روش تبدیل یک دوست

 روش تبدیل یک دوست

در این ویدیو این نکات بررسی خواهد شد :

  • دوست = نو ایمان
  • شما = یار و همیار او هستید
  • روح القدس = باعث رشد او خواهد شد

روش تبدیل ( قبلا به طور جزئیات در جزوه بیان شده است )

۱-   یک فصل یک آیه

۲-   تشخیص پیام آن آیه

۳-   درک  شخصیت خدا پشت آن آیه

۴-   دعا و شکر گزاری برای شخصیت و پیام او

۵-   دانلو آن شخصیت و پیام ( با درخواست )

۶-   اطاعت

۷-   انتقال  

اصول زندگی سالم بر اساس چهار عمل اصلی

  •     جمع
  •     منها
  •     ضرب
  •     تقسیم 

روش ملاقات و گفت و شنود با دوست خود

  •     یک عنوان مورد بحث 
  •     یک سری آیه از کلام
  •     یک سری سوال برای گفت و شنود
Scroll to Top