روح مرگ

عوارض و نشانه های حضور روح مرگ در زندگی

روح مرگ

عوارض و نشانه های حضور روح مرگ در زندگی

۱) احساس نا امیدی در زندگی

۲) نگرانی (به صورت عادی نگران شدن)

۳) احساس حقارت و کوچکی

۴) احساس پوچی و بی ارزشی

۵) احساس این که کسی مرا دوست ندارد

۶) وابسته شدن به جادوگری و احضار ارواح برای پیدا کردن راه حل ها

۷) انتقال ارواح اجداد و انتقال لعنت ها از نسل به نسل

۸) فکر خودکشیدعای آزادی از روح مرگ

برای آزادی از قدرت کنترل کننده روح مرگ می بایست

۱- روح مرگ را شناخت

۲- قدرت او را بر زندگی خود باطل کنید

 

برای آزادی کامل از تمام ارواح لیست و نمودار ارواح ، می بایست اول از اعلام شکست شیطان و روح مرگ شروع کرد و او را بیرون کرد تا بتوانید ارواح دیگر را اخراج کنید و اگر نه ، روح مرگ دوباره ارواح زیر سلطه خود را به فرد روح زده که آزاد شده است بر می گرداند.

شناخت ماهیت روح مرگ

ارواح پلید طبق عملکردی که روی زمین و بر مردم انجام می دهند نامگذاری شده اند ، البته در زمانیکه خود را نشان می دهند (ظاهر می سازند) و صحبت می کنند ، اسامی برای خود اعلام می کنند که ممکن است راست باشد و یا ممکن است که دروغ بگویند. در هر صورت اسم آنها زیاد مطرح نیست جز اینکه بدانیم آنها چه عوارضی را ایجاد می کنند. روح مرگ ، ارواح پلیدی هستند که قادر هستند مثل خود شیطان قتل کنند و انسان های بی دفاع را آسیب و حتی بکشند. بله شیطان قادر به کشتن جسمانی افراد هست (ایوب باب ۱، یوحنا باب ۸ آیه ۴۴).

باید بدانیم که هیچگاه شیطان قادر به کشتن یک ایماندار حقیقی نیست. طبق اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۲۳ عیسی مسیح خودش جسم ، نفس و روح ما را تا باز آمدن ثانوی خود و تا زمانیکه ما روی زمین هستیم و به ملاقات او خواهیم رفت را محفوظ نگاه می دارد. پس شیطان هیچ حقی بر ما ندارد مگر اینکه ما دری را در زندگی و نفس خود بر او باز کنیم و یا اینکه خود خدا این اجازه را به او بدهد (طبق کتاب ایوب) که در آن صورت خدای قادر مطلق را اطاعت می کنیم چون وقت رفتن ما به نزد اوست. 

طبق باور ما (دو باور هست که بعضی از مسیحیان باور دارند که نجات را می شود از دست داد و بعضی مثل ما باور دارند که نجات حقیقی از دست دادنی نیست مگر اینکه از اول ما نجات نیافته ایم و فقط نسبت به مسیح و برکات او هیجان زده شده ایم و نجات واقعی پیدا نکرده و روح القدس را دریافت نکرده ایم ، البته این دو گروه از مسیحیان ( کلونیست و آرمینست ) در این بحث یکدیگر را نمی توانند مجاب کنند و بهتر است که بدانیم به هر الهیاتی که باور دارید که نجات را از دست می دهید یا نمی دهید ، می بایست در قدوسیت و اطاعت کلام باقی بمانیم و بقیه اش دست خدای قادر مطلق است ، پس یکدیگر را در این باره آزرده خاطر نکنیم بلکه مسیحیان را در قدوسیت حقیقی و اطاعت تشویق و ترغیب کنیم).

 

نکات استراتژیک راجع به جنگ روحانی چیست؟

(۱) شیطان رئیس تمام ارواح پلید است.

(۲) ارواح پلید منطقه ای عمل می کنند (یعنی روح پلیدی که در ایران است به اروپا و آمریکا قدرتی ندارد مگر بوسیله شما آمده باشد).

(۳) فرشته یا ملک فارس (روح پلیدی که روی ایران بوده و هست) دانیال نبی تمام باب ۱۰ و آیه ۱۳ را مطالعه کنید.

(۴) اسلام مذهبی است که شیطان آن را بوجود آورده (اگر باور این حقیقت برای شما مشکل است و یا احساس ترس می کنید با مسئول خود تماس بگیرید). پشت اسلام روح پلیدی هست که عامل آوردن روح مرگ به ایران شده است. (البته شیطان خود قاتل و روح مرگ است ولی روح اسلام نیز علاوه بر تاثیرات دیگری مثل دروغ و بی اطاعتی ، بزرگترین تاثیری که دارد مرگ است).

(۵) طبق یوحنا باب ۸ آیه ۴۴ مسیح می فرماید که شیطان خودش قاتل و پدر دروغگویان است. روح مرگ همان روح خود شیطان است که به ارواح زیر دست خود این عمل را واگذار می کند و ارواحی که عمل قتل را اجرا می کنند به روح مرگ معروف هستند. این روح عوارض بسیاری دارد که منجمله روح ترس و عوارض آن و آوردن ارواح دیگر که در نمودار قبلی مشاهده می کنید.

 

از نظر روحانی چه اتفاقی در کودکی بر ما افتاده است؟

۱- مسئله مهمی را که باید در نظر گرفت این است که از نظر فیزیکی در مغز و سیستم عصبی ما اتفاقاتی می افتد که می تواند یک در را ( راه ورود ) برای کنترل روح مرگ ، در فکر و احساس ما باز کند. 

تمام حواس پنجگانه ما به صورت تصویری در مغز ما اثر می گذارند و ثبت می شوند. به این معنی که هر تصویری را با چشم می بینیم ، هر صدایی را که با گوش می شنویم ، هر بویی را که به مشام می رسد ، هر مزه ای را با زبان می چشیم و هر جسمی را با دست لمس می کنیم و حتی باد را با پوست خود احساس می کنیم همه و همه به صورت تصاویر متعدد در کامپیوتر مغز ما ثبت می شود و هیچگاه پاک نمی شود مگر ضربه مغزی و آسیب مغزی بخوریم که اعصاب مغز ما قدرت به دسترسی به آن تصاویررا نداشته باشند. 

عصب های مغز عامل انتقال سیگنال و تصاویر هستند و خاطره هایی که برای ما تداعی می گردد به واسطه این تصاویر است که حتی بو ، با تصویری در مغز ما ثبت شده است. در تمام دوران زندگی ، تصاویر زیادی از خوب و بد در مغز ما ثبت شده است که افکار ما را می سازد و تمام آن تصاویربر احساس ما ، توسط سیگنال های مغزی و ترشحات مخصوص ( که همه آنان توسط پزشکان و روانشناسان نامگذاری شده اند ) احساس شادی ، غم ، نگرانی و ترس ، خشم و عصبانیت را ایجاد می کنند. 

تصاویری که راجع به اتفاقاتی ، مثل : دیدن مرگ کسی یا تصادف کردن یا شاهد تصادف بودن ، یا دیدن خونریزی ، یا دعوا و کتک کاری یا دیدن و یا حضور در جنگ ( دیدن و شنیدن از هرگونه حوادث منجر به مرگ و یا آسیب جسمانی ) و یا شنیدن صدای آژیر و بمب ها و یا خودمـان آسیب جسمانی دیده ایم ، یا حتی داشتیم غرق می شدیم یا در تصادفی می مُردیم ویا اتفاقات هولناکی از این قبیل ، که از بچگی تا سن کنونی داشته ایم. تمام این اتفاقات با احساساتی که ما در آن زمان پیدا کرده ایم در مغز ما ثبت شده است و حتی ممکن است درضمیر ناخودآگاه ما رفته باشد ویادمان نیاید متاسفانه شریر و ارواح ، چون در زمان آن واقعه حاضر بوده اند و حتی با شما صحبت کرده اند ، قادر به یاد آوری شما هستند. در اینجا یادآور می شوم که شیطان و ارواح پلید با حرف زدن طبق فرکانسی که گوش ما نمی شنود ولی روان ما و روح ما تشخیص می دهد ، با ما صحبت می کنند.

 

۲- در این خصوص ، اول باید از روح القدس بخواهید که خاطره های دوران بچگی شما را به یادتان بیاورد. تصاویری که حتی از ۴ سالگی به بعد که امکان دارد از ضمیر خودآگاه شما حذف شده باشد ، اما در ضمیر ناخودآگاه شما هنوز وجود دارد. اینها تصاویری هستند که از کودکی در ذهن شما با گفتار شیطان و روح مرگ ضبط شده است و شیطان و روح مرگ در زمانیکه  بخواهند از آن استفاده می کنند که حتی خودتان نیز خبر ندارید که از کجا این افکار بر شما می آید و به این وسیله روح مرگ از آن تصاویر برای کنترل شما استفاده می کند.

 

۳- تصاویری از شنیدن مرگ افراد و دیدن افرادی که مُرده اند ، تصادف ها ، خونریزی ، اتفاق وحشتناک ، فیلم وحشتناک ، دعوای شدید پدر و مادر در خانه و هر واقعه ای که روح خدا به شما نشان می دهد که شدیداً ترسیده اید را بیاد بیاورید. مثال هایی مثل دیدن مُرده در دوران کودکی ، دیدن شیون افراد دیگر سر خاک ( مزار متوفی ) ، رفتن به مُرده شور خانه ، تصادف های عجیب ، خونریزی و یا شاید خودتان داشتید غرق می شدید یا در تصادفی بودید و یا خطری شبیه آن … .

 

۴- اگر تصاویری از سن ۱۰ یا ۱۲ سال به بعد بیاد آوردید ، اشکالی ندارد ، ولی از روح القدس بخواهید که به شما دوران قبل تر مثل ۴ , ۵ , ۶ و یا ۷ سالگی را نشان دهد. این تقاضا برای درد کشیدن شما نیست بلکه برای آزادی شما از تصویر درد آوری است که شیطان در مغز شما و احساس شما حک کرده و پشت این تصویر دروغ شیطان ضبط شده و با این دروغ شما را کنترل می کرده و الان در زمان بلوغ و زندگی روزمره شما را کنترل می کند و شما را توسط آن تصویر و دروغ متصل به آن می ترساند و نگران می کند.

 

۵- در زمان کودکی مثلاً ( ۴ یا ۵ سالگی ) در لحظه ای که آن مُرده را دیده اید ، شما به عنوان یک کودک کوچک خبری از مرگ و معنی آن نداشتیـد و نمی دانستید که مرگ چیست. 

در ثانی شما نمی دانستید که خدا کیست. ولی شیطان با شما در آن زمان صحبت کرده ، نه تنها با شما بلکه به همین نحو با تمام مردم جهان بخصوص در منطقه هایی که روح اسلام و روح مرگ عمل می کنند ، صحبت کرده و این حرفِ روح مرگ با همه آن افراد در آن مناطق صحبت کرده است.

 

۶- روح مرگ چه گفته است؟ در زمان کودکی در زمانی که ما با این مسئله مرگ روبرو شده ایم و کاملاً احساسات ما جریحه دار شده است و در موقعیت حساس زندگی بوده ایم ، روح مرگ به همه ما می گفته است : این شخص را من کشته ام و این حق را نیز بر تو دارم و می توانم تو را بکشم ، هر موقع اراده کنم تو را می کشم. کودک در آن زمان بدون اینکه بداند مرگ چیست و یا کی می تواند من را بکشد یا زنده نگاه دارد ، این صدای شیطان را می پذیرد و جزو باورهای او خواهد شد و در سال های بعد همین روح مرگ تصاویر دیگری را به این تصویر اول اضافه می کند و حتی زمانیکه شما مذهب اسلام یا یک خدا از دیگرمذاهب دروغین را باور کرده باشید ، مثلاً در حدود سن ۱۰ سالگی به بعد ، که مذهب اسلام و یا یک خدایی را به شما معرفی کرده اند ، باز شیطان در مورد تصاویر مرگ و تصادف ها و فوت عزیزان ، به من و شما دروغ می گوید ولی این بار می گوید که خدای تو کجاست؟ ویا می گوید نگاه کن که خدای تو این کار را کرد و عزیز تو را کشت و گردن خدا می اندازد ، به این ترتیب علاوه بر دروغی که در دوران کودکی به شما گفته : که من به تو حق دارم و تو را می کشم ، خدایی را هم که باور کرده بودید را خراب و بی آبرو می کند.

 

۷- شیطان و روح مرگ تنها قدرت اجرایی را بر شما دارند که شما به عنوان مسیحی به آنان می دهید ، اگر نه هیچ اقتدار، قدرت و آتوریته ای بر شما ندارند ولی متاسفانه بر دنیا و کسانی که مسیح را ندارند این اتوریته اجرای مرگ را دارند. 

شخص مسیحی ، که اقتدار و اتوریته اجرایی کلام خدا را در مقابل شیطان و روح مرگ نمی داند ، یک مسیحی شکست خورده است چون این روح ، ارواح دیگر بخصوص ترس و افسردگی و خشم را به ما انتقال می دهد و ما را کنترل می کند.

 

۷- برای باطل کردن دروغ شیطان و روح مــرگ و آزادی از کنترل این ارواح می بایست کــلام خـــدا را با ( باور صحیح ) و ( اقتدار) به آنان اعلام کرد.اصول دعای اخراج ارواح پلید چیست؟

۱) در درجه اول باید اقتدار خود را بر خود شیطان به عنوان رئیس روح مرگ اعلام کنید و بعد با ملک فارس و روح اسلام قطع رابطه کنید و فرمان دهید

 

۲) در کلام خدا برای مبارزه و اخراج ارواح طبق یعقوب باب ۴ آیه ۷ می بایست اول از خدا اطاعت کنیم و بعد در مقابل شیطان مقاومت کنیم تا از ما بگریزد. بدون اطاعت از کلام خدا فرمان دادن بی فایده است. شیطان کاملاً می داند که آیا آیه ای که شما استفاده می کنید را باور دارید یا نه ، چون از اعمال قبلی شما متوجه می شود که آیا آیه ای که شما به عنوان شمشیر استفاده می کنید (افسسیان باب ۶ آیه ۱۷) را فهمیده اید (برای شما مکشوف و ریما شده است) و باور دارید و بیشتر از همه اطاعت می کنید. بدون باور و اطاعت درست از آیات کلام ، متاسفانه کاری نمی توانیم انجام دهیم. (به اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱۱-۱۶، مراجعه کنید و اقتدار پولس و پسران اسکیوا را مقایسه کنید ، ما می بایست مثل پولس رفتار کنیم نه پسران اسکیوا)

 

۳) شما باید باور کنید که ( روح خدا به شما مسح « قوت و توانایی »  و اطاعت کلام خدا به شما اقتدار اجرایی ) برای اخراج ارواح را داده است.

 

۴) در حقیقت مسیح در شما ، این اقتدار را دارد که ارواح را اخراج کند و شیاطین از من و شما نمی ترسند بلکه از مسیح و مسح روح خدا می ترسند و مسیح است که آنان را از طریق ما و اقتداری که به ما داده اخراج می کند.

آیات کلیدی

این آیات را بخوانید که برای خود شما مکشوف گردد تا بتوانید از صمیم قلب باور کنید و بعد آن را اطاعت کنید تا اقتدار اجرایی داشته باشید آیاتی که به صورت تئوری حفظ کرده اید در مقابل شیطان و ارواح کاربردی نیستند ، بلکه آیات مکشوف شده (ریما شده) و اطاعت شده قدرت و اقتدار دارد.

(به عملکرد برادران اسیکوا در اعمال باب ۱۹ رجوع کنید)

۱-“از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.”

 (اول یوحنا باب ۳ آیه ۸)

 

۲- “ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته‌اید زیرا او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است. ایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی می‌گویند و دنیا ایشان را می شنود.”

 (اول یوحنا باب ۴ آیه ۴)

 

۳- “روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تا کوبیدگان را، آزاد سازم.”

 (لوقا باب ۴ آیه ۱۸)

 

۴- “خلاصه ‌ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها وجهان داران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی.”

 (افسسیان باب ۶ آیه ۱۰-۱۲)

 

۵- “و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود (شریعت عهد عتیق که گناه ما را نشان می دهد ، سند اصلی است که بر علیه ما بود ولی مسیح آن را روی صلیب به دوش خود گرفت) محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت.”

 (کولسیان باب ۲ آیه ۱۴)

 

۶- “به این ترتیب، قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت، در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است و شما هم بوسیله او، از تمام گناهان خود پاک شده اید.”

 (کولسیان باب ۲ آیه ۱۵)

 

۷- “و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیرپای های شما خواهد سایید. ( به شیطان باید بگویید ” به زودی” همین الان است).”

 (رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰)

 

۸- “و ابلیس که ایشان را گمراه می‌کند، به دریاچه آتش و گوگرد انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب هستند؛ و ایشان تا ابدالاباد شبانه ‌روز عذاب خواهند کشید.”

 (مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰)

 

‌۹- “ای موت نیش تو کجا است و‌ای گور ظفر تو کجاست؟ لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می‌دهد.”

 (اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۵۵)

 

۱۰- “ما را نیز که در خطایا مُرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. و با او برخیزانید و در جای های آسمانی در مسیح عیسی نشانید.”

 (افسسیان باب ۲ آیه ۵-۶)

نحوه دعای اخراج روح مرگ

اعلام حقیقت و شکست شیطان:

۱) خداوندا تو را شکر می کنم که من را نجات دادی

۲) تو مرا از بنیاد عالم می شناختی و از رحم مادر مرا انتخاب کرده بودی که نجات یابم

۳) ممنونم که بخاطر من روی صلیب جان دادی و گناهان من را تمام و کمال بخشیدی

۴) روز سوم از مُردگان برخاستی و بر مرگ پیروز شدی

۵) من نیز با تو مردم و با تو زنده شدم و تا ابد نخواهم مُرد

۶) شیطان صدای من را بشنو

۷) عیسی مسیح طبق کولسیان باب ۲ آیه ۱۴ تمام گناهان من را بخشید و هر سندی از گناهان من در دست توست ، همه جعلی است ولی من این اقتدار را دارم که آن را از دست تو بگیرم و به مسیح بدهم و محکومیت های تو را نسبت به آن گناهان باطل کنم.

۸) شیطـان صدای من را بشنو: مسیح خداوند، طبق کولسیان باب ۲ آیه ۱۵ بر روی صلیب بر تو و تمام ارواح پلید پیروز شد و این پیروزی را به من داد.

۹) تو زیر پای مسیح شکست خورده ای و مسیح در من زنده است.

۱۰) در روز سوم از مُردگان برخاست و به من این اجازه داده که با او از مُردگان برخیزم.

۱۱) من دیگر تا ابد نمی¬میرم بلکه تا ابد زنده هستم و روی تخت سلطنت او از همین الان نشسته ام.

۱۲) ولی طبق مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰ آینده تو در دریاچه گوگرد است و تا به ابد عذاب خواهی کشید.

۱۳) تو در بچگی به من دروغ گفتی، که تو می توانی من را بکشی و به این وسیله مرا ترساندی و هنوز من را کنترل می کنی.

۱۴) ولی امروز روز آخر توست، همانگونه که تو زیر پای مسیح هستی، طبق رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰ زیرپای ما هستی.

۱۵) پای خود را به عنوان یک عمل نبوتی بکوبید روی سر شیطان.

۱۶) شیطان هر موقع تو گذشته من و گناهان من و تصاویر دردآور گذشته من را به یادم بیاوری من آینده تو را بیادت می آورم.

۱۷) به نام عیسی مسیح به تو فرمان می دهم ، از زندگی من برو بیرون.قطع رابطه با ملک فارس و روح پشت مذهب اسلام :

(۱) ای ملک فارس من با تو قطع رابطه می کنم ، تو بر نیاکان من و کشورمن ، حق داشتی ولی از امروز حقی بر من نداری وبا اقتداری که مسیح به من داده ، امروز قدرت و اقتدار تو را باطل می کنم.

(۲) من الان سر رئیس ات شیطان را با اقتدار خون مسیح کوبیدم و او را اخراج کردم ، با تو قطع رابطه می کنم و تو نیز باید بروی.

(۳) تو دیگرهیچ حق قانونی نسبت به من نداری ، من تولد تازه پیدا کرده ام و فرزند خدا هستم و متعلق به تو نیستم ، به نام عیسی مسیح از زندگی من برو بیرون.

(۴) ای روح اسلام تو سالها من را از طریق مذهب کنترل کردی ولی امروزمن حقیقت را می دانم و دست تو جلوی من رو شده است.

(۵) من مذهب اسلام را توبه کرده¬ام و با آن قطع رابطه می کنم ، با حضرت محمد و امامان قطع رابطه می کنم ، با قرآن قطع رابطه می کنم و تمام اسنادی را که بر علیه من از طریق این مذهب داشتی را امروز باطل می کنم ، من دیگر مذهب ندارم بلکه رابطه من با خداوندم عیسی مسیح است. پس از زندگی من برو بیرون. من رئیس تو شیطان را امروز بیرون کردم پس تو هم باید بروی. در نام عیسی مسیح تمام کنترل تو را بر خودم ، افکارم و احساساتم باطل می کنم. از زندگی من برو بیرون.

 

اخراج روح مرگ:

۱) ای روح مرگ ، تو دروغگو هستی ، تو از بچگی زمانی که کودک بودم (سن خود را بگویید) راجع به مرگ دروغ گفتی.

۲) گفتی که تو می توانی من را بکشی و من را خواهی کشت ولی کور خواندی تو اصلاً نمی توانستی من را بکشی و مرگ من در دست تو نبوده و نیست. من در بچگی این مطالب را نمی دانستم ولی الان که ایمان آورده ام خدای من برای من مسئله مرگ را باز کرده است.

۳) نگاه کن که الان من زنده هستم و نمرده ام و من از رحم مادر انتخاب شده بودم که نجات پیدا کنم و مسیح من را محافظت کرده و طبق اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۲۳ تا بازگشت ثانوی خود و یا زمانی که من به حضور او بروم ، هم روح و هم روان و هم جسم من را محافظت خواهد کرد.

۴) و من دیگر نخواهم مُرد بلکه می خوابم و در جلوی مسیح چشمم را باز می کنم.

۵) اقتدار و قدرت مرگی که در دست توست ، نمی توانست بر من کار کند و هرگز نخواهد توانست ، من طبق کلام خدا نخواهم مُرد و جای من روی تخت سلطنت خداوند است و تا ابد با او سلطنت خواهم کرد و جای تو با رئیس هات ( روح اسلام و ملک فارس و خود شیطان ) در دریاچه گوگرد خواهد بود.

۶) آن فردی را که من در کودکی دیده بودم (و یا اتفاق وحشت انگیز) آن شخص و یا آن تصویر را از دست تو می گیرم و الان به مسیح خداوندم تقدیم می کنم. خیالم راحت است که این فرد در دست مسیح است نه تو و خداوند من هر طوری بخواهد با او عمل می کند و مسیح من به قلب او نگاه می کند نه اعمال او ، ولی دیگر آن شخص در دست تو نیست.

۷) هر موقع تصاویر دیگری از مرگ و وحشت را به من نشان دهی ، فوری از دست تو می گیرم و به مسیح می سپارم.

۸) من امروز قدرت حرف تو را باطل اعلام می کنم ( تو گفته بودی که می توانی من را بکشی و از تصویری که من از مرگ دیده بودم برای باور کردن این حرفت استفاده کردی ) اما من امروز حقیقت کلام خدا را می دانم که نخواهم مُرد و در حضور خدا حیات خواهم داشت و برای من حقیقت خدا ، جایگزین دروغ های تو شده است . 

۹) از فکر و احساس من برو بیرون ، خداوند من در من روح حیات را گذاشته است و تو هیچ جایی در من نداری و نمی توانی برگردی.

۱۰) هر وقت این تصاویر را بیاد من بیاوری ، من آینده تو را که دریاچه آتش و گوگرد و عذاب ابدی است بیاد تو می آورم.

۱۱) ای روح مرگ تو هستی که روح ترس را در من ایجاد کرده ای ، از امروز تو باید از من بترسی. از زندگی من برو بیرون ، دیگر بر من کنترل نداری.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

Scroll to Top