سمینارهای حضوری

سمینارهای حضوری​

اعضای کلیسای سانیول را تشویق می‌کنیم که با ثبت نام در سمینارهای حضوری اقدام فرمایند. 

Scroll to Top