خدمت بشارت نوین

رویا و دیدگاه : 

نجات و آزادی ملت ایران تا ارمیا ۴۹ انجام گردد

رویا و دیدگاه : 

نجات و آزادی ملت ایران تا ارمیا ۴۹ انجام گردد 

ماموریت : 

ایجاد کلیساهای خانگی ( گروه های خانوادگی ) در ایران 

اهداف مشخص برای رسیدن به این ماموریت: 

۱.    نجات : نجات یک فرد در خانواده و تایید نجات در قلب او

۲.    تبدیل : تبدیل شخصی و رسیدن به پتانسیلی که خدا در او کار گذاشته است که خودشان مستقیم به روح القدس و کلام وصل باشند

۳.    آزادی :  شفا یافته و آزاد از اسارت ها و مجهز به روش بشارت نوین

۴.    انتقال : باعث نجات خانواده , فامیل و دوستان خود

۵.    اکتیویت : ایجاد یک گروه خانگی کوچک توسط او و یا توسط همراهان نجات یافته او برای نجات و تبدیل دیگران

۶.    نتیجه :  تا از این حرکت هسته ای به صورت خمیر مایه ,  ایران و ایرانی نجات یابد 

 استراتژی رسیدن به اهداف  این خدمت :

۱. دعوت و اکتیویت کردن ایمانداران فعلی و خادمین مشغول برای تبدیل طرز فکر تازه و بشارت , شاگردسازی , شبانی و رهبری نوین 

۲. ایجاد و تجهیز یک گروه منسجم داوطلب برای اجرای عملکرد این روش و طرز دید به طور عملی ( Uber Mentality ) پوشیدن لباس دوست , همراه , همیار و نهایتا فقط مشاور ( در این خدمت جائی برای مقام , منصب و مالکیت وجود ندارد )

۳. ایجاد دروس و ویدیوهای مورد نیاز برای انتقال مفاهیم و روش ها و ایجاد طرز فکر رابطه مستقیم با پاراکلیت و انتقال به صورت خمیر مایه ( این نوع دروس بیشتر مفاهیم اولیه نجات و تبدیل و شفا و آزادی و انتقال + روش استفاده از کلام و مفاهیم به صورت ساده , خواهد بود ) 

۴. تشویق و راهنمائی تمام تیم و افراد نجات یافته از استفاده از تعالیم عالی و پرکتیکال موجود از سایر خادمین و معلمین ( از کلیساهای و دنیای مجازی )  ولی با برداشت ساده و صحیح روش تبدیل و آزادی و انتقال به طور ساده در این حرکت . 

۵. ایجاد روش پیگیری ساده کامپیوتری و اینترنتی برای ارتباطات و تسریع انتقال مفاهیم تازه نجات , تبدیل ,شفا و آزادی و انتقال ( در این تیم نیز از داوطلب استفاده خواهد شد و اگر احتیاج به کادر اداری باشد به خاطر گسترش کار , احتیاج به بودجه خواهد بود ) 

۶. برای ایجاد گروه و تیم خدمتی , احتیاج به رابطه ساده , سالم و بنا کننده دوستی و بدون ضابطه های مالی بین تیم فعلی و سایر خادمین , شبانان فعلی کلیساهاست.   هر کدام از این خادمین آزاد خواهند بود که در بی نیازی , بدون توقع و بدون نقاب , به نوبه خود و وقت خود در این خدمت بزرگ با ما شریک باشند . 

۷. این خدمت تمام تجهیزات لازم را برای بنا , رشد و رسیدن به اهداف شخصی و کلیسائی را در اختیار آنان بدون توقع و برگشت خواهد گذاشت . و کسانی که تعهد همکاری نزدیک با خدمت گلوبال کلیسای ایرانیان را اعلام می کنند , از مزایای شراکت در این تیم برخوردار خواهند بود . ولی کسی به مقصود دریافت مزایا وارد این گروه نخواهد شد بلکه روحیه و طرز انتخاب ما فقط بر اساس ماموریت , مسئولیت و متعهد بودن به خدا و این حرکت خواهد بود 

ارزش ها و باورهای خدمت بشارت نوین : 

۱. متی ۲۸ : ۱۸ ۲۰

۲. لوقا ۴ : ۱۸

۳. لوقا ۹ : ۱- ۲

۴. افسسیان ۴ : ۱۲ ۱۳

۵. یوحنا ۱۶ : ۷ ۱۱

۶. غلاطیان ۲ : ۲۰ و ۶ : ۱۴

۷. افسسیان ۳ : ۲۰

۸. اعمال ۲ : ۴۶ ۴۷

۹. اعمال ۱۱ : ۱۹ ۲۶

۱۰. متی ۱۳ : ۳۳

ارزش ها و باورهای عملی خدمت چیست ؟ 

۱. مرده ( در نفس )

۲. سر سپرده به روح خدا و اطاعت از کلام ( شاگرد )

۳. تعلیم جو و تصحیح جو  ( احتیاج به روحیه فروتنی حقیقی دارد )

۴. اتوریته ۲ : ۲ باشیم  (منفعت مردم را بخواهم , برکت دهم بدون چشمداشت برگشت )

۵. بی نیاز  ( ساکن در امنیت خدا , بدون ترس )

۶. بی انتظار  ( نه حتی انتظار دریافت محبت از همسر و دیگران )

۷. بی نقاب ( شفاف , در آزادی کامل ) 

ارزیابی :

۱. در تمام طول این خدمت در هر لحظه کیفیت مشاوران , همیار ها , همراه و دوست بر طبق اصول تعلیمی و مفاهیم نوشته شده ارزیابی خواهد شد

۲. کمیت این خدمت با گزارش های تعداد از طرف همراهان در مورد دوست خود و دوستان و یا دوست دوست خود , این کمیت اندازه گیری می گردد

۳. کیفیت و تعداد کلیساهای خانگی شروع شده در هر زمان قابل اندازه گیری خواهد بود

Scroll to Top