، کشف می‌کنند

کلیسا ایرانیان سانیول خدمت کودکان

رویای ما برای هر کودک

⦿ شناخت مسیح

⦿ درک کلام خداوند

⦿ رشد روحانی 

⦿ توانایی به اشتراک گذاشتن محبت مسیح با دیگران

ماموریت کلیسای کودکان

⦿ تعلیم بر اساس گروه سنی

⦿ تعلیم درک محبت و شادی مسیح و دریافت نجات

⦿ تعلیم برای درک حقیقت کلام خداوند

⦿ تشویق هر کودک برای رشد شخصی

کلیسا ایرانیان سانیول خدمت کودکان

کلاسهای روز یکشنبه کلیسای کودکان

مطالب درسی بر اساس گروه سنی و طبق اصول کتاب مقدس گردآوری شده است

– Nursery  (Ages: Birth)  
– Angelfish  (Preschool) 
– Eagles  (Pre-K  to  Lower Elementary)
– Lions  (Upper Elementary to 7th Grade)

امید ما این است که بر پایه تعالیم درست و اصولی، کودکانی را پرورش دهیم که رهبرانی مسئول و بالغ با یک زندگی سعادتمند و پیروز در خانواده، جامعه و در میان همسالان خود باشند

فرزند خود را در مسیری که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید

امثال ۲۲ : ۶

Scroll to Top