مقدمه

مخاطب این جزوه شما خادمین ، رهبران و شبانانی هستید که در داخل و خارج از ایران در کلیساهای ساختمانی ، خانگی و اینترنتی مشغول به خدمت  هستید

مخاطب این جزوه شما خادمین ، رهبران و شبانانی هستید که در داخل و خارج از ایران در کلیساهای ساختمانی ، خانگی و اینترنتی مشغول به خدمت  هستید . رهبران گرامی که  در سال ۲۰۲۰ در سمینار نهضت شفا و آزادی شرکت کرده بودید و یا شاید نتوانستید به این سمینار تشریف بیاورید ، با توجه به لیست ویدیوهای بالا ، نگاهی به این نهضت و مقدمه ای بر شبانی و رهبری نوین را خواهید شنید که پیشنهاد می کنیم قبل از شروع دوره شبانی و رهبری نوین ، آنها را مشاهده کنید: 

 

طبق آمار موثق ، تعداد افرادی که از زمینه اسلام به مسیح ایمان آورده و تولد تازه پیدا کرده اند ،  تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی ، در ایران و خارج از ایران حدود بیست هزار نفر بودند . بخاطر شروع شبکه های ماهواره ای مسیحی از تاریخ ۲۰۰۱ میلادی به بعد  ، بعلاوه عواملی دیگر که فقط و فقط دست قدرتمند  خدا بوده است ، تعداد نجات یافتگان به مسیح در تاریخ ۲۰۱۰ میلادی  به یک میلیون رسید . این آمار در سال ۲۰۲۰ از ارقام دو میلیون و نیم نجات یافته نیز عبور کرده است.  

 

۱. آیا این عده که در کلیساهای خانگی داخل ایران و کلیساهای ساختمانی و خانگی خارج از کشور هستند ، همه شاگرد مسیح شده اند ؟ 

۲. چرا تعداد زیادی از این نجات یافتگان در کلیساهای خانگی ایران و کلیساهای ساختمانی خارج از کشور وارد شده و اعتراف ایمان می کنند ولی بعد از چندی کلیسا را در مدت یک و یا دو سال ترک می کنند؟

۳. چرا بعضی حتی مسیح و مسیحیت را ترک می کنند ؟

۴. چرا آنقدر تعداد اعضای کلیساهای ایرانی کوچک هستند و حتی کلیساهائی که خارج از ایران ، در کشور های آزاد جهان که تعداد تمرکز ایرانیان نیز زیاد است ، نمی توانند از رقم های ۱۰۰ و یا ۲۰۰ نفر عضو عبور کنند؟ 

۵. و حتی کلیساهائی که در ترکیه و یا آلمان از اعداد ۳۰۰ نیز رد شده بودند در کمتر از دو سال به اعداد ۱۵۰ و یا ۱۰۰  نزول کرده اند؟ 

۶. چرا کلیساها بجای اینکه  به عنوان خانه ، ماوا و محل رشد افراد تازه ایمان باشد ، متاسفانه به صورت ترانزیت فرودگاه افراد آمده و بعد از چندی خارج می شوند؟ 

۷. چرا  بعضی از کلیساها بعد از رشد به اعداد ۵۰ یا ۱۰۰ میرسند ولی بواسطه دودستگی و یا اختلاف بین رهبران ، کلیسا ها از درون می پاشند؟  

۸. چرا در بعضی از کلیسا ها بخاطر مسائل وسختی های شبان و آسیب هائی که خود شبانان و رهبران به کلیسا می زنند  ،افراد کلیسا با دل شکستگی  کلیسا را ترک می کنند؟ 

۹. چرا هنوز در کلیساها ، فرهنگ آسیب دیده ای وجود دارد که باعث  دل شکستگی ها ، سو تفاهم ها         قضاوت ها  ، غیبت ها ، محکومیت ها تهمت ها و جدائی ها می شود؟  

۱۰. چرا در بعضی از کلیسا های ایرانی بجای فیض و راستی ، دروغ و بی اطاعتی اعضا از کلام و رهبران و تلخی ها و نبخشیدن ها جزوه معضلات آن کلیساهاست؟ کلیسای جهانی ایرانی ، که شامل افرادی زیادی است که از زمینه اسلام به مسیحیت ایمان آورده اند تاریخی حدود ۷۵ سال بیشتر ندارند . مسیحیان فارس زبان مسلمان زاده ایرانی با تولد تازه در حدود ۷۵ سال پیش انگشت شمار بوده اند و حتی اسامی بعضی از آنها در کتب قدیمی مبشرین آمریکایی در ایران ثبت شده است . مثل دکتر کردستانی و یا مرآت سلطان و سایرین که از زمینه اسلام به مسیحیت ایمان آورده بودند و نام های ایشان در تاریخ مسیحیت ایران ثبت شده است . و بعد کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی فارس زبان توسط رهبران شایسته و سرسپرده در ایران 

 

شروع شد.  رشد نجات یافتگان و مسیحیت در میان مسلمان زادگان در عرض ۴۰ سال اخیر و بخصوص در ۲۰ سال اخیر به صورت تصاعدی شدت گرفته است . کلیساهای ایرانی در عرض سال هائی سال بخاطر محیط پر از اختناق و فشاری که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن مستولی بوده ، به صورت خاصی اداره می شدند.  بخاطر خطرات و حملات بیرونی ، نحوه  رهبری و اداره کلیساهای ساختمانی تا زمانی که باز بودند و بعد کلیساهای زیرزمینی محدودیت های خاص خود را داشته است . 

 

نحوه رهبری کلیساهای ایران تا کنون بر اساس رهبری بوده است که دست به دست و سینه به سینه از کشیشان و شبانان و خادمین قدیمی به خادمین جدید انتقال پیدا کرده است . این نوع روش ها مخصوص داخل ایران بوده و به ترکیه و اروپا نیز انتقال پیدا کرده است . این نوع نحوه رهبری و شبانی در شاگرد سازی ، خادم سازی و اداره کلیسا مفید و موثر بوده است ولی محدودیت های خاص خود را داشته است. این نوع رهبری تا زمانی که کلیساهای ساختمانی در ایران بودند اثرات خوبی روی جامعه ایرانی گذاشتند و خادمین پر از مسح و کارایی را نیز پرورش دادند که الان به عنوان پیشکسوتان کلیساهای ایرانی در خدمت هستند . در مسیر رشد سریع کلیسای جهانی ایران ، ورود مسلمان زاده های نو ایمان به پادشاهی خدا و کمبود آگاهی از معضلات ، ریشه های مذهبی  و فرهنگی ، عدم آگاهی از شفا و آزادی و جنگ های روحانی و یا عدم آشنائی با حرکت های گروهی و سازماندهی های نوین ، کلیسای جهانی ایرانی در مقطع نو ایمان نگاه داشته شده است. و متاسفانه مسائل و مشکلات و معضلات فراوانی در هر کلیسائی که من و شما با آنها آشنا هستیم به چشم می خورد که  نه تنها باعث دلشکستگی و جدایی اعضا میشود بلکه باعث مایوس شدن خادمین و رهبران نیز می گردد.  

 

 این آمار و سوالات مربوطه می بایست هر چه زودتر بررسی شود تا شبانان و رهبران جوانی که وارد خدمت می شوند ، با آگاهی از اصول رهبری نوین بتوانند کلیساهای ایرانی را به مرحله جدیدی از شاگرد سازی ، خادم سازی و با سازماندهی و اداره کلیسا ، هدایت کنند تا تعداد زیادی نه تنها ایمان بیاورند بلکه رشد کنند و کلیساها در پیروزی زندگی کنند.  در نتیجه تعداد  اعضای کلیساهای ایرانی خارج از کشور  از ۵۰ و ۱۰۰ نفر به پانصد و هزار و دو هزار برسند . وقتی درب های ایران برای مسیحیان باز شود ، تعداد زیادی که در کلیساهای خانگی زیرزمینی هستند ، شروع به تشکیل کلیساهای ساختمانی در ایران خواهند کرد. اگر نحوه رهبری و شبانی نوین را ندانند ، همین نوع مشکلات و معضلات فرهنگ آسیب دیده  و عدم آشنائی با روش های نوین رهبری در آن کلیساها خواهد بود.  و در نتیجه کلیساها بجای انسجام و اتحاد ، به صورت مجزا و با رقابت ها  و حسادت ها باعث لغزش ایران و ایرانی خواهند شد.   

 

پس راه حل چیست ؟   • شبانی و رهبری نوین چگونه جوابگوی این سوال است؟ 

 

هر رهبر و خادم می بایست در دو اصل روحانی و خدمتی رشد کند تا بتواند باعث رشد کلیسای خداوند و گسترش پادشاهی او شود : 

 

۱) شخصیت 

۲) کارائی 

 

برای رسیدن به رشد کامل شخصیت مسیح ، راه حل  و توانائی رفع هر احتیاجی که یک مسیحی و یا یک خادم و رهبر دارد در درون او بوسیله روح القدس نهاده شده است. یک مسیحی و یا یک رهبر قوت و توانائی رشد شخصیتی را دارد . ولی دلیل عدم رشد و برعکس نمایان شدن خصوصیات نفس و شرارت بواسطه موانع و بندها و قلعه هایست که در روح و روان یک انسان از بدو تولد جسمانی ایجاد شده است.  این موانع و فیلتر ها بعد از نجات ، در قسمت روان و یا نفس فرد هنوز باقی است و می بایست طبق کلام ، فکر و احساسات و اراده خادم تبدیل گردد.  این پروسه تبدیل در بسیاری شروع میشود ولی رشد سریع و یا کامل را ندارد . این نوع موانع باعث می شود که شبانان و رهبران با مسائلی مثل ، غرور ، رقابت، حسادت ها ، خود مرکزی ، خشم ، نگرانی ، یاس و نا امیدی ، افسردگی ، ترس ها همراه با اثرات تلخی و نبخشیدن در خانه و خانواده شخصی خود و بعد در کلیسا درگیر باشند. و بجای شخصیت نیکوی مسیح ، به صورت نفسانی رفتار و رهبری کنند . در رهبری نوین ، مسئله شفا و آزادی و جنگ روحانی رکن اساسی این طرز فکر است که باعث دادن آگاهی از این نوع موانع درون و جنگ های بیرونی است که اجازه می دهد ، خود شخص خادم یا رهبر به شباهت مسیح زودتر رشد کند. 

 

در مورد کارائی ، خدا به همه ما خادمین و شبانان مسح و اقتدار داده تا توانائی و حق اجرائی کلام او را داشته باشیم و موثر بوده میوه آوریم ، میوه های فراوان و میوه های ماندنی . رهبری نوین و روش هائی که در این نوع طرز فکر بر اساس شفا و آزادی و جنگ روحانی ارائه می گردد ، باعث میشود که مسح و اقتدار خادم رهبر ، اکتیویت و فعال گردد . و همچنین روش ها و سیستم های سازماندهی نوینی که بر اساس این تبدیل ارائه می گردد باعث می شود که کلیسا بدون همهمه و یا اختلافات و درگیری ها با سرعت بیشتر ولی با آرامش بیشتر بجلو برود. 

 

در  روش های رهبری نوین ، شاگرد سازی بر اساس اصول کتاب مقدس با دیدگاه تازه ایست که چنان باعث گسترش پادشاهی خدا می شود که احتیاج به درگیری و پیگیری شدیدی که هم اکنون شبانان ایرانی به آن مشغول و حتی گرفتار هستند ، نخواهد بود.   این نوع روش به صورت خمیر مایه خودش گسترش پیدا می کند و در این روش های خادم رهبر می آموزد که چگونه رهبری و شبانی کند که افراد و اعضا خودشان مستقیم به روح القدس و کلام وصل شوند و از بچگی و نو ایمانی هر چه زودتر عبور کنند.

 

 
این نوع روش ها تازه و نو نیست بلکه از قرن اول در کلیسای اولیه بوده و ما دوباره در قرن ۲۱ ام از آنها آگاهی پیدا کرده ایم و کار خارق العاده ای هم نکرده ایم بلکه اصول کلیساهای اولیه را دوباره بازسازی کرده ایم .  این اصول صحیح کلیساهای اولیه قرن اول بر اثر مرور زمان و ورود سیستم های رهبری در قرون سه و چهار میلادی در روم و همچنین نحوه های رهبری پاپ ها و تعلیمات کلیسائی قرون وسطی تغییر کرد و حتی با اینکه نهضت پروتستانت اصلاحات اساسی در روش ها و دیدگاه های قرن اول را بازسازی کرد ولی هنوز جای رشد وجود دارد. 

 

این نوع طرز فکر که ما آن را رهبری نوین نام گذاری کرده ایم مال ما نیز نیست بلکه بر رسی و برداشت از دیدگاه های کلیساهای موفق جهان و نحوه رهبر و سازماندهی آنان می باشد.  ما در کلیسای گلوبال ایرانیان هیچگونه افتخار و یا اظهار نوسازی و یا پیشاهنگ بودن در این زمینه را نداریم بلکه آنچه را که مشاهده کرده ایم و آموخته ایم را با شما خادمین و رهبران درمیان می گذاریم . خود ما نیز هنوز در بعضی از این روش ها احتیاج به یادگیری و رشد داریم .  شما با بررسی و تحقیق شخصی خود و مطالعه این روش ها بر اساس کلام خدا ، اختیار دارید که آنها را برای خدمت خود به نحوی که روح القدس هدایت می کند استفاده کنید . کلیسای گلوبال ایرانیان نظری جز انتقال این مشاهدات را به شما ندارد . پیروزی شما در پادشاهی خدا ، پیروزی ماست . این انتقال بدون توقع و بازگشت و بدون درخواست برگشت برکت به ماست . هیچ گونه برنامه مخفی نیز در این انتقال وجود ندارد ، به قول معروف ما ایرانی ها هیچ کاسه ای زیر نیم کاسه وجود ندارد ، بلکه شما با شنیدن این نوع روش ها حق دارید استفاده کنید و حق دارید رد کنید. انتخاب با شماست. این سوال را از خود بکنید :   • حوزه های رهبری و شبانی نوین چه منفعتی برای من خادم دارد ؟ 

 

۱) رسیدن به شخصیت رهبر و یا شبانی که من به آن خوانده شده ام 

۲) اکتیویت شدن پتانسیل کارائی خدادادی در من و فعال شدن مسح و اقتداری که در من از بدو تولد روحانی ام کار گذاشته شده است 

۳) آگاهی و اجرای رهبری و شبانی سیستماتیک نوین که باعث رشد کیفیت و کمیت خدمت من و پادشاهی خدا در میان فارس زبان ها خواهد شد 
اگر مشتاق هستید که با این طرز فکر  و روش های رهبری نوین آشنا شوید می توانید با بنده ، کامیل نوائی مستقیم با ایمیل Kamil@iranian.church   یا تلفن واتساپ  +۱۴۰۸ ۷۳۲ ۷۰۷۰ تماس بگیرید.  

Scroll to Top