هدف از بشارت نوین شروع کلیساهای خانگی در ایران

هدف چیست؟

 هدف چیست؟ 

۱. نجات ایران و ایرانی ( روش تائید نجات )

۲. شروع کلیساهای خانگی در ایران ( با دوست و خانواده )

۳. تبدیل ایمانداران به شباهت مسیح

۴. انتقال ( این نجات و تبدیل به ایران و ایرانی ) دوباره بر می گردد به شماره ۱ ( نجات )

 هدف هر یک از گروه بشارت نوین این است که همانگونه که مسیح ما را در یوحنا ۱۵ دوستان خود خطاب می کند

ما نیز ایران و ایرانی , بخصوص اعضای

۱. خانواده

۲. فامیل نزدیک و دور

۳. دوستان شخصی خود

بعنوان دوست خطاب کنیم و مژده نجات بخش مسیح را به آنان برسانیم

واژه های موقعیت دوست و همراه چیست ؟

  •     عزیزان برای شما دوست هستند
  •     شما برای آنان همراه هستید
  •     و شما خودتان یک همیار ( یار ایمانی پاراکلیت ) دارید که به شما مشاوره و راه حل ها را می دهد 

وقتی دوستان ایمان می آورند چه مسائلی را باید برای آنان باز کرد؟ 

 ۱. تایید نجات :  را اگر با آنها دوره نکرده ایم دوباره با آنها به روش پاراکلیت ( همیار ) دوره کنیم

۲. روش تبدیل :  را به آنها یاد دهیم , که نه تنها بدانند و اجرا کنند تا شبیه مسیح گردند بلکه بتوانند انتقال دهند

۳. چهار عمل اصلی :  را با آنها در میان بگذاریم ( تا رشد کرده و به شباهت مسیح درآمده و مفید برای خود , خانواده و جامعه باشند و بتوانند این مطالب را به خانواده خود انتقال دهند .. شفا و آزادی در چهار عمل اصلی است

۴. شروع کلیساهای خانگی : اول با خانواده , بعد با دوستانی که فامیل و یا دوست خیلی نزدیک هستند ( از نظر امنیتی )

بدانید که شما همیشه یک همیار دارید که چه در داخل ایران و یا خارج از طرف کلیسای ایرانیان برای شما خواهد  بود که شما را کمک کند

بدانید که روش تبدیل و چهار عمل اصلی برای چیست؟ 

۱. به شباهت مسیح شویم

۲. کارائی ما به حد نهائی پتانسیلی که خدا میخواهد برسیم ( مسح و اقتدار ) 

پتانسیل هر فرد : فقط در چارچوب کلیساهای خانگی نیست بلکه در هر جا عزیزان می توانند رشد کنند

توجه کنید که دوستان شما همگی خواندگی دارند که یا لاوی باشند و یا آنان

هیچ برتری , لاویان به آنان ندارند. می توانید به ویوید هائی راجع به لاویان و آنان است رجوع کرده و مشاهده کنید 

کلیساهای خانگی چطور شروع می شود ؟ 

  •     اول شما تک به تک با دوستان خود وقت بگذارید
  •     از آنان خواهش کنید که باعث نجات خانواده و فامیل خود شوند
  •     بعد با این عزیز و خانواده اش یک جلسه بگذارید که همان دوست شما که باعث نجات خانواده شده است , بعنوان همراه آنها , آنان را جمع کند و شما شرکت کنید و اجازه دهید ۳ یا چهار نفر از خانواده او باشند و اگر شما و خانواده شما با هم دوست و از نظر امنیتی , امن هستند با هم جمع شوید

  

چگونه و کجا جمع شویم ؟

در پارک , خانه , یا حتی از طریق  زوم و اینترنت ( البته جلسات زوم و مدیا نمی تواند به جلسات حضوری موثر باشند ) 

مراحل اجرائی در جمع شدن چگونه است ؟

۱. برای یکدیگر دعا کنید تا به شباهت مسیح درآید و بعد برای احتیاجات یکدیگر دعا کنید

۲. شهادت های هفته پیش را بشنوید, که چگونه خدا کاربردی و عملی در زندگی شما عمل کردن و مشکلات خود را بیان کنید

۳. یک فصل از کلام را به روش تبدیل بخوانید و یا یک مطلب را به روش تبدیل باز کنید و یا یک موعظه کوتاه را با هم نگاه کنید  یا یک تعلیم را ولی با روش تبدیل آن را باز کنید و در ۷ کوه کاربرد بگیرید

۴. تکلیف : اول خودشان تجربه کنند , با اطاعت , بعد هر چه آموخته اند را به خانواده و نزدیکان و دوستان خود  انتقال دهند

نکته مهم : 

وقتی تعداد گروه خانوادگی یا خانگی شما بین ۸ تا ۱۲ نفر شد , دعا کنید و بپرسید که کدام یک از عزیزان شما از خدا دارد که این گروه را با تعداد از گروه شما در محلی دیگر ادامه دهد . فرق نمی کند که ایشان لاوی است ویا آنان است می تواند گروه خود را طبق خواندگی خود فرم و رشد دهد و با خانواده خود تعداد جدیدی از دوستان خود را دعوت کند و به این ترتیب گروه شما از ۱۲ به بالا می تواند به دو گروه ۶ به بالا برسد و همین مسیر را ادامه می دهید تا تعداد زیادی کلیساهای خانگی و یا گروه های خانوادگی از نتیجه امانت گروه شما شروع خواهند شد 

برای ایجاد کلیساهای خانگی به چه کسانی بشارت دهم ؟ 

۱. می تواند با خانواده جمع شود

۲. می تواند با همکارانش که بشارت داده و نجات یافته اند , باهم جمع شوند و کار خودشان را جلو ببرند و به کار خودشان با هم از نظر کلام خدا نگاه کنند و خلاقیت و راه کار های خدا را در کارشان ادامه دهند

۳. شاید همشاگردی در دانشکده هستند , در آنجا با هم جمع شوند و راه کارهای خدا را در درس و دانشکده استفاده کنند

۴. و یا یک گروه دیگر با خانواده شروع کنند که گسترش یابد و به ۸ تا ۱۲ برسد

۵. و همین را تکرار کنند

تا در نهایت همه به شباهت عیسی مسیح با آزادی و پیروزی زندگی کنند

مفهوم شاگردسازی تا نسل چهارم چیست ؟ 

طبق دوم تیموتاوس ۲ : ۲ تا سه نسل را که با شما می شود چهار نسل انتقال بدهید

  و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند.

۱. پولس ………………  پدر

۲. تیموتاوس ………… فرزند

۳. مردمان امین ……. نوه 

۴. دیگران …………… نتیجه 

ثمره بیاورید , ثمره فراوان و ثمرات ماندنی

  •     ۳۰ , ۶۰ , ۱۰۰ ثمره نیکو بیاورید
  •     مثل همان خمیر مایه ای که آن زن به خمیر نان زد و آن خمیر گسترش پیدا کرد شما باعث گسترش نان آسمانی شوید
  •     شما DNA   عیسی مسیح را به دیگران انتقال دهید که خودشان قادر به انتقال هستند
  •     تا در ایران هزاران کلیساهای خانگی , سالم , پیروزمند شروع شود 
Scroll to Top