اتحاد بین رهبران

معنی لغت اتحاد در رهبری و شبانی برای شما چیست ؟

 • معنی لغت اتحاد در رهبری و شبانی برای شما چیست ؟

 

 در حقیقت وقتی می شنوید اتحاد خادمین ، شبانان و یا رهبران ، این لغت اتحاد  برای شما چه معبت و مفهومی را تداعی می کند ؟ 

اتحاد ، یکدلی ، یکی بودن ، همگام ، همیار ،  همکار ، شریک 

 

 • در کجا ؟ 

۱. در رهبری کلیسای خانگی  

۲. ساختمانی 

۳. اتحاد و همکاری بین شبابان و رهبران کلیساها 

مزمور ۱۳۳ 

 اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکن شوند ، مثل روغنِ نیکو بر سر است که به ریش فرود می‌آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می‌آید.

توجه کنید برادران و خواهران در کلیسا  وقتی یک دل هستند ، باعث خشنودی خدا و خلق خدا می شود 

یعنی این اتحاد از سر شروع میشه ، از سر هارون می ریزد و بعد ریش نشانه تجربه و کارایی او  و بعد دامن ردایش که در بین عزیزانی که رهبری می کند ، بله از رهبران شروع میشه و مسح خدا جاری خواهد شد و بر دامن و کلیسا جاری خواهد شد .  اتحاد باعث جاری شدن مسح خدا  و اقتدار خدا در آن جمع می شود  

مسیح خودش در یوحنا ۱۷ برای شاگردان و ما دعا کرد 

فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه برای کسانی هم که به وسیلۀ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده‌ای‌

 • یکی بودن از نظر دیدگاه مسیح چیست ؟ 

من و ما با هم  شبیه مسیح باشیم و با هم یک باشیم ، می پرسید چگونه ….. وقتی 

۱. ما با هم همفکر مسیح هستیم ، با یکدیگر همفکر هستیم 

۲. وقتی با مسیح هم هدف باشیم ، با هم ، هم هدف هستیم 

 

 • هم هدف شدن و همفکر شدن در موارد زیر سخت است :

۱. مسائل زندگی 

۲. باورها

۳. خواسته ها 

۴. اهداف 

۵. روش ها ، بطور مثال ،  حتی ما می بایست در روش تعلیم و تربیت و بزرگ کردن فرزندان هم فکر هم هدف و متحد باشید . مشکل این است که دو نفر از دو خانواده مختلف با طرز فکر های متفاوت و طرز بزرگ شدن متفاوت به عنوان زن و شوهر می خواهند فرزندانشان را بزرگ کنند.  حتی امکان دارد در یک خانه فرهنگ های زن و شوهر در یک منزل و زیر یک سقف با هم متفاوت باشد که باعث گیجی فرزندان خواهد شد.  

 

 • ولی وقتی من و ما متحد با مسیح می شویم با هم متحد می شویم 
 • وقتی ما در خانه ، کار ، کلیسا متحد هستیم 

 باعث برکت و فراوانی و گسترش می شویم این اتحاد باعث می شود که 

۱. بحث و جدال و جدایی نباشد 

۲. فرزندان در آرامش باشند 

۳. کلیسا در آرامش باشد 

 • مزایای اتحاد ، همفکری و همدلی شبانان و خادمین باهم چه مزایائی دارد ؟ 

۱. متحدا” از مسیح و روح القدس اطاعت می کنند 

۲. رهبران در اقتدار مسیح عمل خواهند کرد  

۳. روح جزابل از رهبران متحد می ترسد 

۴. دیگر اینکه روح آبشالوم در کلیسا خادمین را اغوا نمی کند

۵. اتحاد سو تفاهم ها و قضاوت ها ، جر و بحث ها  را بر می دارد 

۶. اتحاد باعث می شود مرزهای سالم ترسیم بشود 

۷. خادمین در شادی ، مسئولیت خود را انجام خواهند داد  و

۸. به دیگران کمک می کنند که مسئولیت خودشان را انجام دهند 

۹. رقابت و حسادت دیگر در میان رهبران نیست 

۱۰. یکی گل بزند همه گل زده اند 

۱۱. مسح خدا در کلیسا جاری می شود 

۱۲. خلاقیت روح القدس جاری می شود 

۱۳. اهداف را با هم بدست می آورند 

۱۴. کار ها گسترش می یابد ، تقسیم کار و مسئولیت ها بسیار طبیعی و عادی خواهد بود 

۱۵. میوه بیاورند ، میوه فراوان و میوه های ماندنی 

 • چرا در بین خادمین کلیسای محلی اتحاد بوجود نمی اید و حتی شبانان کلیساها باهم ؟ 

۱. غرور رهبران 

۲. حسادت 

۳. عدم درک هویت حقیقی در مسیح  (در خدمت ، مقام ، منصب ، منبر هویت آنهاست )  

۴. نیاز :  ( بی نیازی ثروت است )

۵. عدم شفافیت ( نقاب ) که احتیاج به آزادی از بند ها و قلعه ها دارد  

۶. بنده ها و قلعه ها می تونه عامل باشه ، مثل سیستم های دفاعی خود شبانان بخاطر ، بند ها و قلعه ها ، اسیب های دوران کودکی ، حتی از خادمین دیگر 

۷. عدم تفاهم در اصول الهیات و تعلیم و یا حتی در کاربرد کلام در زندگی 

۸. عدم تفاهم در روش ها 

 

 • که احتیاج به آزادی داریم 
 • این مسائل با درک شفا آزادی و دانستن جنگ روحانی امکان پذیر است 
 • سوال بزرگ : 

همیشه این سخن بین همه شبانان وجود دارد که  در میان رهبران و شبانان کلیساهای ایرانی اتحاد نیست 

بیایید این جمله را با تعریف درست عوض کنیم 

 • باید اتحاد و نحوه همکاری برای هر دو گروه تعریف شود 
 • اتحاد عملی و پرکتیکال و موثر بین رهبران کلیساها به صورت پله پله و مرحله به مرحله و قدم به قدم شروع میشود 
 • پس چون قدم به قدم جلو می رود ، می بایست ما از شبانان دیگر بپرسیم ، تا چه مرحله و یا تا چه حد می خواهند  و یا دوست دارند که در این همدلی جلو رویم ؟ 

۱. مرحله اول یا  قدم اول   

 • آیا از یاد یکدیگر شاد هستیم ؟ 
 • این خادمین و شبانان را خدا انتخاب کرده و حتی آنهایی که خودشان خودشان را انتخاب کرده اند ، نیز احتیاج به محبت و کمک دارند وقتی به یاد یکدیگر می افتیم یا ویدیوی هم را می بینیم ، نه اینکه زمانی که همدیگر را می بینیم شاد می شویم؟  چون متاسفانه امکان دارد که با تعارف و حتی نقاب نشان دهیم که خوشحالیم ولی در دلمون حوصله دیدن طرف مقابل را نداریم . بیایید خود را تست کنیم که در زمانی که فقط به یاد آنها می افتیم ،  آیا  شاد می شویم و طلب برکت میکنیم؟  
 • وقتی راجع به یک خادم و یا گزارش خدمتی یک شبان دیگر را از برادر یا خواهری می شنویم ، شاد می شویم و با زبان مثبت و برکت درباره این خبر ابراز محبت و برکت می کنیم؟ 
 • این نشانه یکدلی با روح القدس هست ، وقتی حتی نسبت به فکر یکدیگر  ، خوشحال شویم 

۲. قدم دوم 

 • برای یکدیگر دعا پشتیبانی کنیم  ( نشانه اتحاد ) 
 • لزومی ندارد که با هم کاری عملی و یا فیزیکی داشته باشیم . این یک نوع اتحاد آسمانی است 

۳. قدم سوم : 

 • پشتیبانی کار و خدمت دیگران که آنها موفق شوند  
 • با هدیه دادن ، وقت گذاشتن ، کمک کردن ، فرستادن خادمین برای پیشرفت اهداف کلیسای دیگر 
 • احتیاج به طرز تفکر ملکوتی دارد 

۴. قدم چهارم: 

 • باهمکار شویم و یک پروژه را با هم انجام دهیم . 
 • به طور مثال ، فراهم کردن یک سمینار پرستشی ، تعلیمی دو یا سه کلیسا باهم 
 • این قدم وقتی انجام می گردد که همفکر و هم تعلیم باشیم . یک سری کلاس با هم بگذاریم 

 

۵. قدم پنجم : 

 

 • شریک و هم هدف بودن در مسیر خدمتی ، مثل کلیساهائی که در یک سازمان ،  فرقه های مسیحی و یا یک دی نامینیشن هستند 

 

 • نکات مورد بررسی : 

 

۱. لزومی ندارد که هم سازمانی و یا هم فرقه ای باشیم 

همینکه هم هدف در مسیر خدمت با هم باشیم و اینکه با در نظر نگرفتن فرقه ها ، همگام و همیار باشیم قدم بزرگی است برای اتحاد. لازم نداریم که الهیات خود را به رخ یکدیگر بکشیم و یا ثابت کنیم که الهیات ما و باورها و روش های ما بهتر عمل می کند و تا با ما یک روش نشوید ما نمی توانیم با هم متحد باشیم

۲. کلیساهائی که با کلسیای ایرانیان همیار هستند ، ما کمک می کنیم که آنها موفق شوند بدون اینکه از آنها انتظاری برای برگشت برکتی به کلیسای ایرانیان داشته باشیم.  ولی در این مورد یک شرط داریم و آن این است که آنچه را از ما دریافت می کنند را بدون انتظار به دیگران و شبانان دیگر انتقال دهند 

۳. در کلیسای ایرانیان سعی می کنیم در این اتحاد ، یک دی ان ای DNA مخصوصی که فکر میکنیم در این کلیسا خدا دانلود کرده است را بدون اینکه منت سر دیگران بگذاریم ویا آنها را چارژ کنیم و براش ده یک و هدیه طلب کنیم ، هر چه داریم را با فروتنی روی سفره گذاشته که اگر کسی ، شبانی ، کلیسائی خواست ، بتواند بر دارد  

Scroll to Top