چگونه به اهداف شخصی خود برسیم؟

چگونه به ماموریت و هدف خود برسیم ؟

 • چگونه به ماموریت و هدف خود برسیم ؟

 

اگر یادتان باشد ، هر کلیسائی می بایست دارای 

۱. رویا و بعد 

۲. ماموریت و 

۳. بعد ارزش ها و 

۴. استراتژی برای رسیدن به آن رویا را داشته باشد 

۵. ارزیابی کند 

 

بعد از داشتن رویا و ماموریت باید بدانیم که اگر بخواهیم در ماموریت خود موفق شویم می بایست اهداف مشخص در رسیدن به آن ماموریت را مدون کنیم و به آن برسیم • دلیل مشخص و مدون کردن ماموریت چیست ؟ 

 

۱. ماموریت یعنی : عملکرد و هدفی است که خدا به من و شما می دهد که آن را به انجام برسانیم 

 

۲. برای رسیدن به رویا و ماموریت خود احتیاج به داشتن اهداف مشخص و قابل دسترسی داشته باشیم و فقط حرف نزنیم بلکه به هدف بزنیم و میوه بیاوریم و میوه های فراوان و ماندنی 

 

در کلام خوانده اید که اگر کسی می خواهد برجی بسازد باید 

لوقا ۱۴ : ۲۸ – ۳۰

زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآوُرد خرج آن را بکند که آیا قوت تمام کردن آن دارد یا نه؟  که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد، هر که بیند تمسخر کنان گوید،این شخص عمارتی شروع کرده، نتوانست به انجامش رساند برابر رسیدن به هدف های خود 

 

اول می بایست هدف و اهداف را تک به تک مشخص کنیم که چی هست و چه خصوصیاتی دارد ؟ 

و بعد برآورد کنیم که آیا امکان پذیر است یا نه ؟ 

 

 • برای این منظور می توانیم از لغت SMART  استفاده کنیم

 

۱. باید مشخص باشد                                  Specific 

۲. قابل اندازه گیری                                Measurable

۳. قابل دسترس  و اجرا                            Achievable 

۴. به ارزش های شما ربط داشته باشد Relevant             

۵. زماندار باشد                                Time sensitive اگر پروژه و هدفی دارید می بایست مشخص کنید که چی خواهد بود 

فرض کنید  به طور مثال که می خواهید در خدمت شبانی ، تعدادی از شبانان داخل و خارج از کلیسا را در خدمت شفا و آزادی مجهز کنید   ۱. خدمت تجهیز شبانان را باید مشخص کنیم که چیست ؟ 

 

 • هدف از تجهیز آن است که شبانان یا خادمین بتوانند نه تنها خودشان در مسئله شفا و آزادی و جنگ روحانی بنا شده و در خدمت خود کاملا حرفه ای گردند 
 • دروس تعلیمی مدون و مشخص گردد 
 • کارگاه های لازم مدون مشخص گردد 

 

۲. این خدمت باید قابل اندازه گیری باشد 

 

 • پس باید تعداد ، روی آن بگذاریم یعنی چند تا خادم را می خواهیم بنا کنیم 
 • بگوئید بطور مثال ۱۰۰ خادم را می خواهید پرورش دهید 
 • و چون می ایست زماندار باشد ، پس باید زمان را نیز در نظر بگیریم 

 

۳. باید قابل دسترس و معقول و قابل اجرا باشد 

 

 • چون باید قابل دسترس باشد و یک هدف غیر معقول نباشد پس باید ببینیم که اگر بگویم ۱۰۰ نفر آیا قابل دسترس است؟  ولی اگر بگویم در عرض ۶ ماه آیا معقول و قابل دسترس است 

 

 • خیر ،  چون با در نظر گرفتن حجم دروس و کارگاه ها که حداقل دو دوره ۳ ماهه برای هر قسمت شفا و آزادی و بعد جنگ روحانی دارد 

 

 • همچنین مشغول بودن خادمین در خدمات کلیسائی خودشان و نداشتن وقت جمع کردن این عده در یکجا در این مدت معقول به نظر نمی رسد 
 • در ثانی تعداد افرادی که در کلاس ها و کارگاه ها شرکت می کنند احتیاج به منتور و رابطه تک به تک دارند و تعداد منتور ها نیز باید مشخص باشد

 

 • اگر هر ۵ خادم تازه احتیاج به یک خادم با تجربه دارد در این خدمت دارد پس برای تجهیز ۱۰۰ نفر در یک مرحله احتیاج به ۲۰ خادم با تجربه دارد و اگر تعداد خادمین  با تجربه فقط ۱۰ نفر است پس حتما دوره را باید بجای یک دوره به دو دوره مشخص کنیم 

 

 • پس به این ترتیب با توجه به دو المان زمان هر کلاس ۳ ماهه که حداقل ۶ ماه طول خواهد کشید و المان تعداد منتور های با تجربه که فقط ۱۰ نفر هستند 

 

 • پس دوران تجهیز ۱۰۰ نفر می بایست در دو دوره ۵۰ نفری و حداقل هر دوره ۶ ماه باید باشد

 

 • پس برای زمان بهتر است ۱۸ ماه گذاشته شود که معقول و قابل انجام خواهد بود 

 

 • پس اگر می گفتیم که هدف ما این است که در عرض ۶ ماه ۱۰۰ خادم را پرورش دهیم ، یک هدف غیر قابل دسترس و معقول بود. 

 

۴. مربوط به ارزش های کلیسا باشد

 

 • این مسئله می بایست در همان اول بررسی شود ولی در این لغت SMART  چون شماره ۴ است بوده 

 

 • آیا تعلیم شبانان به شفا و آزادی جزو ارزش های کلیسای ایرانیان است 

 

 • یعنی آیا کلیسای ایرانیان این طرز فکر ، روش تعلیم را باور دارد و می داند که باعث برکت دیگران خواهد شد یا نه و چون این مطلب شفا و آزادی جزو اصول تعلیمی کلیسای ایرانیان است ، پس صد در صد در ارزش های ماست 

 

 • البته باید بدانیم که خدمتی که برنامه داریم که شروع کنیم وقتی می گوئیم که با ارزش های ما  باید بخواند به این معنی است که جزو ارزش های اولیه و جزو ارجحیت ها ی  کلیسای ما باشد 

 

 • فرض کنید یک خدمتی بطور مثال ، خدمت ایجاد چاه آب در مکزیک روی میز ما باشد که تصمیم بگیریم ، این مطلب عالی است و خدا می خواهد انجام شود  و با اینکه یک نوع خدمت مردم است که ما به آن اعتقاد داریم ولی جزو ارجحیت های کلیسا در حال حاضر نیست . پس نمی تواند انجام گردد. 

 

۵. زماندار باشد 

 

 • چون در قسمت قبل مطلب زماندار را در نظر داشتیم پس حدودا زمان آن ۱۸ ماه خواهد بود

 

بنابراین در مورد این هدف نمی بایست گفت که فقط می خواهیم ۱۰۰ خادم را پرورش دهیم  بلکه می بایست به صورت زیر نوشته شود :

هدف : پرورش ۱۰۰ خادم و شبان در عرض ۱۸ ماه تا بتوانند خودشان در خدمت و کلیساهای خود تعداد زیادی خادم در مورد شفا و آزادی و جنگ روحانی پرورش دهنده 

Scroll to Top