کلیساهای خانگی دیدگاه کلی شبانان خارج از ایران

کلیساهای کوچک ( کلیساهای خانگی )

  • کلیساهای کوچک ( کلیساهای خانگی )

 ایجاد کلیساهای خانگی در خارج از ایران یکی از روش های گسترش تعداد و بالا رفتن کیفیت ایمانی اعضای یک کلیسا می گردد   

اعمال رسولان فصل ۲ 

کلیساهای خانگی شروع شده بود و در خانه ها نان را پاره می کردند و با هم مشارکت داشتند و در عین حال در معبد نیز جمع می شدند و با هم پرستش می کردند 

اعمال رسولان فصل ۸ تا ۱۱ 

جفا در کلیسای اورشلیم باعث شد که تعداد زیادی بجز رسولان از اورشلیم خارج شدند و به شهرهای ترکیه فعلی و به طرف اروپا روانه شدند . و این گروه در فصل ۸ به لغت آنان معروف هستند . در فصل ۱۱ اعمال رسولان این آنان در شهر انطاکیه در گروه های کوچک جمع می شدند و با هم زندگی مسیحائی سالم و نمونه ای داشتند که اهل انطاکیه آنان که در حقیقت پیروان مسیح و به شاگردان راه معروف بودند را برای اولین بار به مسیحیان ملقب کردند. 

  • آشنائی با دو مفهوم در رشد کلیسا : 

۱. لاویان 

۲. آنان  

لاویان یک قوم از ۱۲ سبط یهودا بودند که خدا برای کارهای خیمه و مراسم قربانی و پرستش و نگاه داشتن کلام خدا آنان را برگزیده بود و آنان یک از ۱۲ بودند و اگر ۱۲/۱ که از ۱۰/۱ کمتر است ولی می توان گفت که طایفه لاوی یک از ده تمام قوم اسرائیل بودند . خدا فقط ده درصد از قوم خود را برای کارهای خدمتی در خیمه انتخاب کرد و بقیه ۱۱ طایفه دیگر مشغول به کشاورزی ، دامداری ، تجارت ، خانه داری و سایر مشاغل آن روز بودند ولی یهوه خدا را دوست می داشتند و با کمک لاویان مراسم عبادت خود را در جشن ها و عید ها و در زمانهای دیگر نگاه می داشتند . 

  • لاویان عهد جدید چه کسانی هستند ؟ 

امروزه نیز در عهد جدید با اینکه همه ما کاهنان خدا خوانده شده ایم ولی بعضی از ما که حدود ده درصد اعضای کلیسا برای کار خدمت موعظه ، تعلیم ، شبانی ، پرستش و تجهیز دیگران خوانده شده ایم ، که در کلیسای ایرانیان ما آنان را خادمین و یا لاویان خطاب می کنیم ( این فقط یک گروه بندی است و هر کلیسائی میتواند اسامی دیگری انتخاب کند ) 

عموما ده درصد کلیسا شاید در بعضی از کلیساها که در تعداد کوچکتر هستند ممکن است تا ۲۰ درصد افراد شرکت کننده در یکشنبه ها فقط خادمین و لاویان باشند و در حقیقت ۲۰ درصد کار بقیه ۸۰ درصد را در کلیسا انجام می دهند . قانون ۲۰/۸۰ در همه جا عمل کرده حتی در کلیسا . این قانون در مورد من و شما در مورد کارهای روزمره و در مورد شرکت ها و گروه های اجتماعی نیز صادق است . 

در مورد آنان که ۸۰ درصد کلیسا را شامل هستند ، باید دانست که آنان از لاویان و یا برعکس کمتر و یا بهتر نیستند ،۳ خدا آنان را برای کار خدمت کلیسائی نخوانده است. عموما در کلیساهای ایرانی بخاطر عدم توجه به گروه ۸۰ در صد و نداشتن برنامه برای آنان ، باعث می شویم که کسانی که حقیقتا ایمان آورده اند و می خواهند برای خدا بایستند چون کارهائی که به آنها رجوع می شود فقط لاوی گری است ، یا آنها از عهده آن بر نمی آیند ( چون خوانده نشده اند) و یا با انجام آن خسته می شوند چون کار آنان نیست . و بعد به خاطر سرخوردگی و بی توجه ای و نبودن خدمت ، از کلیسا جدا میشوند . 

  • چگونه لاویان و آنان را اکتیویت و فعال کنیم ؟ 

دانستن اینکه چگونه یک غیر لاوی و یا آنان را اکتیویت و فعال کنیم در مسیر این جزوه اشاره خواهد شد. ولی هدف از این ویدیو این است که خوب خواهد بود که لاویان خود را مشخص کنید و مسئولیت شروع کلیساهای خانگی یا گروه های خانگی را به آنها واگذار کنید و خادمین را پرورش دهید و بدون چهارچوب و هدایت و همیاری رها نکنید . چون بر اثر عدم آگاهی لاویان و سر گروه ها ، شریر و مسائل شخصی افراد ، گروه های خانگی را از هدف و مسیر کلیسا جدا می کنند و مشکلات و مسائلی از این گروه ها بوجود خواهد آمد که شما را از شروع هر گروه خانگی منصرف خواهد کرد . 

  • هدف گروه های خانگی چیست؟ 

هدف از شروع گروه های کوچک ۱۲ و کمتر این است که بتوانند با هم مشارکت و زندگی کنند و مسائل روحانی را در گروه های کوچک با هم باز کنند و اگر مسئله ای را نمی دانند خود سر گروه از خود جواب ندهد بلکه با روحیه تعلیم جو و تصحیح جوئی که دارد ، بگوید حتما می پرسم و جواب را برای شما در گروه خواهم آورد. بدین وسیله روحیه فروتنی و تعلیم جوئی و تصحیح جوئی را با عمل به اعضای گروه خود یاد می دهد . 

  • روش گسترش چیست ؟ 

هر گروه سعی می کند با مشارکت صحیح به سوالات و مسائل زندگی یکدیگر توجه کنند و با نمونگی از دوستان و فامیل خود در خارج از کلیسا دعوت کنند به گروه آنان ملحق شوند و به این ترتیب گروه ۸ یا ۱۲ نفره آنان به ۱۶ یا ۱۸ رشد می کند. در آن زمان می بایست یک لاوی دیگر را نیز در این گروه پرورش دهند که بوسیله آن شخص گروه جدید با نصف اعضا شروع گردد و آنان نیز با نمونگی و بشارت و دعوت از فامیل و دوستان خود ، گروه دوم را به مرحله ۱۶ تا ۱۸ برسانند و آنان نیز گسترش یابند . در این گروه ها بخاطر محدود بودن تعداد ، همه می توانند در مورد مطالب تعلیمی و کاربردی کلام با هم شریک باشند و در گفت و شنود و مشارکت بهره بگیرند و خودشان تک به تک از روح القدس بشنوند و با دیگران تقسیم کنند . به این ترتیب کیفیت هر گروه بالا خواهد رفت . و وقتی در مسیر گسترش امین باشند تعداد گروه های کلیسای شما و در نهایت تعداد اعضا بیشتر خواهد شد . و نه تنها با یکدیگر پیگیری خواهند کرد و در سختی ها و شادی های یکدیگر شریک هستند بلکه باعث نجات و شّفا و آزادی تعداد دیگری خواهند شد و ماموریت کلیسا به جلو خواهد رفت . 

Scroll to Top