منها شفا و آزادی

منها شفا و آزادی

۱. تعلیم جو و تصحیح جو : راجع به این طرز فکر و این روحیه خودتان با نمونگی این مطلب را با دوست خود در میان بگذارید که از شخصیت شما و روش فکری شما یاد بگیرد. البته با نمونگی شما و عمل و گفتار شما ایشان دیده که شما همه چیز را نمی دانید ولی انقدر فروتن هستید و جویا هستید که بگوید می روم و می پرسم. این خصوصیت را به ایشان یاد دهید 

۲. مسائل زندگی , درگیری ها , سختی ها , عوارض بند ها و قلعه ها را بررسی کند  

  •     یک مشکل سخت زندگی او : اگر به طور خاص یک مطلبی در زندگی دوست شما وجود دارد مثلا مشکل بخشش ,  لزومی ندارد که شما حتما تمام جزوه را با هم مطالعه کنید بلکه بروید سر قسمت بخشش و آن را بررسی کنید , هر کدام که مورد احتیاج او است را از جزوه بیرون بیاورید و با هم به روش تبدیل عمل کنید تا خودش دریافت کرده دعا کند و آزاد شود .
  •     اگر مشکل حل نشد چه کنیم : اگر شما کمک خواستید می توانید با کلینیک شفا آزادی کلیسای ایرانیان تماس بگیرید و یک خادم و دکتر اورژانس می تواند شما را همراهی کند تا شما و دوست شما اگر مسئله است که نمی توانید ریشه های آن را پیدا کنید و یا روح زدگی است که نمی توانید آن را باز کنید , با شما همکاری کنند و کلید ها را به دست خودتان و دوست شما بدهد که او آزاد گردد
  •     رشد در شفا و آزادی به طور مستمر : در این مورد شما می توانید با دوست خود و یا شاگرد خود باهم جزوه شفا و آزادی را شروع کنید و به همان روش تبدیل آن را مطالعه کنید و ویدیوها را مشاهده کنید و هر موقع با هم جمع می شوید چه تک به تک و چه گروهی در کلیساهای خانگی تان , این مطالب را تک به تک بررسی کنید و به صورت روش زندگی از آنها استفاده کنید

 

۳. در مرحله منهای چهار عمل اصلی می بایست حداقل , چهار مسئله حل شود : 

  •     بخشش را کاملا یاد بگیرد و اجرا کند
  •     معنی اطاعت واقعی را بداند
  •     معنی فیض و راستی را درک و اجرا کند
  •     معنی خداوندی , صاحب بودن مسیح کاملا جا بیفتد 

۴. تعمید روح القدس :  وقتی که روش آزادی از بند ها را یاد گرفت , خداوندی مسیح و صاحب و مالک بودن عیسی مسیح برای او روشن بود آماده است که تعمید روح را دریافت کند.  در این مورد نیز جزوه شفا و آزادی در صفحات آخر آن ,  این مطلب تعمید روح القدس را باز کرده است و در ثانی مراجع دیگری برای توضیحات تعمید روح القد و پری روح القدس و کتب مربوطه در تلگرام کلاس های ایرانیان است که می توانید از آنها باز به روش تبدیل استفاده کنید

Scroll to Top