جمعه صلیب

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

جمعه ۲۹ مارچ از ساعت ۷ عصر در کلیسا جمع خواهیم شد تا در جمعه صلیب با یکدیگر دعا ، پرستش و شام خداوند داشته باشیم. دوستان و بستگان خود …

جمعه صلیب Read More »

گردهمایی سیزده بدر

Vasona Lake County Park 333 Blossom Hill Rd, Los Gatos, CA 95032, United States, Los Gatos, United States

گردهمایی سیزده بدر امیدواریم لحظات شاد و خاطره انگیزی را در کنار خانواده و دوستان خود در دل طبیعت سپری کنید

جشن عید قیام

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

به مناسبت عید صعود عیسی مسیح، کلیسای ایرانیان سانیول با افتخار اعلام می‌دارد: در این روز فرخنده، با تمام وجود به شکرگزاری می‌پردازیم و یاد و خاطره فداکاری و رستاخیز …

جشن عید قیام Read More »

موعظه با مسیح قیام کن

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۳۱/۰۳/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: پویا پورنادی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

موعظه با مسیح قیام کن Read More »

گردهمایی سیزده بدر

Vasona Lake County Park 333 Blossom Hill Rd, Los Gatos, CA 95032, United States, Los Gatos, United States

گردهمایی سیزده بدر امیدواریم لحظات شاد و خاطره انگیزی را در کنار خانواده و دوستان خود در دل طبیعت سپری کنید

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – یوشع (قسمت اول)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۷/۰۴/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – یوشع (قسمت اول) Read More »

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – یوشع (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۴/۰۴/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش کامیل نوایی همچنین شما میتوانید با ما در …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – یوشع (قسمت دوم) Read More »

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – داوود (قسمت اول)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۲۱/۰۴/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – داوود (قسمت اول) Read More »

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – داوود (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۲۸/۰۴/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – داوود (قسمت دوم) Read More »

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت اول)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۵/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت اول) Read More »

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۲/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم …

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت دوم) Read More »

Scroll to Top