کلاسهای آنلاین

 بعد از ثبت نام ایمیلی حاوی اطلاعات کلاس و لینک زوم برای شما ارسال میگردد

مسیحیت چه می گوید؟

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

 

 

 

 

نام معلم: فیروزه

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

زندگی در ملکوت

 

اولین اتفاق ایمان و لازمه ورود به ملکوت خدا چیست و چطور می توان یک زندگی پاک مسیحی داشت. درک اراده خدا و نجات را چگونه دریافت کنیم

 

 

 

 

نام معلم: هایده

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

مسیحیت چه می گوید؟

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

 

 

 

 

نام معلم: ساناز جواهرکلام

تاریخ شروع کلاس ۹ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه – آنلاین

دوشنبه ها ساعت ۱۹ به وقت اروپا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

 

نام معلم: پویا

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

 

نام معلم: فائزه

تاریخ شروع کلاس ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

شنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

 

نام معلم: رضا و روشنک

تاریخ شروع کلاس ۹ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۴ جلسه – آنلاین

دوشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ عصر به وقت اروپا

ثبت نام

شفا و آزادی

شفای درون و آزادی از بند ها و قلعه ها 

این کلاس برای ایماندارانی است که کلاس مسیحیت چیست و کلاس زندگی در ملکوت را گذرانده اند و علاقه دارند بیاموزند که چگونه از طریق ایمان به مسیح، دعا و جنگ روحانی، از دردها و ضعفهای درونی خود آزاد شوند.

 

 

 

نام معلم: شبنم

تاریخ شروع کلاس ۵ نوامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۶ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی 

 
برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

 

 

 

نام معلم: کشیش کامیل

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

جنگ روحانی

مجهز شدن به صورت عملی در اخراج ارواح و تبدیل از سرباز به یک ژنرال جنگ روحانی 

 
برای شرکت در این کلاس حتما می بایست کلاس شفا و آزادی را تمام کرده باشید

 

 

 

نام معلم: بابک

تاریخ شروع کلاس ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۴ جلسه – آنلاین

پنج شنبه ها ساعت ۷ عصر به وقت اروپا

ثبت نام

کتاب پیدایش

کتاب پیدایش از “آغازها” صحبت میکند و اساس درک بقیه قسمتهای کتاب مقدس است. این کتاب بطور وضوح خدای خالق و واحد راکه خدای حقیقی است و شایسته پرستش است معرفی میکند. یکی از مهمترین قسمتهای این کتاب درباره چگونگی بستن پیمان بین خدا و قوم برگزیده او محبت و وفاداری او نسبت به آنان و دعوت آنان به پیمان بستن با او سخن می گوید.

 

نام معلم: فهیمه

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

طرح الهی انتخاب شما

 

در این کلاس به مباحثی از قبیل زیر می پردازیم:
آیا خدا واقعا نقشه ای دارد؟ آیا خدا قدمهای بعدی را به من نشان میدهد؟ آیا خدا بیش از اندازه توقع دارد؟ خدا چگونه میتواند با من سخن بگوید؟ آیا عیسی نقشه الهی را میدانست؟ چگونه میتوانم به آینده راه یابم؟

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

پایه و اصول مسیحیت

این کلاس برای نو باورانی است که سوالاتی نسبت به مسیحیت دارند که برای آنها به دنبال پاسخ هستند تا بتوانند با درک بهتر کلام به رشد ایمانشان کمک کنند. ایمانداران قدیمی نیز می توانند با شرکت در این کلاس آموزش ببینند که چگونه به سوالات مردم نسبت به ایمانشان پاسخ دهند.

 

 

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

شاگردی ( شاگرد مسیح )

در این دوره یاد میگیریم که اهداف شاگرد چیست؟

اهداف شامل یادگیری :
۱- اصول زندگی پیرزومند در مسیح
۲- وصل شدن به خدا و داشتن مشارکت روزانه با او
۳- ارزشها ، ارجحیت و اهداف زندگی او مطابق اراده ی خداوند
۴- وصل شدن به کلیسا یعنی بدن مسیح

 

نام معلم: علیرضا پوطی

تاریخ شروع کلاس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه – آنلاین

سه شنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپا

ثبت نام

پیروزی در ازدواج و رابطه خانوادگی

امروزه در این دنیای شکست خورده اکثر ازدواجها به طلاق می انجامند. دروغهای شیطان، خود پرستی، رقابتهای دنیوی دست به دست می دهند و نه فقط غیر ایمانداران را بلکه خود ایمانداران را هم به شکست درزندگی زناشویی می رسانند. کلام خدا به ما ابزارهایی می دهد که بتوانیم در مقابل این حملات ایستادگی کنیم و با کمک روح القدس بر دشمن چیره شویم.

 

 

نام معلم: امیر و شیرین

تاریخ شروع کلاس ۸ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود باید یاد بدهیم تا حریم و مرز برای خود داشته باشند ، در این دوره ما به معرفی حریمها و مرزها خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

نام معلم: بابک زینالی

تاریخ شروع کلاس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه – آنلاین

سه شنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپا

ثبت نام

سلامتی و پیروزی در امور مالی

یکی از بزرگترین مشکلات انسان امروزی مشکلات مالی اوست. یک ایماندار می بایست چهارچوب امور مالی را از کلام خدا یاد بگیرد و در آن قرار بگیرد تا از این مشکلات نه فقط بیرون بیاید بلکه در شرایطی قرار بگیرد که بتواند به دیگر عزیزان خود نیز یاری دهد. مشکلات مالی یک حمله از سوی دشمن است و سلاحی که می تواند جلوی این حمله را بگیرد در کلام خدا هست. در این کلاس یاد می گیریم که چگونه در این چهارچوب کلام قرار بگیریم و زندگی کنیم.

 

نام معلم: امیر

تاریخ شروع کلاس ۵ نوامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام

رشد و بلوغ روحانی

بلوغ روحانی, باید هدف هر ایمانداری در زندگی باشد. این تلاشی است تا به “بلندای قامت مسیح برسیم.” (افسسیان 4: 13)

 

 

 

 

 

نام معلم: شامیران

تاریخ شروع کلاس ۵ نوامبر ۲۰۲۳

تعداد جلسات : ۴ جلسه – آنلاین

یکشنبه ها ساعت ۸ صبح به وقت کالیفرنیا

ثبت نام