آیا زنان مسیحی حق تعلیم ندارند؟

  

  ۱.  آیا زنان کلیسا باید روسری سر کنند؟      
 ۲.  آیا زنان مسیحی اجازه  تعلیم ندارند؟ 
 ۳.  آیا زنان مسیحی در کلیسا باید ساکت باشند و حرف نزنند؟  
 ۴.  رابطه صحیح شوهران و همسران بر چه اساسی است؟  

 اول قرنتیان (۱۱ : ۳ – ۱۶ )

«اما می‌خواهم، شما بدانید که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا. هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را رسوا می‌نماید، اما هر زنی که سر برهنه دعا یانبوّت کند، سر خود را رسوا می‌سازد، زیرا این چنان است که تراشیده شود. زیرا اگر زن نمی‌پوشد، موی را نیز بِبُرَدْ؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد. زیرا که مرد را نباید سر خود بپوشد، چونکه او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است.  زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است. و نیز مرد بجهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد. از این جهت زن می‌باید عزّتی بر سر داشته باشد به‌سبب فرشتگان. لیکن زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند. زیرا چنانکه زن از مرد است، همچنین مرد نیز بوسیله زن، لیکن همه‌چیز از خدا. در دل خود انصاف دهید: آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟ آیا خود طبیعت شما را نمی‌آموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار می‌باشد؟ و اگر زن موی دراز دارد، او را فخر است، زیرا که موی بجهت پرده بدو داده شد؟ و اگر کسی ستیزه‌گر باشد، ما و کلیساهای خدا را چنین عادتی نیست».  

 

اول تیموتائوس( ۲ : ۹ – ۱۲ )

«و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزیّن به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛ بلکه چنانکه زنانی را می‌شاید که دعوی دینداری می‌کنند به اعمال صالحه. زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند». 

اول قرنتیان( ۱۴ : ۳۴ – ۳۵ )
«و زنان شما در‌ کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. اما اگر می‌خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است».

 

1.      بر اساس آیات ذکر شده در نگاه اول، زنان در کلیسا باید روسری سر کنند؛ و نباید تعلیم دهند و حتی حق حرف زدن هم ندارند. 

2.     بعضی از کلیسا‌ها، این آیات را بدون توجه به مضمون این فصل‌ها تفسیر می‌کنند؛  و به زنان اجازه تعلیم و یا خدمت نمی‌دهند.   

اگر به متن و مضمون این آیات با دقت مطالعه نماییم، متوجه می‌شویم که این خانم‌ها و یا زنان شوهر‌دار، که بنظر می‌آید نباید تعلیم دهند و یا حرف بزنند، واقعاً زنانی هستند که در اطاعت همسرانشان نیستند، نه تمام زنان و خانم‌های کلیسا.  

یکبار دیگر به این آیات توجه کنید، و با دقت خصوصیات این زنان را در آیات زیر، از خود متن و آیات مربوطه تشخیص دهید.

  

تفسیر مضمون (اول قرنتیان ۱۱ : ۳- ۱۶) 

پوشاندن سر در متن اول قرنتیان ۱۱، نشان می‌دهد که این زن متاهل است و در محافظت شوهرش و آتوریته او قرار دارد. این زن، با پوشیدن روسری، اعلام می‌کند که من نه تنها شوهر دارم، بلکه به همسرم احترام می‌گذارم و اطاعت می‌کنم و آتوریته او را قبول دارم. 

 در قوم یهود، زنان متاهل و شوهر‌دار روسری سر می‌کردند، که این نشانه متعلق بودن به همسرشان بود و زنان جوانی که متاهل نبودند، نیازی به روسری نداشتند. 

  • روسری، نشانه پاکی، عفت، یا حجاب و پوشاندن خود از چشم نامحرم نبود، بلکه در مورد زنان متاهل،  نشان می‌دهد که من در اطاعت هستم و همسرم مرا مثل یهوه خدا و خداوندم محافظت می‌کند، او نیز مرا رهبری، بنا و بیشتر از همه محافظت می‌کند. اگر زنی شوهر‌دار در زندگی خود نسبت به همسرش در اطاعت و آرامش نباشد، در واقع از زیر چتر او خارج شده و در بی‌اطاعتی زندگی او در زیر چتر شیطان قرار می‌گیرد. 

برای همین در (اول‌سموئیل ‌۱۵ : ۲۳) کلام خدا می‌گوید: « تمرد و بی‌اطاعتی مثل جادوگری است»، به این معنا که با بی‌اطاعتی، از زیر چتر خدا خارج شده‌ام و اکنون در زیر چتر شیطان و ارواح پلید قرار دارم، به آنها گوش می‌دهم و از سخنان و هدایت شیطان در زندگی اطاعت می‌نمایم، پس در واقع جادوگری انجام می‌دهم. 

  • زنانی که از اطاعت همسرانشان خودداری می‌کنند، خارج از اراده و پوشش محافظت و بنا شدن خدا قرار می‌گیرند و همچنین، هر ایمانداری چه زن وچه مرد، از پوشش و اطاعت خدا خارج شود در زمین، زیر سلطه، دشمن (شیطان) قرار خواهد گرفت. درنتیجه هر سخن، تعلیم و یا نبوتی که بیرون از چتر خدا باشد، از قدرت‌‌های تاریکی و از شیاطین خواهد بود در این شرایط افراد حق تعلیم نخواهند داشت، زیرا تعالیم آنها برگرفته از قدرت‌های تاریکی است.

در شهر قرنتس معابدی وجود داشت، که مردم خدایان خود را پرستش می‌کردند و کاهنان زن داشتند که سر خود را می‌تراشیدند.


طبق آیه (اول قرنتیان ۱۰ : ۱۹ – ۲۰)
 «پس چه گویم؟ آیا بت چیزی می‌باشد؟ یا که قربانی بت چیزی است؟ نی! بلکه آنچه امت‌ها قربانی می‌کنند،  برای دیوها می‌گذرانند نه برای خدا؛  و نمی‌خواهم شما شریک دیوها باشید».   

طبق این آیات، در تاریخ نوشته شده است کاهنان این معابد زنانی بودند که دیوها را سجده می‌کردند و حتی با مردانی که به معابد می‌آمدند همخوابگی می‌کردند. 

پولس نظر خود را اینطور بیان می‌کند، زنی که شوهر دارد از او و خدا اطاعت نکند، وارد حیطه و زمین شیطان می‌شود.  بنابر این وضعیت او مشابه زنانی است که به این شیوه عمل می‌کنند، « چنان است که تراشیده شود» یعنی بهتر است مثل آنان سر خود را بتراشند.  


تفسیر مضمون( اول تیموتائوس ۲ : ۹ – ۱۲)  

در این آیات مذکور، کلام خدا راجع به زنانی صحبت می‌‌کند که در اطاعت نیستند. به «آیه 11» توجه کنید، «زن با سکوت، به ‌کمال اطاعت تعلیم گیرد»، این جمله کمال اطاعت را توضیح می‌دهد و تفسیر این آیه را در فصل ۲، مشخص می‌کند.  

  • تنها زنانی که، در کمال اطاعت نیستند، بهتر است در کلیسا ساکت باشند؛ و از حرف زدن، نبوت کردن، تعلیم دادن خودداری کنند، زیرا این کار باعث شنیده شدن از سوی شیطان و ارواح پلید است و از خدا نخواهد بود. 
  • البته مردان نیز، اگر در اطاعت خدا و شبانانی که خدا بر سر آنان گذاشته است نباشند، حتی شبان کلیسا باشند، باید توبه کنند و به زیر چتر خدا برگردند زیرا بی‌اطاعتی باعث می‌شود دست شیطان در کلیسا باز گردد.  

  تفسیر مضمون (اول قرنتیان ۱۴: ۳۴ – ۳۵ )  

«و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. اما اگر می‌خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است».  

مجدداً در همین آیه، نیز راجع به زنانی صحبت می‌کند که در ابتدا، در کلیسای قرنتس و سپس در کلیساهای دیگر، اطاعت کردن را بلد نیستند و این چنین خانم‌هائی اجازه نبوت و حتی حق حرف زدن را ندارند،  و این آیات به این معنا نیست که همه خانم‌ها اجازه حرف زدن نداشته باشند.

 

 رابطه اطاعت زن و مرد در کلام خدا چیست ؟  

برای درک بیشتر این مطلب به «جزوه شفا و آزادی»، قسمت اطاعت رجوع کنید.   

کلام خدا، زن را نصیحت می‌کند که در اطاعت شوهر خود برای محافظت قرار بگیرد؛ و این نشانه کمتر بودن زن نیست، بلکه در زندگی زناشوئی بین مرد و زن برابری وجود دارد اما مسئولیت‌ها فرق می‌کند. 

برای بررسی اطاعت زن از مرد و مسئولیت‌های آنها به یکدیگر در :     

 آیات (افسسیان۵ : ۲۲ تا ۲۶) 

 «ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را.   زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.   تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،   می‌بایست بدانیم که قبل از اینکه خدا به زن بگوید از همسر خود اطاعت کن در آیه قبلی مسئله تسلیم به خدا و به یکدیگر و اطاعت از یکدیگر را بیان می‌‌کند».  

 

افسسیان(۵ : ۲۱) 

« همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید». 

  •   در حقیقت در کلام خدا بی اطاعتی یک نوع جادوگری است.  

  اول سموئیل (۱۵: ۲۳) 

«زیرا که تمرّد مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت پرستی و ترافیک است».  

  وقتی کسی از خدا و افرادی که خدا بر سر‌مان  برای حفاظت و هدایت قرارداده،  بی‌اطاعتی می‌کند، او از آتوریته خدا و از حیطه حفاظتی خارج شده است و در حیطه پادشاهی شیطان قرار می‌گیرد و هر نوع دعا، نبوت، تعلیم از شیطان می‌گیرد و به مردم منتقل می‌کند. که کلام، آنرا «جادوگری» می‌خواند . 

 

                     «جادوگری، یعنی مراوده و سخن گفتن و اطاعت کردن از شیطان و ارواح پلید». 

 

بنابراین، در خانواده‌های مسیحی و حتی کلیساها، بدلیل بی‌اطاعتی، روح نفاق، دو‌ دستگی، روح جزابل و جدائی‌ها وجود دارد. پس در واقع بخاطر بی‌اطاعتی، (که جزو معضلات اصلی مسلمان‌زاده‌های مسیحی است)در بیشتر خانواده‌ها و کلیساهای ما‌، جادوگران نیز در میان ما حضور دارند. ‌(سخن سنگینی است، اما متاسفانه واقعیت دارد؛ بدون محکوم کردن خود و آنان که در بی‌اطاعتی زندگی می‌کنند، می‌توانیم باعث آزادی خود و آنان شویم).    

  • پیشنهاد می‌کنم برای جلوگیری از بی‌اطاعتی در خانه و کلیسا، من و ما که خدا را به عنوان آتوریته بر سر خانه و کلیسا گذاشته است‌، طوری رفتار کنیم که بی‌اطاعتی را خودمان ایجاد نکنیم‌.  بی‌اطلاعتی و جادوگری در بین مردم ایران و جامعه‌های ایرانی از گذشته وجود داشته، که این امر نه تنها به رهبران و پادشاهان، بلکه در نهایت به خدایی به‌نام الله نیز بر‌می‌گردد، که با ترس و زور و شمشیر، سلطنت و حکومت کرده است‌.  ‌و تمام ایران و ایرانیان و قوم مسلمان زاده از ترس الله و از ترس محکوم شدن و جزا، با رس از خدا، رهبران و حتی پدر و مادر و شوهر زورگو را اطاعت کرده‌ایم و اگر بی‌اطاعتی می‌کردیم و عواقبی نداشت، این امر باعث افتخار ما بود. به این ترتیب این اطاعت زوری و برعکس آن، بی‌اطاعتی، در ساختار ما به عنوان یک‌ نهاد رواج یافته است. 
  •  ولی پس‌از نجات، ما با رهبر، پادشاه و خداوندی مواجه هستیم، که جان خود را برای ما فدا کرد، و‌ ما بدون ترس، بلکه بدلیل محبت، از او اطاعت می‌کنیم؛ به همین منظور به ویدیو «آتوریته ۲:۲» مراجعه کنید.  

  چرا خدا فرموده است که زن از شوهر خود اطاعت کند؟   

قبل از جواب دادن این سوال بایستی دیدگاه خدا از آفرینش مرد و زن و رابطه آنان را با یکدیگر بررسی کنیم.  

پیدایش ( ۱ : ۲۶ – ۲۸) 

 « و خدا گفت: آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت نماید.   پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید.   و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت:  بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می‌خزند، حکومت کنید». 

پیدایش (۲ : ۱۸ –۲۵) 

 « و خداوند خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی موافق وی بسازم. لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد   و خداوند خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دنده‌هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد   و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد   و آدم گفت: «همانا اینست استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب « نسا » نامیده شد زیرا که از انسان گرفته شد.   از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود   و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند». 

 

  اطاعت به چه معنی است؟  

  • «پیروی، فرمانبرداری، گردن‌نهادن، بندگی، تمکین، خدمتکاری، فرمانبرداری، متابعت، انقیاد، تسلیم‌شدن».  

 معنی اطاعت بر اساس کتاب مقدس چیست؟   

  • «پذیرش و اجرای کلام خدا، سخن خدا، چهار چوب خدا و قانون خدا، که همانند محافظی است به ‌دور ما».  

1-      برای جلوگیری از آسیب دیدن و یا مرگ و دوری از خداست.  

2-    برای هدایت،  پیشرفت، رشد و خیریت، حیات و برکت ماست.  

  • هر سخنی که از سوی خدا گفته می‌شود، دستوری و به زور به ما داده نشده است، بلکه شنونده حق انتخاب دارد که آن را بپذیرد و اجرا کند. (حق انتخاب اطاعت)  

  تثنیه( ۳۰ : ۱۹)

«امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی». 

  موت و حیات : 

با اینکه خدا ما را دوست دارد و عاشق ماست، باز بخاطر محبتش، به ما حق انتخاب می‌دهد. حتی‌ خداوند، حیات و بودن با خودش را، به زور به ما تحمیل نمی‌کند؛ با اینکه اگر ما به سوی او نرویم در سیاهی و دوری که هستیم تا ابد می‌مانیم، اما باز هم ما را به زور به سوی خود نمی‌کشاند. بلکه به ما حق انتخاب می‌دهد و اگر ما این دوری را انتخاب کنیم، تنها کاری که خدا می‌کند « مانند عیسی که روی زمین برای ما و اورشلیم گریه کرد»، همچنین، پدر نیز برای ما گریه می‌کند، و روح خدا درد می‌کشد، اما ما را زور نمی‌کند و به جهنم و دوری نمی‌فرستند.

 بلکه در حال حاضر ما در دوری و تاریکی هستیم،  و پس از فوت، در آن وضعیت باقی می‌مانیم و در تاریکی و دوری برای همیشه باقی می‌مانیم و زجر را ما خواهیم کشید.

 خداوند عیسی آمد که ما را از این هلاکت و محکومیت بیرون بیاورد، او نیامد که ما را محکوم کند، بلکه ما را از محکومیت دوری ابدی و جهنم نجات بخشد.  

   یوحنا (۳ : ۱۶ – ۱۸)

«تمام کلام خدا برای محافظت و رشد و هدایت ماست که ما در آن چارچوب کلام محفوظ باشیم تا رشد کنیم».  

داستان بچه‌های کودکستان ( به آن داستان رجوع کنید).  

داستان فرزند یکساله من دلبر ( به آن داستان رجوع کنید).  

 خدا قادر مطلق است و دلیل آفرینش او این است که این قدرت را برای پادشاهی و سلطنت بر روی زمین به ما بدهد، اما ما این قدرت را رد کرده‌ایم . 

مسیح در (متی ۲۸ : ۱۸) این اقتدار و حق اجرائی را به ما برگرداند.  

  

  

  

 

Scroll to Top