همجنس‌گرا

 

باور شما طبق کلام خدا در مورد همجنس‌گرا و یا کسی که تغییر جنسیت میدهد چیست‌؟ 

در ابتدا، این باور که در زیر ذکر شده اعتقاد نویسنده به کلام خدا درباره این موضوع است، و شنونده و یا خواننده باید طبق ( اول تسالونیکیان ۵ : ۲۱ ) هر موضوعی را  ابتدا تحقیق کند و بعد از تایید توسط روح‌القدس که در درون انسان حضور دارد، با چک کردن صحت برداشت خود طبق ( غلاطیان ۲ : ۲)  با معتبرین موسفیدان و مشاوران کلیسا که به آنها اعتماد دارد عمل کند. 

 هر فرد بر اساس ایمان و اطاعت شخصی خود از کلام،  در مقابل تخت داوری خدا قرار خواهد گرفت، هیچ کسی به دلیل ایمان و باور من یا شما وارد ملکوت نمی‌شود و  در داوری از خدا هم دور نخواهد شد، بلکه قضاوت شخص بر اساس ایمان و اطاعت شخصی او از کلام خدا صورت خواهد گرفت.

 

تعریف همجنس‌گرا را شما چه می‌دانید؟ 

 این شخص تمایل به رابطه احساسی، فیزیکی نسبت به همجنس خود دارد. ( مرد با مرد و زن با زن )

 

تعریف افراد خصا یا اخته یا خواجه برای شما چیست؟  

 افرادی که بجای کروموزوم‌های XX   زنانگی و یا   XO مردانگی،  نقص فیزیکی قبل از تولد دارند. که این اشخاص به دلیل سقوط انسان و لعنت زمین توسط آدم و حوا، با نقص فیزیکی به دنیا می‌آیند و این لعنت از خدا نیست، بلکه نتیجه گناهانی است که در دنیا انجام می‌شود.  

( اشعیا ۵۶ : ۴- ۵ )

 «  زیرا خداوند درباره خصیهایی که سَبَّت‌های مرا نگاه دارند و آنچه را که من خوش دارم اختیار نمایند و به عهد من متمسّک گردند، چنین می‌گوید  که به ایشان در خانه خود و در اندرون دیوارهای خویش یادگاری و اسمی بهتر از پسران و دختران خواهم داد. اسمی جاودانی که منقطع نخواهد شد به ایشان خواهم بخشید».  

 

درباره همجنس گرایی : 

 نویسنده باور دارد که افرادی که نقص فیزیکی ندارند، و حتی اگر هم دارند، می‌توانند با تغییر فکر و معرفت و آموزش از طریق کلام، روش زندگی و نقص خود را تسلیم و تحت کنترل روح خدا قرار دهند، که از تمایل به همجنس خود توسط یکی از میوه‌های روح‌القدس، یعنی پرهیزگاری (خویشتن‌داری) و اطاعت از کلام خدا و طبق آیه ( افسسیان ۳ : ۲۰) بوسیله قدرت عظیمی که بالاتر از تصور من و ما است، بر این خواسته جنسی خود پیروز شوند.  

در کلام روش‌های شفا و آزادی و جنگ روحانی به طور دقیق نوشته شده است.

 طبق ( اشعیا ۵۳ : ۴-۵ ) شفای روح، روان و جسم روی صلیب خریداری شده است و این پیروزی حق هر فردی است که به مسیح ایمان می‌آورد. 

 

در مورد تعویض جنسیت :  

 در این دوره، پزشکان با تکنولوژی‌های جدید، امکان تعویق جنسیت را فراهم کرده‌اند،  در مورد افرادی که از بدو تولد در نقص فیزیکی هستند مانند ( خصی، اخته و یا خواجه چه مرد و چه زن ) انتخاب استفاده یا عدم استفاده از این تکنولوژی، مربوط به ایمان  شخصی آن فرد دارد.

 اعتقاد نویسنده درباره تغییر جنسیت این است، که او هیچگونه پیشنهاد و یا راه حلی در این زمینه ارائه نمی‌دهد، به جای آن او تاکید می‌کندکه اعتماد به قوت روح خدا و فیض عیسی مسیح  قادر است هر نقص را به قوت تبدیل کند؛ و بنده پیشنهاد تغییر جنسیت را نخواهم داد.

اگر کسی از آن  معدود افرادی باشد که از بدو تولد در این نقص قرار می‌گیرند،  با درک اصول الهی تصمیم به تغییر جنسیت می‌دهند، در آن صورت او را قضاوت نخواهم کرد و جدا از خود نمی‌بینم، بلکه او را می‌پذیرم،و این شخص را هیچگونه تأدیب روحانی نخواهم کرد و در عین حال ایشان را الگو برای سایرین و یا کلیسا قرار نمی‌دهم. ولی اگر ایشان اشتباه کرده باشد، بایستی به خدا جواب دهند و نه به من.

  

 

اجتماع آمریکا در مسیر فساد روحانی :  

 در آمریکا و سایر کشورها، مسئله   تغییر جنسیت  به مرور زمان در مورد همجنسگرا‌ها مرسوم شده است؛ و حتی در مدارس به بچه‌های کوچک که هنوز قدرت تشخیص هویت خود و  یا روش مقابله با وسوسه را نمی‌دانند، این فرصت را ایجاد می‌کنند که جنسیت خود را تغییر دهند. دولت و مدارس برای این کودکان ابتدا فرصت وسوسه شدن برای  تغییر جنسیت را فراهم می‌کنند، سپس در فرآیند اعلام هویت جنسی آن‌ها کمک می‌کنند، و در نهایت، اگر خواستند امکان انجام جراحی در سنین نوجوانی را نیز فراهم می‌سازند.  

  این نوع روش و فرصت‌های قانونی از نظر بنده کاملا رد شده است.  می‌دانیم که فرزندان ما و بچه‌های کوچک روح، عقل و قدرت تفکر دارند و می‌توانند تصمیم بگیرند، اما به دلیل عدم تجربه کافی از زندگی،  قادر به تصمیم صحیح نمی‌باشند. به همین دلیل، در کلام مسئولیت پرورش و محافظت فرزندان را به والدین واگذار کرده و نه دولت .  

  این باورها در این موارد، فقط برای بنده و همسرم نادره نوائی است، و آن را به فرزندان و کلیسا ابراز کرده‌ایم، و آن  باور‌ها را تحمیل نخواهیم کرد، (حق انتخاب با افراد بالغ، عاقل، بویژه ایماندارانی که حق انتخاب دارند است).

اگر این نوع باور، توسط معتبرین موسفیدان کلیسا، به عنوان باور کلی تایید شود، آنگاه به عنوان باور کلیسا ثبت خواهد شد.  با این حال، در اطاعت از این قطعنامه، حق تحقیق و اجرا با خود اعضا خواهد بود.

 

  نویسنده : کامیل نوائی  

۱۴ نوامبر سال  ۲۰۱۳ 

  

  

  

 

 

Scroll to Top