کلید تبدیل

کلید تبدیل

۱. یک آیه از کلام خدا … هر روز فصل ، یک آیه

 ۲. چه پیامی دارد ؟ … چه درسی و پیامی دارد

 ۳. درک شخصیت خدا ….. چه شخصیتی پشت این آیه است

 ۴. پرستش شخصیت او ….. بپرستیم

 ه. دانلود کردن شخصیت ….. بپوشیم

 ۶. اطاعت پیام شنیده شد….. خداوندا می خواهم این پیامی را که شنیدم انجام دهم

۷ . انتقال

 ۱. کلام : هر جوری کلام را می خوانید ادامه دهید بخوانید ولی این روش را به صورت عادت یاد بگیرید .اگر کتاب نداری ، اگر دسترسی به انجیل نداری ، ناراحت نشو میتونی از app آپ دانلود کنی و یا فقط به یک دوست بگو هر روز یک فصل از کتاب مقدس را به دستت برساند . یک فصل بیشتر هم نه ….. و اگر الان کتابداری و یا app را داری فقط شروع کن مثلا از یک کتاب عهد جدید شروع کن به خواندن … فرض کنید کتاب متی و یا یوحنا ، این ور و آن ور هم نروید و فال حافظ هم باز نکنید خواهش میکنم بلکه از یک کتاب شروع کنید بروید جلو . فقط یک فصل یک روز بخوانید تا مفهوم و کل مضمون یا کانتکست آن فصل را درک کنید و در خواندن آن از روح القدس بخواهید که امروز یک آیه را از این فصل برای شما باز کند . خیلی آیات هست که دوست دارید بخوانید ولی از تمام مثلا ۳۰ تا آیه روح خدا یک آیه را در دل شما گوشزد می کند……مگر روح القدس معلم شما نیست ، مگر او از تمام مسائل شما خبر ندارد….منه معلم و شبان – زندگی در اطاعت و ندارم که به شما بگم ولی روح القدس که  دارد … پس یکی از آن آیه هایی را که روح می خواهد امروز شما از او بشنوید را جلوی چشمتان بزرگ یا برایتان های لایت می کند ، توجه شما را به آن آیه می کنه و جلوی چشمان شما می آورد . پس شماره یک پیدا کردن آیه آن روزه …. هر روز یک آیه از یک فصل و بعد فردا بروید به فصل ۲ و بعد همین کار را در روز سوم و چهارم و بعدی انجام دهید …. پس قدم اول … انتخاب آیه 

۲. درک پیام این آیه : قدم دوم این است که این آیه چی میگه ؟ روح القدس چی می خواد به من بگه ؟ مفهوم این پیام چیست ؟ خیلی ساده … مثلا در آیه در انتاکیه آنان به مسیحیان معروف شدند … شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند مفهوم این آیه واضح است نمونگی شان باعث شد که نهضت مسیحیت از آنان شروع شود . خدا یا بگذار نهضت آنان از من شروع بشه 

۳. درک شخصیت خدا : خدائی که پشت این پیام از این آیه فقط حرف میزنه کیه ؟ جای دیگر نروید از لابلای این آیه و متن این آیه فقط این خدا چی میگه ؟ خدائی که پشت این آیه است کیه ؟ خدائی که می تونه از ما خودش را نمایان کند ؟ خدائی که ما را همکار می خونه ، خدائی که مردم هر شهر مثل انتاکیه براش مهمه

۴. پرستش شخصیت او : شماره ۴ اینکه می تونید این خدا را بخاطر این خصوصیاتش بپرستی … شماره ۴ پرستش خصوصیت خدا فقط در این آیه

ه. دانلود کردن شخصیت : در خودم …. خدایا تو دل برای شهر ها داری ، دل داری که همه تو را در من و ما ببیند. اجازه بده من نیز انقدر نمونه باشم و اینقدر مثل تو دل برای مردن داشته باشم که تو از من نمایان بشی ای خداوند ، من هم مثل تو می خواهم برای انتاکیه ها و برای مردم دنیا فکر کنم و دل و برنامه داشته باشم از جنس شخصیت خودت که در این آیه است را در من دانلود کن

۶. اطاعت از پیام او : و دستور تو ، اطاعت می کنم… حالا آن بعد از آنکه او را بخاطر شخصیتش پرستیدم و او را دانلود کردم که شخصیت من مثل او بشه – بگو پس من تسلیم تو هستم که تو از طریق من این عمل را انجام دهی و خود را به جهان نشان بدهی ، بهت قول می دهم من مرده و تو زنده در من عمل کنی 

۷. انتقال : برو این آیه را با همسرت ، فرزندانت و دوستانت بیان کن و تکرار کن و تا موقعی که انتقال ندادی نمی دانی در شما جا افتاده یا نه؟ تا آن را استفاده نکنی، اجرا نکنی، بیان نکنی و عمل نکنی، یعنی انتقال ندهی، آن آیه جزو تار و پود تو هنوز نسیت بلکه فقط در مخزن اطلاعات توست و در مرور زمان یا شیطان آن کلام را می دزد و یا انقدر کلام تئوری دیگر در عرض  روز از این واعظ، یا از آن واعظ و یا از این کتاب و یا از کتاب می خوانی و می شنوی که . می رود روی این آیه و آن آیه می رود در ته مغز شما در کامپیوت مغزتان گم میشود. ولی اگر آن را اطاعت کنی ، زندگی کنی و انتقال بدهی هیچ وقت یادت نخواهد رفت

Scroll to Top