آنان و یا لاوی کیست؟

عیسی مسیح به شاگردان قدغن کرد از اورشلیم خارج نشوند تا وعده پد که تعمید روح القدس بود را دریافت کنند . که آنان در روز پنطیکاست و روز ۵۰ ام بعد از رستاخیز مسیح دریافت کردند

عیسی مسیح به شاگردان قدغن کرد از اورشلیم خارج نشوند تا وعده پد که تعمید روح القدس بود را دریافت کنند . که آنان در روز پنطیکاست و روز ۵۰ ام بعد از رستاخیز مسیح دریافت کردند .

 

اعمال ۱ : ۴- ۵ 

 و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که «از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده‌اید.  زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت

 

اعمال ۱ : ۸ 

  لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان.

 

و گفته بود وقتی دریافت کردید رفته و همه امت ها را شاگرد من سازید و شما شاهدان من نه تنها در اورشلیم بلکه در یهودیه و سامره و اقصای نقاط مهان خواهید بود. ولی مسیحیان این کار را نکردند . ولی بعد از اینکه استیفان شهید شد و جفا وارد کلیسای اورشلیم شد ، مردم بغیر از رسولان به نواحی ترکیه امروزی و به طرف اروپا فرار کردند. 

 

اعمال ۸ : ۱ 

فای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید، بحدی که همه جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند.

 

و رفتند به اقصی نقاط جهان ولی نه رسولان . رسولان در اورشلیم باقی ماندند . و این افراد به شهری بنام انطاکیه رسیدند 

 

 اعمال ۱۱ : ۱۹ – ۲۰ 

 و اما آنهایی که به سبب اذیتی که در مقدمه استفان برپا شد متفرق شدند، تا فینیقیا و قبرس و اَنطاکیه می‌گشتند و به هیچ کس به غیر از یهود و بس کلام را نگفتند.   لیکن بعضی از ایشان که از اهل قبرس و قیروان بودند، چون به اَنطاکیه رسیدند با یونانیان نیز تکلم کردند و به خداوند عیسی بشارت می‌دادند،

 

اعمال ۱۱ : ۲۶ 

و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می‌شدند و خلقی بسیار را تعلیم می‌دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند.

 

در شهر انطاکیه بخاطر نمونگی این گروه از شاگردان طریق ، یا شاگردان راه ، که مثل مسیح زندگی می کردند از فصل ۸ و همچنین در فصل ۱۱ به این دسته از مسیحیان آنان لقب می دهد . این آنان رسول نبودند ، شماس و یا خادم نبودند بلکه ایماندارانی بودند که مثل مسیح زندگی کردند و باعث جلال نام او شدند 

 

  • لاویان چه کسانی بودند ؟

 

لاویان، یک طایفه از ۱۲ سبط اسرائیل بودند که خدا آنان را برای نگهداری خیمه ، پرستش ، مراسم قربانی و مراسم اعیاد یهودی و نگاه داشتن کلام خدا و غیره خدا انتخاب کرده بود. در حقیقت این لاویان که کاهنان خیمه از این خاندان بودند مسئولیت کارهای اجرائی خیمه و برقرار کردن رابطه با مردم و خدا را داشتند و در حقیقت پلی بین بقیه اسباط و طایفه ها با خدا بودند . لاویان یک خانواد از ۱۲ خانواده بودند و تعداد آنان ۱۲/۱ یا اگر بیشتر فرض کنیم ۱۰/۱ یا ده درصد تمام قوم بود . 

 

  • لاویان در عهد جدید چه کسانی هستند ؟ 

 

در عهد جدید کارهای کلیسائی از قبیل ، موعظه ، شبانی ، تعلیم ، خدمت های مختلف کلیسائی توسط افرادی انجام می شود که از طرف خدا انتخاب شده اند ( اعمال ۶ ) و توسط دیگر ریش سفیدان ( مو سفیدان = مشایخ ) یا کشیشان تایید و دست گذاری شده اند. این نوع افراد در عهد جدید همان کاری که لاویان می کردند را انجام می دادند . این عده نیز در کلیسا های امروزی بیشتر از ده تا بیست درصد از افراد کلیسا را شامل نمی شوند . در حقیقت قانون ۲۰/۸۰ در همه جا صادق است که حدود ۲۰ درصد کارهایی را که ۸۰ درصد بهره می گیرند را انجام خواهند داد. ولی لاویان عهد جدید که خادمین هستند هیچ گونه برتری از نظر مقامی از آنان ندارند و جلوی خدا برتر نیستند بلکه ماموریت و مسئولیت دارند که این نوع کارهائی که برای تعلیم و تجهیز و هدایت کلیساست را برعهده بگیرند 

 

  • آیا آنان از لاویان کمتر هستند ؟ 

 

ولی باید بدانیم که با اینکه آنان و لاویان از نظر ارزش در چشم خدا یکی هستند ولی مسئولیت های آنها فرق می کند . در مورد آنان که در انطاکیه درخشیدند و نور و نمک آن زمان بودند باید خاطر نشان کرد که آنان در این مسیر با قوت روح القدس و تکیه به کلامی که از رسولان یاد گرفته بودند ، نمونه زندگی کردند و مسیحیت از طریق آنان در اروپا گسترش پیدا کرد 

 

  • چگونه آنان را مجهز کنیم که مثل آنان اولیه بدرخشند؟ 

 

امروزه نیز می بایست ۸۰ درصد کلیسا را مجهز کرد و این کار توسط خادمین ، شبان و رهبرانی مثل شما باید انجام گردد ولی عموما در کلیساهای ایرانی برای آن ۸۰ درصد استاندارد و هدف و زندگی کاربردی موعظه نمی شود و هر چه که در کلیساهای ایرانی هست ، ساختن لاویان وخادمین است و استاندارد هائی که در کلیسا استفاده می شؤد بیشتر استاندارد های کلیسایی و ساختمانی و یکشنبه ای است تا استاندارد های کاری و کاربردی برای خانه دار و تاجر و یا محصل و یا کشاورز . 

در این صورت آنان در کلیسا یا به ایشان بی توجه ای می شود و یا انقدر استاندارد کارائی بالا به آنان ارائه می گردد که چون خوانده نشده اند ، دلسرد شده و بعد از دو سال و یا ۷ سال از کلیسا دور خواهند شد . پس خوب است بدانیم که همانگونه ۱۱ طایفه یهود بغیر از لاویان ، نمونه زندگی می کردند و یهوه را پرستش می کردند و در مراسم پرستش و عیدها شرکت می کردند ولی کارهای خیمه را نمی کردند و استاندارد آنها به همان اندازه بود که در تورات نوشته شده بود ولی مسئولیت آنان مثل لاویان نبود . به همین ترتیب می بایست بدانیم که آنان نمی بایست فقط در کلیسا بدرخشند بلکه به آنها یاد دهیم که در ۷ کوه پیروزی زندگی بدرخشند ۷ کوه پیروزی چیست ؟ 

 

۱. خانواده  

۲. تحصیلات   

۳. ورزش 

۴. مدیا و فیلم   

۵. تجارت 

۶. دولت و سیاست 

۷. کلیسا ( لاویان ، شبانان ، خادمین ) 

 

پتانسیل خدا برای تک تک ما چیست ؟ 

 

خدا می خواهد که ما از نظر رشد  

۱. شخصیت 

۲. کارائی مثل مسیح رفتار کنیم و به حد نهائی شخصیت و کارایی او برسیم ولی هر کدام در کوه و یا تپه های زندگی خود ،  نه فقط در کلیسا

  • برای رسیدن به پتانسیلی که خدا برا ما مقرر کرده چه کنیم ؟ 

 

۱. رابطه مستقیم با کلام خدا  ( درک و اطاعت کلام ) 

۲. رابطه با روح القدس 

 

  • برای دیدن رشد در کیفیت و بعد کمیت می بایست افراد کلیسا را ارزیابی کنید: 

 

۱. ارزیابی کیفیت و بعد کمیت (تعداد)

۲. میوه ها روح القدس از شخصیت تک تک افراد 

۳. رشد پیش رونده بر اساس چهار عمل اصلی رشد( به مرحله ضرب زندگی پیروزمند و تقسیم انتقال برسند )

Scroll to Top