پوشش روحانی چیست؟

 پوشش  

در لغت نامه فارسی، به معنی پوشاک،  لباس،  یا به عربی حجاب، ستر.  

در کتاب مقدس : 

عنوان پوشاندن، برای پوشش گناه، مثل لغت «کفار» در‌عبری و «کفاره» در عربی استفاده شده است؛ و خدا خودش از پوست حیوان برای پوشش آدم و حوا استفاده کرد. 

(پیدایش ۲۱:۳)

 « و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید».

«کفاره» یا «کفار» به عبرانی، از ریشه‌هایی مانند«پوشاندن»و «لبش»گرفته می‌شود.  

لغاتی مانند «پوشاندن» در فارسی و «ل وش»  یا «لبش» در عبرانی، با لغت «کفار» در عبری یا «کفاره» در عربی مترادف هستند و به معنی «پوشاندن»می‌باشند.  

خداوند، آدم و حوا و ما را با قربانی کردن «بره» می‌پوشاند، طبق (یوحنا ۲۹:۱) اینک عیسی مسیح می‌آید و گناه جهان، را برمی‌دارد و طبق(کولسیان۱۴:۲) گناهان ما را روی صلیب میخکوب کرد و آنها را محو سازد. 

یوحنا (۲۹:۱) 

«و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید. پس گفت: «اینک برّه خدا که گناه جهان را برمی‌دارد! ».

کولسیان (۱۴:۲)

« و آن دستخطّی را که ضدّ ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان برداشت». 

 • صلیب و خون عیسی مسیح به عنوان «بره نهائی»، قدرت بسیاری دارد.  
 1.     اولاً، قدرت آمرزش گناهان و محو کردن گناه را دارد. 
 2.     دوماً، مسیح روی صلیب سر شیطان را لِه کرد، و طبق (رومیان ۲۰:۱۶) این اقتدار را به ما داده که سر شیطان را زیر پای خود لِه کنیم.  

 این اقتدار پیروزی بر شیطان بواسطهٔ پوشش و محافظت «خون مسیح»، یعنی مرگ و رستاخیز او برای ما فراهم شده است.  

بنابراین، اگر یک مسیحی می‌خواهد از اقتدار و حق اجرائی که خدا در‌کلام، گفته استفاده کند؛ باید در پوشش خداوند قرار بگیرد، برای بودن در این پوشش من و ما «نیازمند اطاعت» از خدا هستیم، زیرا این پوشش متعلق به خود خدا است.  

                                                 پوشش = اطاعت از کلام  

این پوشش، با اطاعت‌ از کلام، بر سر ما باقی خواهند ماند؛ و اگر‌ ما به دلیل بی‌ا‌طاعتی، از زیر این پوشش بیرون برویم، در زمین و حیطه دشمن، یعنی«شیطان»، قرار می‌گیریم.  

کلام‌خداوند، سلسله مراتب‌‌ «اقتدار» و« آتوریته» را، به‌ ما‌ نشان می‌دهد؛ که‌در بخش اطاعت، از جزوه «شفا و آزادی» مورد بررسی قرارداده‌ایم.

کلام خدا می‌گوید: که از پدر و مادر،  همسر،  شبان و دولت‌ها اطاعت کنیم، و این مطالب را در‌ آیات   (رومیان ۱۳: ۱-۲)و  (عبرانیان  ۱۳ : ۷ و ۱۷) تاکید می‌کند. 

مسیحیان و خادمین،  شما که می‌خواهید در قسمت «شفا و آزادی» و بخصوص در «جنگ روحانی» رشد کنید و  از «سرباز» به «ژنرال» جنگ روحانی تبدیل شوید، اقتدار اول شما خود خداوند عیسی است، ولی اگر من و ما از افرادی که طبق کلام برای پوشش ما گذاشته‌اند، بی‌اطاعتی کنیم، در حقیقت با بی‌اطاعتی، از زیر پوشش آنان و خدا بیرون می‌رویم و در حیطه شیطان قرار می گیریم. 

 اگر یادتان باشد، در آیه ( اول سموئیل ۲۳:۱۵):

«زیرا که تمرّد(نافرمانی، بی‌اطاعتی) ‌مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت‌پرستی و ترافیم است». 

 وقتی از زیر سلطه خدا خارج می‌شویم در کنترل شیطان و جادوگری قرار می‌گیریم، زیرا جادوگری به معنای «محاوره» ارتباط با ارواح پلید است؛ و فرد بی‌‌اطاعت، در حقیقت ابزاری در دست شیطان محسوب می‌شود.

 • اگر زن مسیحی وهم زنی که خادم است، در اطاعت از شوهر خود نباشد، زن از زیر پوشش خدا «جدا » خواهدشد، چون شوهر برتری از او ندارد، در واقع مسئولیت اصلی‌اش، محافظت و تعلیم خانواده می‌باشد. 
 • البته، افرادی که خدا به آنها مسئولیت پوشش و اقتدار را داده است مانندپدران، مادران، شوهران، شبانان، معلمان ، کارفرما‌ها و غیره بایستی خیلی مواظب باشند؛ ما مسئولیت‌مان راطبق «آتوریته ۲: ۲»، که در این جزوه آمده است، بایدجدی بگیریم و نمونه باشیم وگرنه واجد شرایط نخواهیم بود.  

آیا شنیدید که پولس، در آیات زیر چه می‌گوید: 

(اول تیموتائوس ۲ : ۱۱ – ۱۲)  

 « زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند». 

(اول قرنتیان ۱۴ : ۳۴ – ۳۵ ) 

«و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. اما اگر می‌خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است». 

اول قرنتیان: ( ۱۱ : ۵ – ۶ )

«امّا هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا می‌سازد، زیرا این چنان است که تراشیده شود. زیرا اگر زن نمی پوشد، موی را نیز بِبُرَدْ؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد». 

 •    چرا می گوید؟ 
 1.   بسیاری از کلیساها، بدلیل این سه آیه اجازه نمی‌دهند که خانم‌ها تعلیم دهند. 
 2.   بعضی، فقط می‌گویند به بچه‌ها و خانم‌ها درس بدهید.  
 3.   بعضی‌ها این آیات را می‌گویند، که مال آن زمان بوده و الان دیگر اعتبار ندارند.
 4.   بعضی‌ها می‌گویند، که پولس این مطالب را گفته و عیسی نه، بنابراین نباید استفاده کرد.

 خلاصه، در تفسیر این آیات افراط و تفریط‌ هائی وجود دارد، البته من نمی‌گویم که جواب را دارم، ولی کلام جواب را   خودش می‌دهد، این آیات را بخوانید، تمام این آیات راجع به پوشش روحانی و در اطاعت قرار گرفتن است و زنانی را   که در اطاعت نیستند، در این سه قسمت اعلام میکند.

 لطفاً این مضمون را بخوانید، و درک مفهوم کلی متن از آیات بالا و پایین، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تفسیر درست آنرا بدست آوریم. بنابراین، زن و یا حتی مردی که در بی‌اطاعتی باشند، در سلطه شیطان هستند، و طبق « اول سموئیل۲۳:۱۵» جادوگری می‌کنند، پس چگونه، فرد جادوگر می‌تواند جنگ روحانی کند، و چگونه می‌تواند کلام خدا را درست به مردم انتقال دهد؟

  

   پس خواهران و دختران من  

 •  اگر شوهر شما حتی ایماندار نباشد، بایستی در اطاعت او باشید و تا زمانی که او، مخالف کلام خدا حرفی نمی‌زند، بی‌اطلاعی نباید کنید، حتی اگر مخالف کلام خدا حرف زد، شما هیچ وقت بی‌اطاعتی نکنید به جای آن، استیناف و یا اپیل کنید و یا به آتوریته بالا سر آن مراجعه کنید، برای این نوع فرجام‌خواهی به ویدیوی اطاعت در جزوه شفاوآزادی مراجعه نمائید. 
 •  مردان نیز، اگر در اطاعت شبان خود قرار نگیرند، در بی‌اطاعتی ابزار دست شیطان خواهند شد. آنان نیز نباید در کلیسا تعلیم دهند، چه برسد به اینکه در جنگ روحانی فرمان بدهند؛  زیرا شیاطین به من و شما خواهند خندید، چون ارواح پلید در سلسله مراتب آتوریته با خودشیطان قرار دارند، و ارواح کسی را که در اطاعت نباشد، فوری تشخیص می‌دهند و بر آن شخص تأثیر می‌گذارند، بنابراین کسی که در بی اطاعتی باشد زیر سلطه آنها است؛  پس چگونه به ارواح فرمان می‌دهد؟ 

 

                                   « درنتیجه، پوشش روحانی خیلی مهم است »

 

 1.  شبانان شما از شما برتر نیستند، ولی مسئولیت محافظت شما را در دعا دارند.  
 2.  شوهر شما، نیز به همین ترتیب مسئولیت محافظت شما را دارد.
 3.   اگر خانمی، همسرش ایمان ندارد و در پوشش شبانی نیست، بایستی در اطاعت او بماند، اما از شبان کلیسا خواهش کند به عنوان پوشش برای همسرش و او، آنها را محافظت کند؛ اگر یک خواهر به این صورت در اطاعت باقی بماند، می‌تواند به روح پشت سر شوهرش دستور دهد که او را رها کند و شوهرش ایمان آورد. 
 4. پس باید، پوشش حقیقی او، اول شوهرش باشد تا بعداً شبان.  
 5. شبان، نیز بایستی این تعالیم را داشته باشد. 

                                                          «دعا کنیم »

 

Scroll to Top