نحوه شبانی و گسترش کلیسا از طریق کلیساهای خانگی یک

مخاطب کیست : 

خادمین ، شبانانی که در کلیساهای ساختمانی خدمت می کنید ،

  • مخاطب کیست : 

خادمین ، شبانانی که در کلیساهای ساختمانی خدمت می کنید ، صد در صد در خارج از ایران هستید . چون بخاطر مسائل سیاسی و امنیتی در داخل ایران ، در این تاریخی که این ویدیو و جزوه را تهیه می کنیم در ایران اجازه تشکیل کلیسا های فارس زبان را نداده اند ، شاید به زودی در ایران عزیز ما بشود با آزادی کلیساهای ساختمانی و کلیساهای خانگی توام داشت . همانطور که در گسترش کلیساها مشاهده کردید ، برای عبور از مرز ها و موانع گسترش کلیسا ، یکی از روش های موثر شروع و گسترش گروه های خانگی و یا کلیساهای خانگی است که به گروه های کوچک و  سل گروپ نیز معروف هستند   

اگر کلیسای ساختمانی کلاس های درسی داشته باشد چه در یکشنبه ها و یا در روزها و یا شب های دیگر ، در این صورت در داخل کلاس که به صورت یونانی اداره می شود . ( سیستم یونانی: یعنی یک معلم دارد و شاگردان به او گوش می دهند ). مقدار تاثیر گذاری و جذب اعضا و مشتاقین از مطالب بیان شده ، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد رسید ، هر چه شرکت شاگردان در گفت و شنود سوال ها در سر کلاس بیشتر باشد این تاثیر به ۴۰ در صد خواهد رسید 

ولی اگر کلیسائی گروه های کوچک در طول هفته داشته باشد ، در آن صورت بخاطر گفت و شنود افراد و انواع نحوه اداره گروه های کوچک و یا کلیساهای خانگی ، درصد تاثیر کلام و تعالیم تا ۸۰ درصد بالا می رود 

البته این حد نهائی ۸۰ درصد در حقیقت گرایی و تاثیر گذاری کلامی است که شاید در موعظه شنیده شده ، در کلاس تعلیم و تاکید شده و در گروه های کوچک کاربرد آن باز شده باشد : 

  • درصد جذب مطالب تعلیم داده شد در مراحل مختلف چیست : 

۱. پیام یکشنبه ۲۰ %   تاثیر گذار است 

۲. داشتن کلاس ها تا ۴۰ %  تاثیر گذار است 

۳. داشتن گروه های کوچک تا ۸۰ %   تاثیر گذار 

۴. مطالعه شخصی کلام+ مشارکت با روح القدس ۱۰۰ %  تاثیر گذار خواهد بود 

۵. ۲۰% در صد بعدی را پر کرده به ۱۰۰ %  در صد خواهد رساند 

چه اصولی را باید رعایت کرد تا گروه های خانگی رشد کنند ، باعث رشد کلیساهای ساختمانی گردند و باعث نجات ایران و ایرانی در شهر های مختلف گردند ؟ 

  • اصول و دیدگاه شبانی و رهبری نوین در گسترش کلیسای محلی : 

۱. پتانسیل هر فرد ( چه لاوی و چه آنان ) را با کمک خودش تشخیص دهد و کمک کنید که عضو گروه شما به آن رویا ، هدف و پتانسیل خود برسد ، مجهز شود طبق افسسیان ۴ : ۱۱  ( این باید برای عضو تایید و تاکید شود که این دل شبان و یا همیار روحانی خود را بداند چیست ) 

 

۲. افراد را به روح القدس و کلام متصل کنیم ، به خودمان ( اتوریته ۲:۲ … شروع کند و به مشاور ختم گردد ) 

۳. یاد دهیم که کلام را خودشان تجربه و اطاعت کنند و بوسیله روح القدس میوه آنرا ببینند ( میوه فراوان و ماندنی ) 

 

۴. انتقال آموخته ها و تجارب شخصی خود ، را به خانواده ، فامیل و دوست را از روز اول ایمان را به آنها یاد دهید 

۵. تا هر که خانواده ، فامیل و یا دوست خود را به کلیسای خانگی شما دعوت کند

Scroll to Top