آمادگى براى تعمید آب

خدا را شكر كه عیساى مسیح شما را نجات داده است و در کلیسای ایرانیان در كنار ما قرار داده است تا با هم خانواده او را تشکیل دهیم و مژده نجات او را بین ایرانیان پخش كنیم.

آمادگى براى تعمید آب

 

کلیسای ایرانیان سانیول

ایماندار عزیز در مسیح:

خدا را شكر كه عیساى مسیح شما را نجات داده است و در کلیسای ایرانیان در كنار ما قرار داده است تا با هم خانواده او را تشکیل دهیم و مژده نجات او را بین ایرانیان پخش كنیم.

او مى خواهد شما در این دنیای تاریک براى او نور باشید و بر افرادى كه هنوز در تاریکی هستند بدرخشید. عیسای مسیح ما را آنقدر محبت نمود كه ترس ها و خجالت را كنار گذاشت و با جان و دل جلوى همه روی صلیب رفت. تعمید قدم ایمانی مهمى در رشد روحانى شما است. در این قدم ایمانى، شما هم ترس ها و خجالت را كنار گذاشته و با افتخار به دنیا اعلام مى كنید كه عیساى مسیح خداوند و نجات دهنده شما و تمام عالم مى باشد.

دعا مى كنم كه تعمید شما باعث جلال خدایى شود كه جان خود را براى شما داد و هر شركت كننده مشتاق تر شود عیساى مسیح را بشناسد و نجات او را دریافت کند.چرا تعمید آب بگیرم؟

۱- تعمید بیان كننده نجاتى است كه در قلب انجام شده است (اول پطرس باب ۳ آیه ۲۱). تعمید به خودى خود نجات نمى دهد بلکه آن را اعلام مى كند. 

نجات، فیض خداست كه براى دریافت آن فقط ایمان ﻻزم است (افسسیان باب ۲ آیه ۸ – ۹، و به كارهاى ما (حتى تعمید ما) بستگى ندارد. اما تعمید بسیار مهم مى باشد و هر كه ایمان مى آورد مى بایست تعمید بگیرد.

 

۲- دستور عیسی مسیح است (متى باب ۲۸ آیه ۱۹). اگر مى گوییم عیسی مسیح را دوست داریم پس از او اطاعت مى كنیم (یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱). اگر مى گوییم كه او خدا و خداوند ما است، پس او را با جان و دل اطاعت مى كنیم (لوقا باب ۶ آیه ۴۶) و تعمید مى گیریم.

 

۳- فرو رفتن در آب به نشانه مرگ با مسیح است و بیرون آمدن از آب به نشانه رستاخیز با مسیح است (رومیان باب ۶ آیه ۳ – ۵ و کولسیان باب ۲         آیه ۱۱-۱۲) یعنی تعمید نشان مى دهد كه آن انسان قبلی که بودیم با مسیح مُرد و اكنون در عیسی مسیح انسان جدیدی شده ایم.

 

۴ – به نشانه توبه است (متى باب ۳ آیه ۱۱). یعنى اعلام مى كنیم كه از زندگى گناه آلود و دور از خدا كه داشتیم دست برداشته و اكنون به قوت روح القدس مى خواهیم در پاكى و راستى زندگی كنیم چنانكه شایسته خداوندمان مى باشد. دیگر براى خود زندگى نكنیم بلكه براى او كه براى ما مُرد و زنده شد.

 

۵- به نشانه ایمان است و بعد از ایمان آوردن انجام مى شود (مرقس باب ۱۶ آیه ۱۶). پس در این کلیسا، اطفال را تعمید نمى دهیم و از كسانى كه در طفولیت یا قبل از ایمان واقعی به عیساى مسیح تعمید یافته اند، درخواست مى كنیم كه پس از این که شخصاً ایمان آورده و نجات یافتند، تعمید بگیرند. بعلاوه با افرادی كه مایل به تعمید هستند ابتدا در كلاس ها كار مى كنیم تا با آگاهی بیشتر تعمید بگیرند.

 

۶- اعتراف به ایمان در جمع است. ایمان آوردن، مانند مراسم عقد است و تعمید، مانند جشن عروسى است. در جشن عروسى، به همه اعلام مى شود كه زن از آنِ شوهر و شوهر از آنِ زن مى باشد (لوقا باب ۱۲ آیه ۸-۹) به همین صورت، وقتى به عیساى مسیح ایمان آوردید، با او عقد روحانى کردید و از آن لحظه مال او شدید. اكنون مانند جشن عروسى، در جشن تعمید، بدون خجالت و با افتخار به دیگران اعلام مى¬كنید كه: «من از آن مسیح هستم و مسیح از آن من است.»

 

۷- موقعیت خوبى براى پر شدن از روح¬القدس است. همانطور كه عیسى مسیح در موقع تعمید خود از روح القدس پر شد ، (لوقا باب ۳ آیه ۲۱-۲۲) خوب است شما هم دعا كنيد كه در تعمید، روح القدس كنترل كامل زندگى شما را در دست هاى خود بگیرد تا بعد از ایمان وارد مرحله جدیدی از زندگى روحانى خود بشوید.
آیا با تعمید عضو کلیسا مى شوم؟

تعمید با عضویت رسمی در كلیسا فرق مى كند. با تعمید گرفتن، خود به خود عضو این کلیسا نمى شوید.

بعد از تعمید، قدم مهم ایمانى این است كه عضو رسمی کلیسا شوید. با عضویت، تعهد خود را براى رشد و خدمت در كلیسا اعلام مى كنید و مى گویید كه ایمان دارید خدا شما را در این کلیسا قرار داده و مى خواهد عضو متعهد این خانواده الهى باشید.

براى تقاضاى عضویت، كارت دوستى خود را در روز یکشنبه علامت بزنید و شبان کلیسای خانگی خود را در جریان بگذارید تا با كمك کادر کلیسا، برای عضویت در این کلیسا آماده شوید.

 

نحوه تعمید به چه شكل است؟

كلمه «تعمید» در اصل یونانی ، baptiso است كه به معنى فرو كردن و دفن كردن است. پس ما در این کلیسا شخص را با فرو كردن در آب تعمید می دهیم.
چگونه براى تعمید آماده بشوم؟

۱) تعیین تاریخ تعمید:

تعمید معموﻻً در روزهاي يكشنبه در آخر جلسه عبادتی ویا اولین چهارشنبه شب هر ماه انجام مى شود. براى تعیین تاریخ تعمید، لطفاً با دفتر کلیسا تماس بگیرید.

 

۲) دعوت:

لطفاً همه دوستان و آشنایان، چه مسیحی و چه غیر مسیحی را دعوت کنید تا شاهد تعمید شما باشند. این بهترین فرصت است كه آنها را با کلیسا و مسیحیان آشنا کنید. اگر به آن ها بگویید كه تعمید قدم بسیار مهمى در زندگى شما مى باشد و مثل عروسى در تمام عمر یك بار انجام مى شود، بسیارى از عزیزانتان در جشن تعمید شما شركت خواهند كرد. به عنوان مثال مى توانید بگویید: « مى خواهم شما را به جشن تعمید خود دعوت كنم. تعمید قدم بسیار مهمی در ایمان مسیحی من مى باشد و در تمام عمر فقط یک بار انجام مى شود. چون شما را دوست دارم، حضور شما براى من بسیار پرارزش است و مرا خوشحال مى كند.»

 

۳) دعا:

شیطان به هیچ وجه خوشحال نیست كه شما دارید خداوند را جلال مى دهید. در نتیجه به هر درى مى زند كه شما را دلسرد كند. او مى خواهد شما را بترساند یا به گناه بکشاند. اما اگر شما در دعا هوشیار باشید، او قدرتى بر شما ندارد. پس مهم است كه در روزهاى قبل از تعمید در دعا و روزه باشید تا از لحاظ روحانی پیروز باشید و از لحاظ روحی براى بركت تعمید آماده باشید.۴) شرح حال كوتاه:

خود را آماده کنید تا قبل از تعمید در حضور جمع، بطور مختصر (حدود ۳ تا ۵ دقیقه) توضیح دهید عیسی مسیح براى شما چه كرده است و در زندگى شما چه تاثیری گذاشته است. این شرح حال کوتاه را روي يك صفحه كاغذ بنویسید و قبل از تعمید تلفنى یا حضورى با مسئول روحانی خود در میان بگذارید.شرح حال زندگی خود ( شهادت )

در این زمان كوتاه فرصت نیست كه شرح كامل زندگى خود را بدهید. بلكه كافى است كه سه مورد زیر را هر كدام در ۱ تا ۲ دقیقه توضیح دهید:

 

(۱) معرفى خود:

كمى از كارتان و خانواده یتان و گذشته یتان بگویید تا كسانى كه شما را نمى شناسند تا حدودى با شما آشنا شوند.

(۲) چگونه به عیساى مسیح ایمان آوردید؟

بطور خلاصه بگویید چه چیزی شما را به عیسی مسیح جذب كرد. چه مانعى براى ایمان آوردن شما بود (مثلاً خدا بودن مسیح، رَد كردن ایمان قبلی، ترس از عكس العمل خانواده، …) و این مانع چگونه برطرف شد.

(۳) بعد از ایمان، عیسای مسیح چه تأثيرى در زندگى شما گذاشته است؟

یکی دو مورد را توضیح دهید. بهتر است در هر مورد، زندگى قبل از ایمان و بعد از ایمان را توضیح دهید تا فرق آن كاملاً واضح و روشن باشد. (مثلاً اگر از خشم، افسردگى ، ترس اختلافات ، تلخى ، ناامیدی و یا اعتیاد آزاد شده-اید ؛ بگویید). 

در ضمن اگر آیه اى از كلام براى شما بركت مخصوصى داشته است را در میان بگذارید.

۵) در روز تعمید:

لطفاً در روز تعمید خود، ۳۰ دقیقه زودتر بیایید تا خود را آماده كرده، با کشیش و مسئول روحانی خود ملاقات كرده و دعا کنید.

همچنین لطفاً كیسه اى پلاستىكى با خود بیاورید تا لباس خیس خود را برگردانید. روپوش سفیدِ کلیسا را لطفاً در کلیسا باقى بگذارید و به خانه نبرید.

اگر سوالی دارید، لطفاً با دفتر کلیسا تماس بگیرید.

 

زندگى بعد از تعمید آب چگونه است؟

تعمید پایان کار نیست بلکه آغاز زندگی جدیدی با عیسای مسیح در ایمان است. بچه اى كه به دنیا مى آید ﻻزم است كه تغذیه شود و رشد كند وگرنه مریض شده و عقب مانده مى شود. شما هم باید به رشد خود در ایمان و شخصیت مسیحی خود ادامه دهید. سه نكته زیر را حتماً رعایت کنید تا در ایمان رشد كرده و زندگى روحانى موفقى داشته باشید و برکات روحانى خداوند در زندگى شخصى و خانوادگى و كار شما سرازیر شود.

۱) بطور مرتب در جلسات عبادتی شركت كنید. حتى اگر ﻻزم هست برنامه کاری خود را عوض کنید، خداوند این تصمیم شما را تایید کرده و كار بهتر و برکت بیشتری به شما خواهد داد.

 

۲) بطور مرتب در جلسات کلیسای خانگی منطقه خود شرکت کنید. در کلیسای خانگی عملاً به خانواده الهى خود وصل مى شوید.

 

۳) حتماً سعی کنید در كلاس « شاگردی» ثبت نام کنید. براى ثبت نام، روى كارت دوستى علامت بزنید.

Scroll to Top