به کلیسای ایرانیان خوش آمدید

جلسه پرستشی و عبادتی هر یکشنبه ساعت ۱۰ صبح

نجات، شفا، آزادی و زندگی سالم و پیروزمند هدف کلیسای ایرانیان است تا پیشگویی خداوند در کتاب ارمیا فصل ۴۹ برای ایران و ایرانی محقق گردد

ارزشهای کلیسای ایرانیان بر پایه رساندن خبر خوش انجیل به همگان، دریافت شفا و آزادی هر شخص و دیدن هرخانواده در سلامتی روحانی و پیروزمندی در مسیح، تثبیت مسئولیت و مقام روحانی مرد بعنوان پدر در خانواده، ارزش زن و خدمات او در خانواده و در کلیسا، تعلیم و پرورش کودکان با احترام و اطاعت از خدا و والدین و موفقیت در بازار کاری و مشاغل استوار است

کلینیک شفا و آزادی
به کلینیک شفا و آزادی خوش آمدید در این خدمت با تیمی از خادمین متعهد و مجرب در خدمت شما هستیم تا راههای آزادی از غم، افسردگی ، خشم ، مشکلات خانوادگی و… را بر اساس کلام خدا با شما در میان بگذاریم و در راه کسب و انتقال آزادیها با شما همیار باشیم. هدف ما داشتن زندگی شاد و پیروزمند در خداوند و انتقال آن به همه است
کلینیک شفا و آزادی
Previous slide
Next slide

کشیش کامیل و نادره نوایی

شبان ارشد کلیسا ایرانیان سانیول

کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل و نادره نوایی کشیش کامیل 

پرداخت هدیه

خدا كسی را دوست دارد كه با شادی می‌بخشد

سخاوتمندی شما به ما در مسیر رساندن هر چه بهتر پیام نجات بخش انجیل به همگان یاری می‌رساند

Scroll to Top