روح غم و افسردگی

روح غم و افسردگی

۱) نداشتن شادی روزانه

۲) غمی که سال ها دارید و دلیل آن را می دانید

۳) غمی که الان دارید ولی دلیل آن را نمی دانید

۴) غم فوت و از دست دادن کسی که برای شما عزیز بوده

۵) غم تنهایی

۶) غم از کم محبتی و کم توجه ای همسر

۷) غم و افسردگی از زندگی زناشویی ناموفق

۸) ناراحتی و خستگی از دخالت خانواده همسرتان در زندگی زناشویی خود

۹) ناراحتی از حرف مردم پشت سر شما

۱۰) دل گرفتگی و غم از قضاوت ها و محکومیت های مَردم

۱۱) ناراحتی از تهمت های نابجا

۱۲) دل گرفتگی و غم ، از نداشتن درآمد کافی و تاسف از اینکه نمی توانم برای خود و یا خانواده ام مایحتاج مورد نیاز را فراهم کنم و نتنها غمگین بودن برای عدم توانایی تهیه موارد مورد نیاز، بلکه حتی برای چیزهایی که مورد نیاز نیستند وفقط ، غلایق و یا تمایلات نفس ما هستند. 

۱۳) غمی که سال ها بخاطر عدم موفقیت در زندگی بر شما قرار گرفته

۱۴) دل شکستگی از بد بیاری پشت سر هم

۱۵) غم از احساس پوچی و بی ارزشی

۱۶) غم شکست در عشق

۱۷) غم شکست در کار و حرفه

۱۸) غم مریضی فرزندان و یا عزیزان

۱۹) غم نا موفق بودن و یا شکست فرزندان

۲۰) غم اعتیاد فرزندان

۲۱) افسردگی که دلیل آن را نمی دانید

دعای آزادی از روح غم و افسردگی

روح غم و افسردگی همانند روح ترس ، با دروغ و یا یادآوری واقعیت های دردآور زندگی ، که برای ما واقعا اتفاق افتاده و ما آسیب دیده ایم ، ما را کنترل می کند و در اسارت افسردگی نگاه دارد. وقایع درد آوری که در کودکی اتفاق افتاده بوده غم هایی که ما داشته ایم و نبخشیدن ها در احساس ما ایجاد غم می کند و این غم ها اگر جوابی برایشان نداشته باشیم و امیدی برای آن در افکار ما ایجاد نگردد بر اثر مرور زمان به ناامیدی و نهایتاً افسردگی تبدیل می گردد که با هیچ قرص و دارویی درمان نمی شود ، چون پشت هر نبخشیدن و واقعه های ناگوار یک روح غم و افسردگی ایستاده است که آن افکار و نهایتاً احساسات همراه آن را به یاد ما می آورد.

البته نوعی غم وجود دارد ( پشیمانی ) که ما را به توبه دعوت می کند و آن را نباید فرمان داد که از ما دور شود ، بلکه باید باعث توبه ما شود.

 

“زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می‌باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست ؛ اما غم دنیوی منشأ موت است.”

 (دوم قرنتیان باب ۷ آیه ۱۰)

 

چه کنیم تا روح غم و افسردگی از ما دور شود؟

حتی اگر در عرض روز ناگهان غمی به شما دست می دهد که نمی دانید از کجاست. از روح القدس بخواهید که دلیل و ریشه آن را به شما نشان دهد. حتماً روح خدا شما را به واقعه و خاطره ای که حتی شاید چند ساعت قبل و یا روزها و یا سال هایی قبل اتفاق افتاده ، راهنمایی می کند. شاید افسردگی در زندگی دارید که حتی ریشه آن را نمی دانید ولی می دانید که عوارض افسردگی در شما هست.

باز از روح القدس بخواهید که ریشه و زمان و حتی تصاویر آن زمان را که ریشه اصلی این واقعه و افسردگی کنونی شماست را به شما نشان دهد. از آنجائیکه روح خدا شما را دوست دارد و می داند که چه اتفاقی برای شما افتاده است باید بدانید که حتی از رحم مادر، مسیح و روح القدس مواظب شما بوده اند با اینکه شما او را نمی شناختید و هنوز مسیح را به عنوان خدا و خداوند نپذیرفته بودید اما او شما را از بنیاد عالم می شناخته و از رحم مادر انتخاب کرده بوده که زمانی او را به عنوان خداوند خودتان اعلام کنید. پس او با شما بوده و خواهد بود. در این مورد نیز او ریشه و واقعه را به یاد شما خواهد آورد.

اگر واقعه ای که به یاد آوردید خیلی دردناک بوده مثلاً به شما تجاوز شده بوده و یا آسیب بدی در کودکی خورده بودید ، نگران نباشید با اینکه احساس دردناکی در شما ایجاد خواهد شد ولی موقتی است و نگذارید که شیطان و روح افسردگی به شما دروغ بگوید و مثلاً بگوید که خدا نمی تواند تو را شفا دهد ، لزومی ندارد این مطلب را اعلام کنی چون آبرویت جلوی یار ایمانی و کسی که با تو دعا می کند ، می رود و حتی بگوید خدا کجا بود که تو بهت تجاوز شد و یا این درد را می کشیدی؟

اگر چنین وقایع درد ناکی دارید خودتان و یا با کمک یار روحانی خود ، حزقیال باب ۱۶ آیه ۴-۱۱، را بخوانید. در این آیات خدا راجع به دختر بچه ای صحبت می کند که او را سر راه انداخته بودند و کسی به او توجه ای نمی کرد و در حال مرگ بوده. البته خدا راجع به قوم اسرائیل صحبت می کند ولی ما الان همان اسرائیل حقیقی هستیم که خدا برای تک تک ما این دل و دلسوزی را داشته و دارد.

 

روش عملکرد ما چیست؟

۱- اول ریشه یابی کنید و از روح القدس بخواهید که بر شما مکشوف کند

۲- کلام خدا را به یاد بیاورید که او همیشه با شما بوده و هست و او هیچ وقت نمی خواهد و نمی خواسته که شما درگذشته به این درد بزرگ بیفتید ولی چون دنیا طبق اول یوحنا باب ۵، در شریر خوابیده و طبق دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۴، خدای این جهان شیطان است، این دردها را به شما و چندین میلیون انسان از زمان آدم و حوا تا الان و همچنین به شما داده و خواهد داد. پس حتی اگرقبلاً زجر کشیده اید و دردی را متحمل شده اید ، باور کنید که خدا زجر شما را به سرمایه ای برای شفای دیگران بکار خواهد برد و نه تنها شما را در شادی کامل قرار خواهد داد بلکه تجربه شما را ، وسیله ای برای درک درد دیگران خواهد بود و شما و تجربه شما ابزاری خواهد بود برای شفای هزاران افسرده بخصوص مردم کشور ما.

۳- وقتی ریشه را پیدا کردید و احساسی را که همراه با آن تصاویر و ریشه اصلی است را مشخص کردید ، اگر کسانی در آن واقعه نقش داشته اند را بخشیده اید ، یکبار دیگر در قسمت احسـاس آنها را ببخشید (اگر روش بخشش احساسات را نمی دانید همین جا توقوف کنید و به قدم سوم یعنی بخشش و شماره ۷ قسمت بخشش مراجعه کنید) اگر بلد هستید که چگونه قسمت احساس را ببخشید ادامه دهید.

۴- اول تمام آن افراد را ببخشید تا قلعه ای که شیطان و روح غم و افسردگی در روان شما و در قسمت فکر و احساس شما ایجاد کرده اند ، فرو بریزد پس فرمان دهید که روح افسردگی از افکار و احساس شما بیرون رود و از روح القدس بخواهید ، روح شادی را که در روح شماست ، در فکر و احساس شما جاری کند.روش دعای جنگی بر علیه روح افسردگی :

۱- مسیح جان به تو محتاجم می دانم که با من بوده ای و الان نیز هستی و تو همیشه مرا محافظت کرده ای ، ای روح القدس ممنونم که ریشه درد و غم و افسردگی من را که در گذشته من بوده را به من مکشوف کرده ای.

 

۲- آن فرد را می بخشم و احساساتم را نیز نزد تو می آورم. هر احساس کوچکی ، حقارت ، لعنت ، نجسی ، عریانی که باعث غم و افسردگی من شده است را به تو می دهم و باور دارم که مسیح عیسی در قبل از صلیب و روی صلیب این درد  را برای من کشیده است. پس من این درد را به او می دهم و آن شخص را می بخشم چون جنگ من با آن شخص نبوده و نیست بلکه شریری و شیطان بوده که از آن شخص گناهکار سواستفاده کرده و شیطان به وسیله او به من آسیب زده است. پس خداوند آن شخص را به تو تسلیم و واگذار می کنم و این احساس کوچکی ، نجسی ……. را به تو تقدیم می کنم چون تو برای من زجر کشیدی ، کتک خوردی ، کوچک شدی ، عریان شدی و درد کشیده تا من درد نکشم و تو طبق اشعیا باب ۵۳ آیه ۴، غم های من را بر خود گرفتی تا من امروز شفا یابم.

 

۳- ای شیطان تو شکست خورده هستی ، مسیحِ من ، تو را روی صلیب شکست داد و این اقتدار را به من داده که تو را زیر پای خود بکوبم ، ای روح مرگ تو نیز شکست خورده هستی چون خدا به من روح حیات را داده و تو باید از زندگی من بیرون بروی و حقی بر من نداری و ای روح نگرانی و ترس چون رئیسهایت ، بیرون رفته اند تو هم باید بیرون بروی و نمی توانی مرا بترسانی یا نگران کنی چون خداوند من ، برای هر سوالی که تو مرا از آن می ترسانی جواب دارد و چه من جواب را بدانم و چه ندانم به او اعتماد می کنم و ایمان دارم که به نفع من تمام خواهد شد پس ای روح ترس بنام عیسی مسیح ، تو هم بیرون برو.

 

۴- ای روح غم و افسردگی تو بوسیله وقایع ناگوار و از طریق شیطان و روح اسلام و روح مرگ و روح ترس من را در گذشته آسیب رساندی و به جای خودت ، دیگران و اشخاص و یا دولت ها را مجرم خطاب کردی و خود را پشت آنان پنهان کرده و آنان را دشمن من قلمداد کرده که من تو را که دشمن اصلی من هستی را نشناسم و بیرون نکنم. ولی امروز روز آخرتوست چون روح خدا و مسیح من ، مکاید و دروغ ها و آسیب های تو را برای من آشکار کرده اند و من آن افراد را نیز بخشیدم و تو هیچ وسیله ، سند ، مدرک و یا آتوئی بر علیه من نداری که خود را پشت آنها پنهان کنی ، دست تو را خوانده ام و حقی بر من نداری.

 

۵- دروغ های تو را برملا می کنم و دردهایی که تو به من دادی را مسیح روی صلیب کشیده و من همه آن دردها را به او واگذار کرده ام و عیسی ، تمام لعنت هایی که تو بر من گذاشتی و مرا تا بحال در افسردگی نگاه داشتی را بر خواهد داشت.

 

۶- من الان روسای تو را اخراج کردم و سر رئیس کل تو ، شیطان را با اقتداری که مسیح در رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰، به من داد زیر پای خود کوبیدم و تمام بزرگانت را بیرون کردم و تو هم باید بروی. تو جایی در من پیدا نمی کنی چون خداوند من بجای غم ، روح شادی را داده و صد در صد روح شادی در زمان نجاتم به وسیله روح القدس در من کار گذاشته شده و تو بودی که تا بحال با دروغ هایت و دردهایی که از آسیب هایت کشیده بودم این روح شادی را در روان من محزون کرده بودی ولی امروز روز آخر تو ست بیرون برو چون جایی در من پیدا نمی کنی.

 

۷- ای مسیح ممنونم که همیشه بیاد من بودی و تو حتی در آن آسیب ها و دردها با من بودی و من خبر نداشتم و ممنونم که تمام این دردها و خاطرات را برای من سرمایه خواهی کرد که برای شفای فرزندان دیگرت از من استفاده کنی و ممنونم که من را همکار و دوست خود می دانی و از من استفاده خواهی کرد. ای روح القدس روح شادی صد درصد خود که در روح من کار گذاشته ای را از روان و احساس من جاری کن و تمام فیلترهای نگرانی و غم را فرو بریز و پاک سازی کن و شادی تو از من جاری شود. به تو قول می دهم از تو اطاعت کنم.

 

در نام عیسی مسیح ، آمین.

Scroll to Top