ضرب زندگی سالم و پیروزمند

 ضرب زندگی سالم و پیروزمند

۱. آیا دوست شما جایگاه روحانی خود را بعنوان پدر , مادر و فرزند در خانواده می داند ؟ مثلا آیا یک پدر می داند که مسئولیت شبان خانه را خدا به او داده است ؟ و آیا یک زن میداند که چگونه مسئولیت همسر بودن را طبق افسسیان ۵ اجرا کند؟ اگر نه آیات افسسیان فصل ۵ آیات ۲۱ تا به آخر را به ایشان بدهید که به روش تبدیل آن را بخواند و دعا کرده , دانلود کند و در آن زندگی کند و به خانواده خود انتقال دهد. 

۲. آیا مسئولیت خود را نسبت به خانواده خود پذیرفته است ؟ اگر این را نمی بیند ,  می توانید به دروس و سمینار های زندگی موفق در کانال تلگرام کلاس ها رجوع کنید . 

۳. اگر مجرد است چطور ؟  حتی اگر مجرد است در تلگرام کلیسای ایرانیان قسمت ازدواج موفق , برای شروع یک زندگی سالم و پیروزمند , ویدیو و تعلیماتی وجود دارد که می توانید با دوست ( شاگرد ) خود  به روش تبدیل آنرا مطالعه کنید و ویدیو ها را مشآهده کنید تا تبدیل به زندگی گردد  

۴. آیا احترام , محبت و اعتماد , اطاعت وجود دارد؟  اگر نیست , به همان دروس زناشوئی و یا به جزوات در داخل تلگرام در کلاس ملکوت راجع به این نکات رجوع کنید .  اگر زن و شوهر مشکلات زناشوئی دارند و شما ریشه و سختی آنرا نمی بینید حتما از کلینیک شفا آزادی کلیسای ایرانیان کمک بخواهید 

۵. آیا محیط خانه شاداب و فرزندان مطیع دارند ؟ آیا باعث نجات فرزندانشان شده اند ؟ در این مورد می توانید همان روش انتقال دروس و مفاهیم تائید نجات را با آنان یادآوری کنید که در مورد فرزندان شان عمل کنند

۶. آیا در کار و حرفه خود موفق هستند؟ اگر نیستند نیز می توانید در مورد کارائی و برکت از جزوه شفا و آزادی استفاده کنید . شاید یک سری لعنت ها در زندگی آنان است که باید باطل شده و برود , اگر خودتان راجع به باطل کردن لعنت ها نمی دانید یا از جزوه بخوانید و یا کمک بگیرید و یا با هم کتاب امثال سلیمان در عهد قدیم را از اول تا آخر به روش تبدیل با هم بخوانید و اصول کار و کسب و تجارت را با هم از این کتاب بررسی کنید تا هردو رشد کنید و دست شما و ایشان هردو دست برکت گردد 

۷. آیا دیگران آنها را به عنوان یک خانواده نمونه می بینند؟  اگر نیستند باز اصول زندگی سالم و پیروزمند را باهم دوره کنید. و اگر نقطه ضعف و یا گناهی در زندگی خانوادگی وجود دارد با تجربه شفا و آزادی از طریق جزوه و یا کلینیک شفا و آزادی , این خانواده نمونه , پیروز و موثر باقی بمانند . تا از طریق آنان خانواده های آنان نجات یابند

Scroll to Top