جمع تبدیل و نجات

در رشد یک دوست , اول باید تایید نجات و روش تبدیل را به او یاد دهید و در این چهار عمل اصلی کلید هائی را بازگو می کنید که باعث شناخت و رابطه نزدیک با عیسی مسیح گردد و در حقیقت یاد بگیرد که مسیح را در زندگی بشناسد و بشناساند

در رشد یک دوست , اول باید تایید نجات و روش تبدیل را به او یاد دهید و در این چهار عمل اصلی کلید هائی را بازگو می کنید که باعث شناخت و رابطه نزدیک با عیسی مسیح گردد و در حقیقت یاد بگیرد که مسیح را در زندگی بشناسد و بشناساند . تمام مفاهیمی که در اینجا بیان شده است را شاگرد شما ( دوست شما ) می بایست به روش تبدیل یاد بگیرد یعنی به خود او بدهید تا جستجو و تحقیق کند و روح القدس برای او مکشوف کند.

بجاست که این سوالات را از دوست و یا شاگردی که خدا به شما داده و شما همراه و یا همیار او هستید را بکنید 

۱. آیا تایید نجات را کاملا درک کرده است؟ و آیا دعای توبه و نجات را خوانده است ؟ این روش تایید نجات در جزوه هائی در دست دارید در اختیار شماست.  اگر هنوز با او در میان نگذاشته اید و یا احساس می کنید که برای او جا نیافتاده است,  دوباره  با او کار کنید   

۲. آیا معنی خدائی عیسی مسیح برای او جا افتاده است؟ ( خدائی با خداوندی فرق می کند , خدائی خالق بودن عیسی است و خداوندی صاحب بود و مسیح و پادشاه زندگی بودن من است که هردو جداست , اگر خواستید در این مورد بیشتر مطالعه کنید به جزوات کلاس ملکوت در تلگرام کلیسای ایرانیان مراجعه کنید و با روش تبدیل آن را به دوست خود انتقال بدید ) 

۳. آیا خدا را به صورت پدر , پسر , روح القدس می شناسد؟ و آیا درک درستی از این رابطه دارد ؟ آیا درست پرستش می کند و یا فقط می گوید خدا خدا خدا و یا خداوندا خداوندا خداوندا ؟  این مسئله با درک صحیح تثلیث حل می شود . اگر راجع به تثلیث مشکل وجود دارد , هنوز تایید نجات را کاملا متوجه نشده است .  دوباره اجازه دهید که ویدیوی خدا محبت را خودشان یکبار دیگر ببینند و در این مورد که خدا واحد است ولی به سه شخصیت و همچنین سه شخص مجزا ولی متحد در ذات الهی , خود را از ازل به ما نمایان کرده است را بشناسد . و یا می توانند کتاب تثلیث دکتر مهرداد فاتحی را بخوانند و با دعا به آیات قسمت ۲۰ قدم , رجوع کنند.  توجه کنید اگر شما به این عزیزان درست یاد دهید که کلام را به روش تبدیل یاد بگیرند , هر کتابی و تعلیمی را ایشان درست جستجو خواهند کرد و درست مسائل برای آنان جا می افتد .

۴. آیا هویت خود را در مسیح پیدا کرده است ؟  در این قسمت شما می توانید به جزوه شفا آزادی رجوع کنید و قسمت هویت را برای او که همراه ویدیو هست بفرستید و از او بخواهید مطالعه کند و بعد با هم ملاقات کنید و راجع به هویت از او بشنوید و با هم دعا کنید 

۵. آیا تبدیل شخصیت او به عنوان یک مسیحی مشهود است ؟ تبدیل , زمان می برد و نمایان شدن میوه های روح القدس وقت و تجربه کلام لازم دارد. ولی کسی که تولد تازه پیدا می کند واقعا متحول می شود.  اگر چنین تحولی را در او نمی بینید. در رابطه با شخص خود عیسی و خصوصیات روح القدس در غلاطیان ۵ با او باهم به روش تبدیل مطالعه کنید و به خصوص آیه ۲۲ که میوه های روح القدس است را با هم دعا کنید و حتی از او بخواهد که آن را حفظ کند .  البته وقتی خودش بخواند , درک می کند که این میوه ها را روح القدس داده و در ۱۰۰ % درون اوست و فقط باید آن را جاری و اکتیویت کند. پس دعا کنید که به عمق ها برود

۶. او را تشویق کنید که تعمید آب بگیرد. برای گرفتن تعمید آب مقاله ای در این جزوه وجود دارد که اولا برای چی هست و دوما چگونه می توان در ایران تعمید آب گرفت که از نظر امنیتی خطرناک نباشد .  

۷. به او یاد بدهید قدم به قدم هرچه را یاد گرفته به همسر و خانواده اش انتقال بدهد .

Scroll to Top