دستگذاری

لغت دست گذآری ، هم سمبولیک است و هم کاملا عملی انجام می گیرد 

  • دستگذاری 

  لغت دست گذآری ، هم سمبولیک است و هم کاملا عملی انجام می گیرد 

  در رهبری و شبانی ، و در کلیسا ها می توانید کسی را برای خدمتی تجهیز و یا تائید کنید و یا او را بفرستید، امکان دارد عملا دست روی او نگذارید ، این خودش یک نوع مفهوم دست گذاری و تایید است و یا ممکن است رسما با دعا دست بر یک ایماندار بگذارید 

  • دستگذاری می تواند برای : 

  ۱. دادن برکت و مسح  

  ۲. تایید و یا اعلام خدمت 

  ۳. فرستادن 

  • پنج کاربرد دستگذاری : 

  ۱. انتقال برکت پدر یا مادر به فرزندان ( برای اکتیویت کردن آن مسح در فرزند خود )  

  ۲. برای تایید خدمت ( رسمی و غیر رسمی ) تایید عطایا و تایید خواندگی 

  ۳. انتقال مسح ( اگر مسح خاصی در کسی هاست ، میتواند با دعا به کسی که با ایمان مشتاق است انتقال پیدا کند)

  ۴. دست بر مریضان گذاشتن ، ( روغن نشانه روح القدس ) عیسی هم دست می گذاشت و هم از راه دور این کار را می کرد. ( یعقوب ۵ : ۱۴ – ۱۵ ) 

  ۵. در جنگ روحانی ، دست گذاشتن بر شخص روح زده ( پیشنهاد می کنیم ، اگر مسح و اقتدار جنگ روحانی را ندارید دست بر کسی که روح زده است نگذارید ) 

  • دستگذاری برای انواع خدمات :  

  ۱. خدمت آشپزخانه گرفته تا موعظه 

  ۲. خدمت کودکان و یا خدمت زوجین 

  ۳. از خدمت دعا تا خدمت بشارت 

  ۴. از خدمت آشری و خوشامد تا خدمت شبانی و همه و همه 

  • ارزیابی قبل از هر نوع دستگذاری  : 

  ۱. شخصیت روحانی شخصی که بر او دست می گذارید تثبیت شده باشد و امتحان های شخصیتی را داده باشد 

  ۲. مطمئن باشید که خود شخص عطایا و خواندگی ( دعوت ) و ماموریت خود را از خدا گرفته باشد 

  ۳. برای مدتی در آن خدمت زیر اطاعت و پوشش شخص پیر و با تجربه ای کار کرده باشد و امانت خود را ثابت کرده باشد 

  ۴. بعد از خدمت با امانت ، شبانان و بقیه کلیسا این خواندگی و ماموریت و اطاعت و امانت را در او می بینند و در آن صورت با دعا تائید ، دست بر او گذاشته و تایید و اعلام می کنند   

  • جزئیات پنج دستگذاری :

  ۱. انتقال برکت به فرزندان :   ابراهیم بر فرزندانش  دست گذاشت 

  پیدایش ۴۸

  یعقوب گفت: «آنها را پیش من بیاور تا برای ایشان دعای برکت بخوانم   چشمان یعقوب به علّت پیری تار شده بود و نمی‌توانست خوب ببیند. یوسف پسرها را پیش او آورد. یعقوب آنها را بغل کرد و بوسید.   یوسف، افرایم را در طرف چپ و منسی را در طرف راست یعقوب قرار داد.   امّا یعقوب دست خود را طوری دراز کرد که دست راستش را بر سر افرایم که کوچکتر بود و دست چپش را روی سر منسی که بزرگتر بود گذاشت.   و سپس برای یوسف دعای برکت خواندوگفت: خدا، همان خدایی که پدرانم ابراهیم و اسحاق او را بندگی کردند، این دو پسر را برکت دهد. خدا – همان خدایی که تا امروز مرا رهبری کرده است- ایشان را برکت دهد.  

  • عیسی دست بر کودکان می گذارد 

  مرقس ۱۰

    یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد‌‌ پس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برای ایشان دعای خیر کرد‌

  • دستگذاری برای خدمت

   در اول تیموتاس کلام گوشزد می کند که افراد باید واجد شرایط باشند و زود نباید دست گذاشت 

  اول تیموتاوس ۳ : ۶ 

   و نه جدیدالایمان که مبادا غرور کرده، به حکم ابلیس بیفتد.

  اول تیموتاوس ۵ : ۲۲

  و دستها به زودی بر هیچ کس مگذار 

  • انتخاب برای خدمت ، از آشپزخانه گرفته شده تا رسالت 

  اعمال ۶ 

   در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می‌شد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه، بیوه زنان یونانی زبان از نظر دور می‌مانند‌.   پس آن دوازده رسول کلیۀ شاگردان را احضار کردند و گفتند: «شایسته نیست ما به خاطر رساندن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم‌.   پس ای دوستان، از میان خودتان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از روح‌القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مامور انجام این وظیفه نماییم  

  اعمال ۱۳ : ۱- ۳

   در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده‌ای نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناحم که با هیرودیس پادشاه، بزرگ شده بود و شائول حضور داشتند‌.   یک روز که آنها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند روح‌القدس به ایشان فرمود: برنابا و شائول را مامور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کرده‌‌ام بنمایید‌‌ پس آنها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذارند و آنها را به مأموریت فرستادند‌

  ماموریت را اول روح القدس می دهد ولی بیشتر اوقات از طریق خادمین و رهبران و شبانان دیگر است . 

  • جدید ایمان نباشد 

  که لغزش بخورد و باعث لغزش شود ، جنگ را ندادن و در جنگ بیفتد ، ولی دعا کنید و تجهیز کنید که پیر و با تجربه باشد . البته رشد به سن زمین شخص نیست. 

   برای خدمت شبانی و نظارت و یا کشیشی خوب خواهد بود که شاگردان مسیح حداقل ۳ تا چهار سال در زیر پوشش یک فرد با تجربه خدمت کنید . بطور مثال ، یوشع ۴۰ سال زیر دست موسی بود تا ساخته شد . 

  تیموتاوس با اینکه جوان بود و از کودکی توسط مادر بزرگش پرورش یافته بود باز چندین سال زیر دست پولس بود تا برای خدمت نظارت و یا شبانی و پیر کلیسا انتخاب شود ولی او جوان با تجربه و یا در حقیقت ، جوان پیر بود .  

  • برای انتقال مسح  ، خود ما احتیاج داریم که مسح داشته باشیم : 

  ۱. آیا می توان مسح را دریافت کرد ؟ 

  رومیان ۱ : ۱۱

    زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید،

  اعمال ۱۹ : ۶ 

    و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح‌القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلم گشته، نبوت کردند

  مثال هائی در کلام خدا است که یکجا با گذاشتن دست ها روح القدس جاری شد ، یک جای دیگر بدون دست گذاشتن در  اول پطرس در این آیات زیر : 

  اعمال ۱۰ : ۴۴ – ۴۵ 

  این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح‌القدس بر همه آنهایی که کلام را شنیدند، نازل شد.   و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امّت‌ها نیز عطای روح‌القدس افاضه شد،

  دوم تیموتاوس ۱ : ۶- ۷

  لهذا بیاد تو می‌آورم که آن عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی.   زیرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تادیب را.

  • دستگذاری برای شفا 

  یعقوب ۵ : ۱۴ – ۱۵ 

   و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان  ( موسفیدان ، با تجربه ها که خودشان تایید شده اند ) کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند.   و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداونـد او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد.

  نه تنها شبانان و کشیشان  بلکه همه ما

  مرقس ۱۶ : ۱۷ 

  به ایمانداران این نشانه‌های قدرت داده خواهد شد: آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد، به زبان‌های تازه سخن خواهند گفت،  اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید‌. دست‌های خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت‌‌.

  • دستگذاری  در جنگ روحانی 

  اگر به مسح و اقتدار در خود مطمئن نیستی و یا در گناه زندگی می کنید و یا قلعه ای در زندگی خود دارید و در حال حل کردن و رفع آن مشکلات هستید ، دست بر کسی نگذارید چون ارواح حمله می کنند و به خود شخصی که دستگذاری می کند حمله خواهند کرد.

Scroll to Top