راهنمای دعای شفا و آزادی

راهنمای دعای شفا و آزادی (بررسی موانع و شفای درون)

« حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد».

راهنمای دعای شفا و آزادی (بررسی موانع و شفای درون)

 

« حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد».

« اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود».

(یوحنا، باب ۸ آيه ۳۲ و ۳۶)

« هر جا روح خداوند باشد، در آنجا آزادی هست».

(دوم قرنتیان، باب ۳ آیه ۱۷)

 

مقدمه

اگر شما مسیح را به عنوان نجات دهنده شخص خود پذیرفته‌اید، او شما را بوسیله پیروزی خود بر گناه و مرگ خود بر صلیب آزاد نموده است. اما اگر هنوز شما این آزادی را تجربه و حس نمی‌کنید، ممکن است به این دلیل باشد که در ایمان خود با استقامت نایستاده و یا هویت خود را در مسیح جدی تلقی نکرده‌اید.

ایجاد یک رابطه صحیح با خداوند، مسئولیت شخصی هر مسیحی است. توجه کنید که امنیت شما در مسیح و یا حیات جاودان شما در خطر نیست و هیچگاه از بین نمی‌رود. اما اگر هویت خود را در مسیح ندانسته، آن را اعلام و محافظت نکنید، پیـروزی روزانه شما بر گناه و شیطان و مشکلات زندگی به شکست می‌انجامد.

شما یک شخص بیچاره و درمانده نیستید که در بین دو قدرت متقابل، خداوند و شیطان قرار گرفته باشید. شیطان ریاکار و دروغگو است. فقط خداوند قادر مطلق و خدای نیکو است که در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه می‌باشد.

گاهی در زندگی ما‌، حقیقتِ گناه و یا وجود شیطان ممکن است حقیقی‌تر از وجود خداوند بنظر برسد، اما این نیز جزیی از فریب شیطان است. شیطان یک دشمن شکست خورده است. ما، در مسیح هستیم. شناخت حقیقی خدا و دانستن هویت خود در مسیح، تعیین کننده سلامتی فکری و روانی ما می‌باشد.

اکنون چند دلیل مهم از عوامل بیماری‌هایی که در روح و روان ما تاثیر می‌گذارند را نام می‌بریم:

۱) برداشتِ غلطِ ما از اینکه خداوند کیست؟

۲) ما به عنوان فرزندان خداوند‌، کیستیم؟

۳) اینکه خصوصیات خدا را به شیطان نسبت بدهیم.

خدا قدرت کامل و بر شیطان فائق است‌، شیطان همه جا حاضر نیست ولی ارواح پلید او، در سراسر جهان پراکنده هستند. کارهای شیطان را نیز پای خدا‌، ننویسیم. او وسوسه می‌کند و آسیب می‌رساند و زندگی ها را خراب می‌کند و مردم به خدا شکایت می‌کنند که، چرا تو این کار را کردی؟!

حال که شما آماده دعای شفا و آزادی در مسیح هستید، به خاطر داشته باشید که تنها قدرتی که شیطان دارد، قدرت دروغ و فریب است. به محض اینکه ما دروغ شیطان را برملا و نمایان می کنیم،  قدرت او خورد و شکسته می‌شود.

هـدف شیطان در جنگ روحانی، تصاحب فکر شماست که مرکز کنتـرل می‌باشد. اگر شیطان کاری کند که دروغهای او را باور کنید او افکار و در نتیجۀ زندگی شما را می‌تواند کنترل کند. این افکار منفی،  فقط زمانی شما را کنترل خواهند کرد که آنها را باور کنید. هنگام دعای شفا و آزادی،  این دروغ‌ها می‌تواند جلوی شفا و آزادی شما را بگیرد.

نمونه‌هایی از این نوع افکار و دروغ های شیطان در موارد زیر ذکر شده اند :

(۱) این دعای شفا و آزادی، درد مرا دوا نمی‌کند.

(۲) خداوند، مرا دوست ندارد.

(۳) اینها همه خرافات و پوچ است.

(۴) آبرویم جلوی مشاور و بقیه می‌رود.

شیطان، با این افکار می‌خواهد، جلوی آزادی که خدا می‌خواهد به شما بدهد را بگیرد. پس بخاطر داشته باشید که بمحض برخورد با این افکار منفی یا هر فکر مخالف دیگری، آنها را به مشاور روحانی خود اعلام کنید. به محض اعلام و گفتن این افکار منفی، قدرت شیطان شکسته شده و دروغ وی برملا می‌شود. همکاری کامل شما با مشاور و همیار روحانی خود بوسیله برملا کردن این افکار منفی لازم و ضروری است. پس در همین لحظه این تعهد همکاری با مشاور روحانی را به خدا بدهید. چون می‌دانیم که جنگ روحانی‌، برای تصاحب فکر شماست. هر موقع این افکار بر شما آمدند‌، آنها را بگویید تا با اقتداری که مسیح بما داده است‌، دعا کنیم و جلوی آن را بگیریم.

قدم‌های آزادی در مسیح

با این دعا شروع کنید (با صدای بلند):

ای خدای پدر: من به وسیله این دعا وجود تو را در این محل و در زندگیم تایید می‌کنم. من اعلام می‌کنم که تنها تو قادر مطلق، در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه می‌باشی. تکیه من به توست زیرا که بدون مسیح، من قادر به انجام هیچ کاری نیستم.

من با قدرت بر این حقیقت ایستاده اعلام می‌کنم که تمام قدرت زمین و آسمان در زیر فرمان مسیح زنده می‌باشد، چون من در مسیح هستم و مسیح در من است. من نیز در این قدرت سهیم شده تا بتوانم بندهای دروغ را گسسته و اسیران را آزاد نمایم.

خداوندا، از تو می‌خواهم که در این لحظه مرا از روح القدس خود پُر نموده و مرا به تمام حقیقت رهبری کنی.

دعا می‌کنم که مرا محافظت کامل نمایی و می‌خواهم که مرا راهنمایی کنی . 

در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح، آمین.

 

دعای اعلام حقیقت

مشاور و کمک دعا‌، دعای زیر را در مشارکت با شخص با صدای بلند برای او، بیان و اعلام کنید.

به نام و قدرت خداوندمان عیسی مسیح‌، ما به شیطان و تمام روح‌های شریر دستور می‌هیم که [……………………………. (نام شخص را ذکر گردد)] را آزاد کرده تا او بتواند خداوند خود، عیسی مسیح را بشناسد و بتواند اراده خدا را انتخاب کرده و انجام دهد.

ما به عنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته‌ایم به تمام دشمنان خداوندمان عیسی مسیح دستور می‌دهیم که بسته شده و ساکت باشند.

ما با قدرت و اختیار کامل‌، به شیطان و تمام همکاران او اعلام می‌کنیم که دیگر نمی‌توانید هیچگونه درد و ناراحتی در [……………………………. (نام شخص را ذکر گردد)] ایجاد کنید و به هیچ وسیله ای نمی‌توانید مانع انجام کار خداوند در زندگی او شوید.

در نام عیسی مسیح آمین.

خود شخص نیز دعای زیر را بکند:

به نام و قدرت خداوندم عیسی مسیح، من به شیطان و تمام روح های شریر دستور می‌دهم که مرا آزاد کرده تا من بتوانم خداوند خود عیسی مسیح را بشناسم و بتوانم اراده خدا را انتخاب کرده و انجام دهم.

من به عنوان فرزند خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته‌ام به تمام دشمنان خداوندم عیسی مسیح دستور می‌دهم که بسته شده و ساکت باشند.

من با قدرت و اختیار کامل به شیطان و تمام همکاران او اعلام می‌کنم که دیگر نمی‌توانید هیچگونه درد و ناراحتی در من ایجاد کنید و به هیچ وسیله ای نمی‌توانید مانع انجام کار خداوند در زندگی من شوید.

 

Scroll to Top