تایید نجات

روش درمیان گذاشتن مژده نجات در ۵ هفته از ۱۳ فصل کتاب مقدس

این روش همان ۲۰ قدم است که آیات آن در این جزوه در صفحه ۱۷ ضمیمه میباشد

 روش درمیان گذاشتن مژده نجات در ۵ هفته از ۱۳ فصل کتاب مقدس

این روش همان ۲۰ قدم است که آیات آن در این جزوه در صفحه ۱۷ ضمیمه میباشد 

جلسه اول:

با شخصی که قلبش را به مسیح داده و یا می خواهید که نجات پیدا کند قرار بگذارید که او را ملاقات کنید و در این جلسه اگر ایماندار است او را بنا کنید و مشتاق به خواندن کلام کنید ، و اگر هنوز ایماندار نیست ، با شهادت و روحیه پیش بشارتی با او رفتار کنید و بگویید می خواهم نظرت را راجع به سه فصل از کتاب مقدس بدانم . هدف این است که او اول این سه فصل را بخواند و این سوالات را از خود و روح القدس بکند تا بتوانید با او دوباره ملاقات کنید.

جلسه اول : پیدایش فصل ۱ ، فصل ۲، فصل ۳ را بخوان ( من هم در منزل برای همراهی با تو یک بار دیگر این ۳ فصل را میخوانم ) و بعد از خود این سه سوال را بکنید:

۱: خدا کیست و چه شخصیتی دارد؟

۲: انسان کیست و چگونه آفریده شد ؟

۳: رابطه انسان با خدا چه بود و چه شد؟ 

جلسه دوم:

وقتی ملاقات می کنید از او بخواد که پاسخ سه سوال را از برداشت سه فصل پیدایش را بازگو کند

۱. با هم راجع به خصوصیات خدا که روح القدس به او مکشوف کرده گفتگو کنید و او را به مطالبی که خدا برای شما باز کرده راهنمایی کنید ، مثل نیکونی خدا ، انسان شبیه خدا ، سلطنت کردن، پادشاهی و غیره

نکات راهنمایی برای شخص همراه :

 امکان دارد که دوست شما آیات کلیدی را برای جواب سوالات شما پیدا نکرده باشد و خیلی صادقانه متوجه آيات مربوطه نشده باشد . برای غنی شدن گفت و شنود شما و کمک به دوست خود که از روح خدا بشنود ، خوب خواهد بود که آیاتی اضافه که مربوط به سوالات مربوطه است را از دوست خود بپرسید که نظرش راجع به این آیات ذکر شده در زیر چیست ؟

 ۱.  خدا کیه ؟ ( پیدایش ۱: ۱، ۲ ، ۳۱ ) ( پیدایش ۲ : ۳ – ۴ ، ۱۵ – ۱۷ و ۲۱ – ۲۳ ) ( پیدایش ۳ : ۲۱ )

۲. انسان کیه ؟ و چگونه آفریده شد ؟ (پیدایش ۱ : ۲۸-۲۶) ( پیدایش ۲ : ۱۶ – ۱۸ ، ۲۵ – ۳۳ )

 ۳. رابطه خدا با انسان و انسان با خدا چگونه بود ؟ و چی شد ؟ ( پیدایش ۱: ۲۶ -۲۸ ۰ ۳۱ ) ( پیدایش ۲ : ۱۷) ( پیدایش ۳ : تمام آیات )

 ۲. بعد بگوئید آیا میشه راجع به شخصیت و خصوصیات چنین خدایی که الان توضیح دادی با هم شکر گزاری کنیم ؟

 ۳. آیا می شود مثل آدم و حوا که آزادانه با خدا صحبت می کردند ، ما نیز صحبت کنیم ؟ پس بیا با او صحبت کنیم؟ دعا صحبت کردن با خداست . بیا باهم دعا کنیم

۴. بپرسید فکر می کنی که نقطه مخالف این پادشاهی و مضرات دور بودن از آن پادشاهی و حضور خدا (که این دنیاست )، در زندگی امروزه من و ما و تمام بشر چه چیزهایی پدید آورده ؟

۵. البته اگر دسترسی به ویدیوی خدا محبت دارید، آن را از آرشیو و کانال تلگرام ایرانیان نیز میتوانید دانلود کنید. قسمت اول و دوم ( نیم ساعت اول فقط که در این جزوه ضمیمه است ) ، را فقط با هم مشاهده کنید و یا از او بعد از صحبت با شما بخواهید که خودش مشاهده کنید و بگویید که به من تلفن بزن باز با هم این مطلب را بیشتر باز خواهیم کرد

 ۶. و این چند روز برو و این خصوصیات خوب را با دیگران در میان بگذار و بعد به من تلفن بزن و بگو که این کار را کردی و اگر سوالی داری در خدمتت هستم و آن موقع قرار می گذاریم که برای ملاقات بعدی چه قسمتی را با هم بخوانیم ؟

۷. وقتی زنگ زد، برایش بازگو می کنید و یا تکست برایش بعد از تلفن می فرستید که پس برو

سه فصل اشعیا فصل ۹ (فقط هفت آیه اول) ، فصل ٤٠ ( ١١ آیه اول) ، تمام فصل ۵۳ پیشگوییهای عهد عتیق را بخوان و این سوالات را جواب بدهید (می توانید این چند آیه را کات و پیست کنید و برای ایشان ایمیل و یا تکست کنید)

 ۱. خدا برای نجات انسان از این دوری چه کرده است ؟

 ۲. به چه صورت خود را به بشریت نمایان می سازد ؟

جلسه سوم:

 

وقتی ملاقات کردیم ، برداشت خود را در مورد این سه فصل اشعیا با در نظر گرفتن سوال اینکه خدا برای نجات انسان از این جدایی چه کرده است ، چیست ؟ شروع می کنیم

 ۱. در این جلسه اجازه بدهید که این مطلب اینکه خدا به دنبال انسان آمده و دل خدا و نحوه آمدن و فداکاری او را خود دوست تان بیان کند و شما بشنوید

 نکات راهنمایی برای شخص همراه :

 امکان دارد که دوست شما آیات کلیدی را برای جواب سوالات شما پیدا نکرده باشد و خیلی صادقانه متوجه آیات مربوطه نشده باشد . برای غنی شدن گفت و شنود شما و کمک به دوست خود که از روح خدا بشنود ، خوب خواهد بود که آیاتی اضافه که مربوط به سوالات مربوط است را از دوست خود بپرسید که نظرش راجع به این آیات ذکر شده در زیر چیست ؟

 ۱. خدا برای نجات انسان از این دوری چه کرده است ؟ ( اشعیا ۷-۶:۹ ) ( اشعیا ۴۰ : ۳ و ۹-۱۱ )

۲. به چه صورت خود را به بشریت نمایان می سازد ؟ ( اشعیا ۹ : ۶ ) ( اشعیا ۴۰ : ۱۱ ) ( اشعیا ۵۳ : ۱۰-۴)

 

 ۲. آیا میشود این خدائی که توضیح دادی را برای چنین دل و برنامه ای ، شکر کنیم و او را پرستش کنیم ؟

 ۳. بر این برداشت هایت را که امروز صحبت کردیم با دیگران درمیان بگذار و من به شما زنگ می زنم که برای ملاقات بعدی چه فصول دیگری را بخوانید ( بعد يوحنا ۱ ، ۲، ۳ و ۲۰ – ۳ بخواند) و این سوالات را از خود بپرسد

 ۱. آیا خدا جسم انسانی پوشید؟

 ۲. بره خدا کیست ؟

۳. مرگ و رستاخیز مسیح چه معنی می دهد؟

جلسه چهارم:

۱. نظر شما راجع به سه سوالی که قبلا کردم چیست ؟

 ۲. آیا قبول داری که خدا به صورت عیسی مسیح به روی زمین آمد ؟

 ۳. در فصل ۲۰ که خواندی فکر می جلسه چهارم کئی معنی سه لغت ، عیسی همان مسیح و پسر خداست یعنی چه؟ ۴. اگر نمی داند برای او بیان کنید و بپرسید حالا می شود چنین خدای فداکاری را پرستش کرد

۵.از او بخواهید قسمت ۳ و ۴ ویدیوی خدا محبت ( در اینجا ضمیمه است ) را با شما و یا تنهایی مشاهده کند و به شما زنگ بزند و راجع به این مطالب که با هم صحبت کردید و در ویدیو دیده با هم یک گفت و شنودی داشته باشید و یا بگویید :

 ۶. برو و این مطلب را با دیگران درمیان بگذار و من به شما زنگ خواهم زد و چند فصل دیگر را به شما خواهم داد که بخوانی و در جلسه بعد با هم باز می کنیم و سوالات را نیز بهت خواهم گفت ( افسسیان ۱ ، کولسیان ۲ ، فیلیپان ٤ ) 

۱. نجات چیه ؟

 ۲. خدا روی صلیب چکار کرد ؟

۳. روح القدس کیست و برای ما چه به ارمغان دارد ؟

جلسه پنجم

این سه فصل را که خواندی چه نکاتی را روح القدس برات باز کرد ؟ ( افسسیان ۱ ، کولسیان ۲ ، فیلیپان ٤)

 ۱. نجات چیه ؟

۲. خدا روی صلیب چکار کرد ؟

 ۳. روح القدس کیست و برای ما چه به ارمغان دارد

۴. می خواهی با هم دعا کنیم و این خدا را بپزیم ؟ و اگر نجات دارد ؟ دعای تائید با هم د.

۵. پس برو این را به خانواده انتقال بده

اگر هنوز مسیح را در قلب خود به عنوان خدا ، خداوند و نجات دهنده نپذیرفته است ، دعای نجات را طبق زیر ، بخواهید با شما تکرار کند

 

مژده نجات: آیات ۲۰ قدم را چگونه بیان کنیم ؟

آیات زیر را در کلام خود علامت بزنید و با حق جو در میان بگذارید تا ایمان آورد و با شما دعای نجات کند 

موقعیت اول : انسان در حضور خدا

۱.     خدا کیست ؟  اول یوحنا ۴ : ۸ , یوحنا ۱ : ۱ – ۳

۲.     چرا خدا انسان را آفرید ؟ پیدایش ۱ : ۲۶ – ۲۸ , غزل غزلها ۲ : ۱۶  ,  ارمیا ۳۱ : ۳

۳.     چه مزایائی انسان در حضور خدا داشت ؟ در مورد محبت , شادی , آرامش , آزادی؟ پیدایش ۲ : ۱۶ -۱۷ , تثنیه ۳۰ : ۱۹

۴.     بهشت کجاست ؟ آیا الان ما در موقعیت فعلی زندگی در بهشت هستیم ؟

۵.     پس چرا انقدر در سختی هستیم ؟

 

موقعیت دوم : انسان دور از خدا

۱.     چه چیزی باعث شد که انسان از خدا جدا شود ؟ (غرور , خودکفائی) پیدایش ۳ : ۶

۲.     نتایج جدائی انسان از خدا چه بود ؟  اعداد ۲۳ : ۱۹ , پیدایش ۲ : ۱۷ , پیدایش ۳ : ۷- ۱۳ , ۲۳

۳.     معنی گناه چیست ؟ نزدن به هدف , رومیان ۳ : ۲۳

۴.     آیا انسان می تواند از طریق کار نیک و مذهب به خدا بازگشت کند ؟ اشعیا ۶۴ : ۶ , یعقوب ۴ : ۱۷ , یعقوب ۲ : ۱۰  رومیان ۶ : ۲۳

۵.     آیا قبول دارید که همه ما از خدا جدا و در موقعیت گناه ایستاده ایم ؟ نتیجه و جریمه نهائی گناه چیست ؟

۶.       آیا خدای محبت که پدر ماست , می تواند تحمل کند که دیگر تا ابد ما را نبیند ؟

 

موقعیت سوم : خدا به دنبال انسان

۱.     خدا برای نجات بشر چه می کند ؟  پیدایش ۳ : ۱۵ , اشعیا ۱۲ : ۲

۲.     خدا برای نجات بشر نقشه اش را دا تورات به ما پیشگویی می کند :  اشعیا ۴۵ : ۵ , ۱۷  , اشعیا ۲۵ : ۹ , اشعیا ۴۰ : ۳۰ , اشعیا ۴۰ : ۹- ۱۱

۳.     خدا جسم انسانی می پوشد : اشعیا ۷ : ۱۴ , اشعیا ۹ : ۶  ملاکی ۳ : ۱ , یوحنا ۱ : ۱ , ۱ : ۱۴

۴.     خدای جسم پوشیده بجای ما روی صلیب , خود را فدا کرد تا گناه فرزندانش را پرداخت کند : مزمور ۲۲ , اشعیا ۵۳ , یوحنا ۱ : ۲۹ , رومیان ۵ : ۸

۵.     آیا محبت پدری خدا را احساس می کنید که به خاطر جریمه گناهان من و شما جان داد ؟ آیا روشن است که چرا خدا می بایست جسم بپوشد و مثل من و شما گردد ؟ آیا معنی این سه لغات , عیسی , مسیح , پسر خدا برای شما روشن است ؟  یوحنا ۲۰ : ۲۸ – ۳۰

 

موقعیت چهارم : بازگشت انسان به حضور خدا

۱.     اگر این کار عظیم خدا را بپذیرم چه اتفاقی می افتد ؟ افسسیان ۱ : ۱۳

۲.     نتیجه دریافت روح القدس در زندگی من چیست ؟  میوه روح غلاطیان ۵ : ۲۲ -۲۳ , زندگی جدید دوم قرنتیان ۵ : ۱۷ , رابطه فرزندی با خدا یوحنا ۱ : ۱۲ , مکاشفه ۳ : ۲۰ , یوحنا ۷ : ۳۷ – ۳۹

۳.     ایمان به مسیح یعنی چه ؟ دریافت فیض  افسسیان ۲ : ۸ – ۹ , آزادی از تسلط گناه , شیطان و مرگ ابدی

۴.     راه نجات و دریافت روح القدس چیست ؟ رومیان ۱۰ : ۹ – ۱۳

۵.     چگونه دعای نجات را انجام دهم ؟

 

می توانید از ویدوی خدا محبت نیز استفاده کنید و با حق جو هر قسمت از ۴ قسمت آن را با هم مشاهده کنید و نظر او را در هر مرحله قسمت به قسمت جویا شوید. به این ترتیب وقتی او خودش ویدیو را مشاهده می کند خیلی از این مسائل برایش روشن می شود

 

چارچوب روش دعای نجات

 ۱. خداوندا شکر می کنم که تو خدای یکتا هستی

۲. اعلام میکنم که تو خدای محبت هستی و مرا دوست داری

 ۳. اگر من اولین و آخرین فرد روی زمین بودم ، تو برای من می آمدی چون مرا دوست داری

۴. اعتراف می کنم که در دنیایی پر از گناه و درد و غم زندگی می کنم ، و خود من نیز گناه کرده ام

۵. اعتراف می کنم که بوسیله گناه از تو دورم

 ۶. و اگر حتی تا چند دقیقه قبل میمردم تا ابد از تو دور می ماندم

۷. ولی تو خدای محبت بخاطر من جسم انسانی پوشیدی و به روی زمین آمدی

۸ . تو خود را عیسی نام نهادی ، یعنی خدای نجات دهنده

۹. تو بخاطر من روی صلیب رفتی و به خاطر جریمه گناهان من جريمه (کفاره) دادی که من ندهم

۱۰. تو بخاطر درد های من درد کشیدی و تو غم های من را بر دوش خود گرفتی

 ۱۱. تو بخاطر من مردی تا من نمیرم ولی در روز سوم از مردگان برخاست و الان زنده هستی

 ۱۲ عیسی جان به قلبم بیا و از این ببعد خدا و خداوند و نجات دهنده من باش

 ۱۳ اعلام میکنم که تو پسر خدا یعنی خدای در جسم هستی که به خاطر نجات من كفاره شدی

 ۱۴. از گذشته ام توبه می کنم ، از فلسفه هام توبه می کنم ، از مذهبم توبه می کنم و فقط تو را می پذیرم

 ۱۵. روح القدس خود را به من امروز بده ، تا بتوانم از امروز مثل تو مسیح جان زندگی کنم و تو را به دیگران نمایان کنم.

 ۱۶ به قوت روح خود من را شبیه خود بساز

 ۱۷. از من استفاده کن تا دیگران با دیدن من تو را در من ببینند و آنان نیز به تو ایمان آورند

 ۱۸. از این نجات ممنونم

۱۹. در نام عیسی مسیح

 ۲۰. آمین

Scroll to Top