روح شهوت (زیاده خواهی) و اعتیاد

عوارض و نشانه های حضور روح شهوت و اعتیاد در زندگی

عوارض و نشانه های حضور روح شهوت و اعتیاد در زندگی

۱) زیاده خواهی در جاه طلبی های دنیا و مقام

۲) پُرخوری

۳) وسواس در تمیزی جسم

۴) وسواس به تمیزی محیط زیست

۵) هر چه که ازحد نرمال خارج است

۶) اعتیاد به ورزش زیاد

۷) اعتیاد به خرید زیاد

۸) اعتیاد به الکل

۹) اعتیاد به سیگار و مواد مخدر

۱۰) زیاده روی دراستفاده از دارو (اعتیاد به مصرف دارو)

۱۱) شهوت جنسی

۱۲) اشتیاق به دیدن عکس ها و فیلم های سکسی

۱۳) اعتیاد به دیدن عکس ها و فیلم های سکسی

۱۴) خود ارضایی جنسی

۱۵) بی عفتی و بی بند و باری

۱۶) زنای فکری و جسمی

۱۷) به وسوسه انداختن دیگران

۱۸) داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج

۱۹) داشتن رابطه جنسی با کسی دیگر به غیر از همسرتان

۲۰) شهوات و افکار ناشایسته برای بچه ها

 

دعای آزادی از روح شهوت ، اعتیاد و زیاده خواهی

هر نوع زیاده خواهی طبق لیست بالا، باعث معتاد شدن و اعتیاد به آن مطلب می گردد. خیلی ها سعی کرده اند که با قوت انسانی خود و اراده خود به طور مثال از اسارت سیگار آزاد گردند. تا مدتی موفق بوده اند ولی بعد مجدداً شروع کرده اند و بعضی ها هم کاملاً آزاد شده اند ولی تا زمانی که این روح اعتیاد و زیادی خواهی و شهوت را بیرون نکرده اید، او هنوز می تواند اسارت های دیگر را برای ما ایجاد کند. البته باید خاطر نشان کرد که روح اعتیاد و یا شهوت تا موقعی که نفسِ ما زنده است می تواند کار کند ولی برای یک شخص معتاد به دلیل اینکه قدرت تاریکی در زندگی او قلعه ایی دارد بعد از اعتراف ، توبه و آزادی موقتی دوباره به مسئله اعتیاد و یا بعضی به شهوت بر می گردند. 

برای آزادی باید بدانیم که ما با اراده و اتکا به نفس انسانی خود نمی توانیم در مقابل این روح مقاومت کنیم. تعلیمات کتاب مقدس به ما یاد می دهد که ما نباید اتکا به نفس داشته باشیم بلکه نفس را انکار کنیم و آن را مُرده اعلام کنیم، پس چگونه می توانم با اتکا به نفس در مقابل شیطان و روح شهوت بایستم؟ شماره یک اینکه نفس خود را انکار کنیم تا دست و قلاب روح شهوت از ما برداشته شود.

بعضی وقت ها به واسطه نگاه غلط و شهوانیِ شخصی در بچگی و یا دست درازی شهوانی و یا تجاوزهای شخص سوم این روح به ما انتقال پیدا می کند، در این شرایط می بایست از روح خدا بخواهید که آن واقعه را به شما نشان دهد، که حتماً روح خدا به شما نشان خواهد داد و بعد آن شخص و یا اشخاص را کاملاً ببخشید تا قلاب روح شهوت از شما باز گردد و بعد به صورت زیر دعا کنید.
روش دعای جنگی بر علیه روح شهوت ، اعتیاد و زیاده خواهی:

۱- خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ ، روح ترس ، روح خشم و روح افسردگی و روح گیجی و گنگی آزاد کردی و مطمئن هستم که من را به اقتدار خونت و قوت روحت از این اسارت شهوت آزاد خواهی کرد.

 

۲- ای روح شهوت، من رئیس کل تو شیطان را ، به اقتدار مسیح ، (که او را روی صلیب شکست داد ) بیرون کردم و مسیح این اقتدار برای بیرون راندن روح مرگ، روح ترس، روح خشم، روح افسردگی و روح گیجی گنگی که رؤسای تو هستند را به من داد و من آنان را بیرون کردم، پس تو هم باید بروی.

 

۳- ای روح شهوت از تو اطاعت نخواهم کرد و تمام امیال نفسانی که به تو اجازه داده به این وسیله مرا کنترل کنی را نزد خداوندم توبه کرده و می کنـم. پس تو بر اسـاس کولسیان باب ۲ آیه ۱۴، هیچ سندی بر علیه من نداری، پس سندهای قبلی تو که بر اساس اعمال قبلی من بود و صحنه های که به من نشان می دهی که چه کارهایی کرده ام را مسیح روی صلیب بخشید و من طبق اول یوحنا باب ۱ آیه ۹، به گناهانم اعتراف و توبه کردم و سندهای تو همه باطل شد. پس حقی نداری آن کارها و اعمال گذشته من را به رخ من بکشی و یا جایی دیگر در من پیدا نمی کنی. چون نفس من مُرده است.

 

۴- ای روح شهوت و اعتیاد تو در من هیچ جایی پیدا نمی کنی چون من با تو مقابله نمی کنم و من اصلاً به خودم اتکا ندارم و با قوت و اراده خودم نیست که جلوی تو می ایستم بلکه من با مسیح مصلوب شده ام و نفس من مُرده است ولی روح خدا در من زنده است و او روح خویشتن داری و پرهیز گاری است و او در من ساکن است و این روح خویشتن داری روح القدس است که جلوی تو می ایستد نه من و نه نفس و اراده من. پس تو باید از من دور شوی ، برو بیرون.

 

۵- خداوندا ممنونم که من را آزاد کردی، به تو قول می دهم که روزانه نفسم را انکار کنم و جاپایی به روح شهوت در زندگی ام ندهم. از این آزادی در نام مسیح تشکر می کنم ، آمین.

Scroll to Top