تکنیک های ایجاد یک نهضت موثر(سه میم موثر خدمتی)

روی سخن این ویدیو و این مطالب به شما رهبران و شبانانی است که می خواهید یک پروژه ، یا یک حرکت و یا یک نهضتی را شروع کنید

 • مخاطب کیست ؟ 

روی سخن این ویدیو و این مطالب به شما رهبران و شبانانی است که می خواهید یک پروژه ، یا یک حرکت و یا یک نهضتی را شروع کنید و احتیاج دارید که 

 1. تیم خود را مجهز کنید
 2. تا بتوانند با شما هم دل و متحد شده و به 
 3. نتیجه برسید و موثر باشید و 
 4. میوه آورید ، میوه فراوان و میوه های ماندنی 

 

برای داشتن یک حرکت که میوه بیاورد و میوه فراوان و میوه ماندنی ، این سه میم را بخاطر بسپارید 

که باعث میم چهارم یعنی موثر بودن می شود : 

در حرکت تیمی : 

۱. متمرکز 

۲. متحد 

۳. متعهد 

۴. موثر خواهیم بود 

 

 • شماره یک متمرکز : 

 

۱. متمرکز :  داشتن رویا ، داشتن هدف و اهداف مشخص ، هدفمند 

۲. خدا برای تک تک ما رویا و اهداف مشخص دارد 

۳. رویا تصویری است که خدا راجع به ما می بیند ، تصویری است که از نظر شخصیت یعنی قامت پری مسیح است 

۴. از نظر برنامه و کارائی تصویری از اعمال ما دارد که بتوانیم خود را در ان ببینیم 

 

 • پیدایش ۱ : ۲۶ – ۲۸ 

 

۱. شباهت خود 

۲. مشارکت با خود 

۳. سلطنت کردن روی زمین ( زندگی پیروزمند- پادشاهی خدا ) 

۴. کثیر و بارور

 

رومیان ۸ : ۲۹ 

 زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند

 

افسسیان ۴ : ۱۱ – ۱۲ 

به ما این ماموریت را داده است که باعث شویم که کلیسا به شباهت عیسی مسیح دربیاید 

و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را،  برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،  تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسیم

 

تا افسسیان ۲ : ۱۰ انجام شود

زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم‌.

 

 • خدا برای ما برنامه های خاصی برای ما دارد و برای رفتن و عمل کردن آن به ما
 • مسح و اقتدار خود را می دهد ، پس ما می بایست هدف و برنامه خدا را برای خود بدانیم که چیست ؟ 

 

ارمیا ۲۹ : ۱۱ 

 زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای سلامتی می‌باشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم

 

 • فکر ها و رویای خدا را باید بدانیم و شما وظیفه دارید به عنوان شبان با تیم خود آن را در میان بگذارید 

برای یک پروژه و یک حرکت موثر و ثمره دار احتیاج به متمرکز بودن به رویا و هدف خدا دارد

 

 • شما بعنوان رهبر آن را از خدا برای خود و کلیسا بگیرید و با تیم خود در میان بگذارید و با دعا بخواهید که خدا این رویا را در دل همکاران شما نیز بگذارد 
 • یک رهبر باید رویا داشته باشد ، باید هدف داشته باشد و بتواند آن را به تیم خود بخصوص خادمینی که به عنوان گروه هسته ای هستند انتقال دهد 

ویدیوهائی در این جزوه هست که بتوانید چگونه رویا را از خدا دریافت کنید و آنرا بنویسید و با دیگران درمیان بگذارید

 

۱. رویا 

۲. ماموریت : که شامل اهداف اجرائی است  

۳. ارزش هائی که شما و تیم شما و کلیسا یا سازمان شما با هم باور دارید , 

۴. استراتژی ( نقشه جنگی است ) 

۵. ارزیابی 

 

این ویدیو ها قبلا ضبط شده و به قسمت مربوطه بروید و پی دی اف و ویدیو را مشاهده کنید که چگونه آنها را مدون کنید 

وظیفه شما این است که آن را کاملا واضح ، مشخص ، معقول ، قابل اجرا و زمان دار و با جزئیات با همکاری تیم خود مدون کنید 

 

 • شماره  دوم متحد باشیم 

 

تمام تیم با هم در آن رویا و ماموریت و ارزش ها و استراتژی و ارزیابی متفقول قول و همدل باشید و تمام تفاوت ها و می بایست تمام تفاوت و یا اختلافات را حل کرده باشید 

۱. باور رویا و اهداف که شخصی گردد 

۲. باورهای یکسان ( ارزش ها ) آیات باید یکسان باور شود 

۳. استراتژی مدون شده که باید همه توافق کنند ، در استراتژی ، موانع را باز می کنید و روش عبور از موانع را با هم بررسی می کنید 

۴. حتی طرز ارزیابی را بدانیم و آماده باشیم که هر کدام ما خود را و حرکت را بتوانیم ارزیابی کنیم اتحاد این است که ما با هم در روش موافق هستیم ، همه ما تصحیح جو و تعلیم جو هستیم همه ما برای مسیح کار می کنیم نه برای انسان 

 

کولسیان ۳ : ۲۳ 

و آنچه کنید، از دل کنید بخاطر خداوند نه به خاطر انسان

 

 • تصمیم با شماست  : 

 

۱. یکدیگر را از خود بهتر بدانیم ، در فروتنی با هم رفتار کنیم 

۲. بدانیم که بدون حتی یک نفر از ما ، اگر نباشد ، به هدف نمی زنیم ( تک تک تیم مفید هستند ) 

۳. هر یکی از ما گل زد همه تیم گل زده است

 

 • وقتی متمرکز هستیم و متحد ، می بایست به خدا و به یکدیگر متعهد باشیم 

هر کسی کار خود را به نحو عالی ، با مسح و اقتدار خدا انجام دهد 

مرده باشد تا مسیح از او عمل کند 

 

 • وقتی متعهد به خدا و روح القدس هستید ، مسح جاری می شود . 

۱. وقتی امین هستیم متعهد هستیم 

۲. وقتی اطاعت داریم ، متعهد هستیم 

۳. وقتی آزاد هستیم می توانیم متعهد باقی بمانیم 

 

وقتی متمرکز ، متحد و متعهد هستیم  حتما میم چهارم جاری خواهد شد و ما موثر خواهیم بود 

Scroll to Top