کلاسهای آنلاین

کلاسهای آنلاین​

پس از ثبت نام بلا‌فاصله ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال می‌گردد

مسیحیت چیست

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۱۷ جون

دوشنبه ها

نام معلم :‌ساناز

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – آنلاین

زمان : ۷ عصر اروپا – ۲۰:۳۰ تهران

ثبت نام

مسیحیت چیست

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۷ جون

جمعه ها

نام معلم :‌افسانه

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

مسیحیت چیست

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌فیروزه

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

زندگی در ملکوت

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت. درک اراده خدا و نجات را چگونه دریافت کنیم

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌هایده

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

تاریخ شروع ۲۷ جون

پنجشنبه ها

نام معلم :‌رضا – روشنک

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۷ عصر اروپا – ۲۰:۳۰ تهران

ثبت نام

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

تاریخ شروع ۲۷ می

دوشنبه ها

نام معلم :‌بابک – ساناز

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۷ عصر اروپا – ۲۰:۳۰ تهران

ثبت نام

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

تاریخ شروع ۱۱ می

شنبه ها

نام معلم :‌فائزه

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌شبنم

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

شفا و آزادی

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

تاریخ شروع ۷ جولای

یکشنبه ها

نام معلم :‌دانیال

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی
برای شرکت در این کلاس حتما می‌بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

تاریخ شروع ۱۱ جون

سه شنبه ها

نام معلم :‌بابک

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۷ عصر اروپا – ۲۰:۳۰ تهران

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی
برای شرکت در این کلاس حتما می‌بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

تاریخ شروع ۷ می

سه شنبه ها

نام معلم :‌پویا

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

تشخیص

خودمان را بیشتر میشناسیم و اینکه خدا ما را چگونه خلق کرده است. اکثر ما انسانها نمیدانیم چه کسی هستیم و چه قدرتها و چه ضعف هایی داریم و شخصیت ما چه هست، 

تاریخ شروع ۹ جولای

سه شنبه ها

نام معلم :‌علیرضا

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – آنلاین

زمان : ۷ عصر اروپا – ۲۰:۳۰ تهران

ثبت نام

پیروزی در ازدواج

امروزه در این دنیای شکست خورده اکثر ازدواجها به طلاق می انجامند. دروغهای شیطان، خود پرستی، رقابتهای دنیوی دست به دست می دهند و نه فقط غیر ایمانداران را بلکه خود ایمانداران را هم به شکست درزندگی زناشویی می رسانند. 

تاریخ شروع ۷ جولای

یکشنبه ها

نام معلم :‌امیر – شیرین

تعداد جلسات: ۴ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

رشد و بلوغ روحانی

بلوغ روحانی, باید هدف هر ایمانداری در زندگی باشد. این تلاشی است تا به “بلندای قامت مسیح برسیم.

تاریخ شروع ۲ جون

یکشنبه ها

نام معلم :‌شامیران

تعداد جلسات: ۴ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

شاگردی

شاگرد کیست و ایمانن مسیحی چیست و چگونه در آن رشد نمایم؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌کارمن

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – آنلاین

زمان : ۹ صبح کالیفرنیا – ۱۹:۳۰ تهران

ثبت نام

سلامت روحانی

در این دنیای شکست خورده که حاکم آن شریر است انسانها همیشه زیر حمله هستند. اما ایمانداران ابزاری در دست دارند که می توانند با استفاده از این ابزار در مقابل دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند که دشمن بر آنها چیره شود.

تاریخ شروع ۴ آگست

یکشنبه ها

نام معلم :‌امیر

تعداد جلسات: ۴ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

طرح الهی٬انتخاب شما

آیا خدا واقعا نقشه ای دارد؟ آیا خدا قدمهای بعدی را به من نشان میدهد؟ آیا خدا بیش از اندازه توقع دارد؟ خدا چگونه میتواند با من سخن بگوید؟ آیا عیسی نقشه الهی را میدانست؟ چگونه میتوانم به آینده راه یابم؟

تاریخ شروع ۲۸ جولای

یکشنبه ها

نام معلم :‌شامیران

تعداد جلسات: ۴ جلسه – آنلاین

زمان : ۸ صبح کالیفرنیا – ۱۸:۳۰ تهران

ثبت نام

Scroll to Top


تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسیح برسیم
افسسیان ۴:۱۳