روح خشم

عوارض و نشانه های حضور روح خشم در زندگی

عوارض و نشانه های حضور روح خشم در زندگی

۱) تلخی ممتد (ادامه دار) نسبت به افراد دیگر

۲) تلخی نسبت به خود (از دست خودم ناراحت هستم ، بطور همیشگی یا طولانی مدت)

۳) تلخی نسبت به اوضاع و احوال

۴) روحیه منفی به خود و دیگران و اوضاع

۵) زبان انتقاد بی¬جا و مخرب

۶) زبان تحقیر کننده و مسخره کننده

۷) زبان کوبنده و محکوم کننده که بی¬آبرو می کند

۸) زبان غیبت گو

۹) زبان بدگو

۱۰) زبان و روحیه دو بهم زن

۱۱) آماده به پرخاشگری ، نزاع و دعوا با زمین و زمان و مَردم

۱۲) کوتاه نیامدن در رفع مسائل و مشکلاتی که با دیگران دارید.

۱۳) عدم بخشش

۱۴) تنفر و غیظ

۱۵) بدی کسی را خواستن، انتقام جویی

۱۶) دوست دارید کـه به طرف مقابـل آسیب برسانیـد (به خود حق می دهید)

۱۷) آسیب بدنی به کسی رساندن، کتک زدن (مردی که همسرش را کتک می-زند)

۱۸) پدر و یا مادری که فرزندش را با خشم کتک می زند

۱۹) کشتن و قتلدعای آزادی از روح خشم

باورهای خود را درست کن.

روح خشم یک روح پلیدی است که مانند روح غم و افسردگی از سربازان روح نگرانی و ترس و در نهایت از زیر دستان روح مرگ و روح اسلام و خود شیطان است که وارد زندگی ما شده و به خاطر مسائلی که در گذشته در زندگی ما بود و وقایعی که در زندگی ما اتفاق افتاده بوده و ما قادر به حل آن نبوده ایم : یا غم و افسردگی پیدا کرده ایم و یا بعضی ها به جای غم و افسردگی خشم از آنان جاری می گردد و یا گروه دیگری در آن واحد هم خشم دارند و هم افسرده هستند و در این روحیه غم و خشم عقب و جلو می روند و خودشان نیز از این اسارت خسته هستند و دیگران را نیز آسیب می زنند. روح خشم در کلام با روح قاتل مقایسه شده است (به متی باب ۵ مراجعه کنید).

در ایران از نظر فرهنگی و پیش زمینه مذهبی ، مردان بیشتر خشمگین و زنان افسرده هستند و این بخاطر همین ارواح است که از واقعیت ها ، باورهای کاذب و مصائب و سختی های مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی ما سواستفاده کرده و قلعه های زیادی در فکر و احساس ما ایرانی ها ، قبل از نجات ایجاد کرده اند که بعد از نجات طبق دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴-۵، باید فرو بریزد و ما از این اسارت ها آزاد شویم.

نویسنده این کتاب : خودم از این روح خشم زجر می کشیدم و این روح قبل از نجات و بعد از نجاتم مرا کنترل می کرد و از این طریق به همسرم و دیگران آسیب می رساند. طوری عمل می کرد که باعث می شد همسر عزیز و شاداب من در ترس و نگرانی و افسردگی قرار گیرد. این روح خشم ، نه تنها قبل از نجات ، بلکه تا ده سال بعد از نجات ، من را کنترل می کرد. با اینکه مسیحی شده بودم و می دانستم که باید در آرامش باشم ولی گاهی اوقات از من بیرون می زد تا ۱۰ سال بعد از نجات و خدمت کردن در مسیح به عنوان یک خادم با اینکـه با قوت و زور انسـانی خودم مقـاومت می کردم ، نمی توانستم آزاد شوم تا اینکه در سال ۱۹۹۷ یعنی ده سال بعد از نجات ، یاد گرفتم چگونه به این روح دستور دهم از زندگی من بیرون برود و قلعه هایی را که در افکار و احساس من داشت را فرو ریختم. این بدان معنی نیست که این روح بر نمی گردد و یا من اصلاً خشمگین نمی شوم ، خیر بلکه دیگر در اسارت او قرار نمی گیرم و هوشیار هستم چگونه بر او و برشرایط و اوضاع با قوت روح خدا و اقتدار خون مسیح پیروز شوم.

 

روش دعای جنگی بر علیه روح خشم :

اول می بایست از خدا بخواهید که ریشه خشم را خداوند به شما نشان دهد . ریشه های اساسی : ( نبخشیدن ، غرور، کنتـرل و آسیب های دوران کودکی ، می تواند باشد ) سپس از روح مرگ شروع کنید و بعد روح ترس و نگرانی تا بتوانید بر روح خشم پیروز شوید. اگر این دعا را نکرده اید به روش جنگ و دعای جنگ روحانی بر علیه روح مرگ درصفحات قبل رجوع کنید. و بعد از آن دعاها به این صورت دعا کنید:

۱- مسیح جان ممنونم که من را نجات دادی و از قدرت شیطان آزاد کردی و طرز جنگ با او را به من یاد دادی و ممنونم که مرا از تسلط روحی که پشت مذهب و اسلام بود آزاد کردی

 

۲- ممنونم که این اقتدار و روش دعا را به من یاد دادی که از روح ترس و نگرانی آزاد گردم

 

۳- خداوندا به من نشان بده که در بچگی چه کسی به من آسیب رسانده ، چه روحی ، روانی و چه جسمانی که من هنوز او را نبخشیده ام. ممنونم که نشان می دهی ، پس او را طبق روشی که به من یاد دادی الان می بخشم و احساسم را از دست شیطان بیرون می کشم.

 

(اگر این دعای بخشش احساسات را نکرده اید و یا بلد نیستید در اینجا بایستید و به قسمت بخشش و بخصوص قسمت ۷ مراجعه کنید تا بخشش شما کامل و احساس شما ازاد گردد و اگر نه روح خشم بر علیه شما هنوز سند دارد).

 

۴- خداوندا هر جا که غرور من باعث شده که مسائل زندگی ام را نپذیرم و چون نتوانستم حرف خودم را به کرسی بنشانم بجایش خشم گرفته و عوض اینکه خودم را کنترل کنم دیگران را مجبور و کنترل کرده ام تا مرا اطاعت کنند و یا حرف من را به زور بپذیرند. در این مورد توبه می کنم ، من را ببخش و این گناه غرور من را ببخش. 

(اگر در مورد غرور توبه نکرده اید به قسمت غرور این جزوه رجوع کنید و آن را با روش گوشزد شده توبه کنید وگرنه روح خشم بر علیه شما سند خواهد داشت و آزاد نخواهید شد).

 

۵- ای روح خشم هیچ حقی بر من نداری چون خداوند به من روح القدس را داده و یکی از شخصیت های روح خدا روح آرامش است. ای شیطان و ای روح خشم در من جایی پیدا نمی کنی چون روح من کاملا و صد در صد  از روح آرامش مملو است.

 

۶- ای خداوند، ای روح القدس روح آرامش خود را در من جاری کن تا فکر و احساس و اراده و نفس من را کنترل کند تا روح خشم حق کنترل روان و احساس من را نداشته باشد.

 

۷- این روح خشم ، رئیس کل شما شیطان را خود خداوند من مسیح طبق کولسیان باب ۲ آیه ۱۵، روی صلیب شکست داد و طبق رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰ این اقتدار را به من داد که سر شیطان را زیر پای خودم بکوبم و خداوند من این اقتدار را به من داد که رؤسای تو را که روح مرگ و روح نگرانی و ترس بود را همین الان به وسیله روح القدس و روح حیات و ایمان به اقتدار مسیح بیرون کنم و آنان دیگر حقی به من ندارند. پس تو هم باید بروی و تو هیچ حقی بر من نداری ، در نام عیسی مسیح بیرون برو.

 

۸- خداوندم ممنونم که من را آزاد کردی. به تو قول می دهم که به روح القدس تو حساس باشم و گوش کنم و در هر کجا که کسی و یا چیزی باعث برانگیختن خشم در من می شوند ، طبق کلامت در مزمور باب ۴ آیه ۴ ، به خلوت بروم و فکر و احساسم را در کنترل تو قرار دهم و با ریشه یابی جواب را از تو گرفته و بر علیه خشم و قدرت های تاریکی بایستم تا دیگر بر من برتری نداشته باشد. ممنونم برای روح آرامش که به من هدیه دادی.

در نام عیسی مسیح آمین

Scroll to Top