شیطان و ارواح پلید چی و یا کی هستند؟

(به تفسیر حزقیال باب ۲۸ آیه ۱۱-۱۹، عبرانیان باب ۴ آیه ۶-۷، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴، اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲، مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۴، مراجعه کنید).

شیطان و ارواح پلید چی و یا کی هستند؟

(به تفسیر حزقیال باب ۲۸ آیه ۱۱-۱۹ ، عبرانیان باب ۴ آیه ۶-۷ ، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴، اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲، مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۴، مراجعه کنید).

شیطان یک فرشته ایست که در بُعد روح و از جنس روح است ولی از جنس روحِ خدا نیست. او قبل از سقوط انسان، سقوط کرده است. بلکه خدا فقط انسان را به این مقام نائل کرد که جنس روح او از جنس خدا باشد.

 فرشتگان به شباهت خدا آفریده نشده‌اند بلکه آنان خدمتکاران و پرستاران فرزندان خدا هستند. (عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳ -۱۴) شیطان فرشته‌ای بود که در حضور خدا، مقام بالایی داشت. کلام خدا در حزقیال می فرماید : 

 (حزقیال باب ۲۸ آيه ۱۱-۱۹)

« تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی. و در میان سنگ های آتشین می‌خرامیدی. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی‌انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. اما از کثرت سودا گریت بطن تو را از ظلم پُر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم. و تو را ای کروبی سایه گستر، از میان سنگ‌های آتشین تلف نمودم. دل تو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حكمت خود را فاسد گردانیدی لهذا تو را بر زمین می‌اندازم و تو را پیش روی پادشاهان می‌گذارم تا بر تو بنگرند».

شیطان به خاطر غرورش از حضور خدا خارج شد. در کلام خدا معلوم نمی‌کند که خطای شیطان (بی‌انصافی در آیه ۱۵) دقیقاً چه بوده است. در مذاهب گفته شده است که شیطان به خاطر سجده نکردن به انسان از حضور خدا اخراج شد. چنین چیزی در کلام خدا ثبت نشده است. اگر سجده کردن به معنی پرستش است که صحیح نیست چون همه موجودات خلق شده در آسمان و زمین می‌بایست خدا را سجده و پرستش کنند. اگر سجده به معنی خدمت بکار برده شده باشد باز این نیز در کلام خدا ثبت نگردیده است.

فقط می‌دانیم که بخاطر غرور، شیطان از حضور خدا اخراج شد (آیه ۱۷) در همان هنگام به همراه او ثلث (یک سوم) فرشتگان دیگر که به فرشتگان و یا ارواح پلید معروف گشتند از حضور خدا افتادند. (اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲-۱۵) و ( مکاشفه باب ۱۲ آیه ۴) و شیطان می‌بایست همانند همه فرشتگان از انسان پرستاری‌، خدمت و محافظت کند و از انسان اطاعت نماید. اما کار شیطان و ارواح پلید در حال حاضر این است که فرزندان خدا را با خود به عذاب ابدی ببرند. آنان مخالف انجام اراده خدا برای ما انسان ها هستند. آنان می‌خواهند تمام دنیا را در تاریکی روحانی نگاه دارند.

شناخت شيطان

اين موجود مافوق انسانى در عهد عتيق صريحاً در قسمت هاى زير ذكر شده است.

(پيدايش باب ۳ آیه ۱-۱۵، اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱، ايوب باب ۱ آیه ۶- ۱۲، ایوب باب ۲ آیه ۱- ۷، زكريا باب ۳ آیه ۱-۲)

در عهد جديد بارها از شيطان با اسامی مختلف اسم برده شده است.

(بعضى از آن آيات در متى باب ۴ آیه ۱-۱۱، لوقا باب ۱۰ آیه ۱۸-۱۹، یوحنا باب ۱۳ آیه ۲ و آیه ۲۷، اول پطرس باب ۵ آیه ۸-۹، مكاشفه باب ۱۲، مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱-۳، ۷-۱۰)

كتاب مقدس روشن مى‌سازد كه شيطان واقعاً وجود دارد و براى او ضماير شخصى بكار برده شده است و داراي صفات شخصى است از قبيل اراده (اشعيا باب ۱۴ آیه ۱۳-۱۴) آگاهى (ايوب باب ۱ آیه ۹-۱۰) و كارهاى شخصى كه توسط او انجام پذيرفته است.

نام‌هاى شيطان

با مطالعه نام‌هاى شيطان مى‌توان به عملكرد او پى برد. اين موجود در كتاب مقدس داراى نام‌هاى متعددي است.

(۱) شيطان (دشمن)

(اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱، ايوب باب ۱ آیه ۶، دوم قرنتیان باب ۲ آیه ۱۱، اول تيموتائوس باب ۱ آیه ۲۰).

او دشمن خدا و مردم مى باشد (اول پطرس باب ۵ آیه ۸)

(۲) ابليس

(به معنى متهم كننده یا ادعا کننده بر علیه برادران مى‌باشد) وى از خدا به مردم و از مردم به خدا و از مردم به مردم بدگويي كرده و متهم مي‌كند ( مكاشفه باب ۱۲ آیه ۱۰، پيدايش باب ۳ آیه ۱-۷، ايوب باب ۱ آیه ۹) اين كلمه فقط در عهد جديد وجود دارد.

(۳) اژدها

(اين كلمه احتماﻻً به معني مار  يا هيوﻻى دريايى است و مظهر شيطان مى‌باشد).

(مكاشفه باب ۱۲ آیه ۳ و ۷ ، باب ۱۳ آیه ۲، مکاشفه باب ۲۰ آیه ۲ مقايسه كنيد با اشعيا باب ۵۱ آیه ۹)

 (۴) مار

اين اسم، حيله‌گرى و فريبكاري شيطان را نشان مى‌دهد.

(پيدايش باب ۳ آیه ۱، اشعيا باب ۲۷ آیه ۱، مكاشفه باب ۱۲ آیه ۹، دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۳)

(۵) بعلزبول

به زبان آرامی که وارد عبری شده به معنی « صاحب زباله دان، ریشه آن صاحب مگس » يا به معنى « صاحبخانه » نيز می‌باشد.

(متی باب ۱۰ آیه ۲۵ ، مرقس باب ۳ آیه ۲۲ ، لوقا باب ۱۱ آیه ۱۵

(۶) بلیعال

اين كلمه در عهد عتیق به معنی « بی‌ارزش » بكار برده شده است. ( دوم سموئيل باب ۲۳ آیه ۶، دوم قرنتيان باب ۶ آیه ۱۵)

(۷) زهره

اين كلمه به معني ستاره صبح و قمرى از ستاره ونوس مى‌باشد. معنى ديگر آن « حامل نور» است و اشاره‌اى است به شيطان ( اشعيا باب ۱۴ آیه ۱۲). شيطان به عنوان زهره به صورت فرشته نور به نظر مى آيد ( دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۱۴).

(۸) شرير

(متي باب ۱۳ آیه ۱۹ ، افسسیان باب ۶ آیه ۱۶ ، اول يوحنا باب ۲ آیه ۱۳-۱۴)

اين اسم ذات شيطان و اعمال او را نشان مى‌دهد. شيطان با شرارت و پلیدی و استبداد، بر هر چه بتواند، فرمانروايى مى‌كند و هر شرارتى كه بتواند انجام خواهد داد.

(۹) تجربه كننده

(متى باب ۴ آیه ۳ و اول تسالونیکیان باب ۳ آیه ۵) اين نام نشان مى‌دهد كه هدف تلاش شيطان اين است كه مردم را براى انجام گناه تحريك كند. او تمام بهانه‌هاى انجام گناه و مزايا و منافع آن را به بهترين نحو ارائه مى‌دهد.

(۱۰) خداى اين جهان 

(دوم قرنتيان باب ۴ آیه ۴)

شيطان به عنوان خداى اين جهان، داراى خادمين ( دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۱۵) و داراى تعاليم 

( اول تيموتائوس باب ۴ آیه ۱) و داراى قربانى‌ها ( اول قرنتيان باب ۱۰ آیه ۲۰) و داراى كنيسه ها 

( مكاشفه باب ۲ آیه ۹) مى‌باشد.

از مذاهب انسانى پشتيبانى مى‌كند و بدون شك حامى تمام بدعت‌ها و اعتقادات گمراه كننده‌اى است كه طى قرون متمادي با كليساى حقيقى دشمنى داشته‌اند.

(۱۱) رئيس قدرت هوا

( افسسيان باب ۲ آیه ۲) اين نام نشان مى‌دهد كه شيطان رئيس فرشتگان شرير است (متی باب ۱۲ آیه ۲۴ ، متی باب ۲۵ آیه ۳۱ ، مكاشفه باب ۱۲ آیه ۷).

فوجى عظيم از فرشتگان زير دست و در اختيار او هستند كه تمايلات او را انجام مى‌دهند.

 (۱۲) رئيس اين جهان

( يوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱،یوحنا باب ۱۴ آیه ۳۰، یوحنا باب ۱۶ آیه ۱۱) از اين نام مى‌توان فهميد كه او بر دولت‌هاى جهان تسلط دارد. عيسى با اين ادعاي شيطان كه بر اين كره خاكي به نوعى تسلط دارد، مخالفتی نکرد. (متى باب ۴ آیه ۸-۹)

کار شیطان و ارواح پلید چیست؟

بدزدد، بکشد، هلاک کند

 ( یوحنا باب ۱۰ آيه ۱۰)

« دزد نمی‌آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند».

 ( اول پطرس باب ۵ آيه ۸-۹)

« هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، می آید».

کنترل کننده، کور کننده افکار و خدای این جهان خوانده شده است.

( دوم قرنتیان، باب ۴ آيه ۴)

« که در ایشان خدای این جهان فهم‌های بی‌ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد».

 شیطان رییس قدرت هوا و آسمان دوم است و در فرزندان معصیت و گناه کار می‌کند و کنترل می‌نماید.

 ( افسسیان باب ۲ آيه ۲ )

« که در آنها قبل، رفتار می‌کردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند».

دروغگو، قاتل

 (یوحنا باب ۸ آيه ۴۴)

« شما از پدر خود ابلیس می‌باشید و خواهش های پدر خود را می‌خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی‌باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می‌گوید، از ذات خود می‌گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است».

وسوسه کننده

 (متی باب ۴ آيه ۱)

« آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند».

فریب دهنده و حیله گر

دلیل دیگری که سبب می‌شود این شخص را ببخشیم، اینست که نباید بگذاریم شیطان از این فرصت بهره برداری کند، چون همگی ما از حیله های او آگاهیم

 ( دوم قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۱)

« تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم».

شیطان خود را به صورت فرشته نور نشان می‌دهد که فریب دهد.

 (دوم قرنتیان باب ۱۱ آیه ۱۴)

«و عجب نیست، چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه می‌سازد».

محکوم کننده خدا، انسان‌ها (دیگران)، و خودمان

(پیدایش باب ۳ آیه ۵)

« بلکه خدا می‌داند درروزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود».

 ( ایوب باب ۱ آيه ۸-۱۱)

« آنگاه خداوند از او پرسید: «آیا بنده من ایوب را دیدی؟ بر زمین، کسی همچون او پیدا نمی‌شود. او مردی درستکار و خداترس است و از گناه دوری می ورزد. شیطان گفت: « اگر خدا ترسی برای او سودی نمی‌داشت این کار را نمی‌کرد. ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته‌ای. دسترنج او را برکت داده ای و ثروت زیاد به او بخشیده‌ای. دارایی‌اش را از او بگیر، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت».

 ( مکاشفه باب ۱۲ آيه ۱۰)

« آنگاه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعلام می‌کرد:  زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حکومت بر حق مسیح او رسیده است؛ چون مدعی برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما به برادران ما تهمت میزد، سقوط کرد».

 ( زکریا باب ۳ آیه ۱)

« سپس خداوند در رؤیا، یهوشع، کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. شیطان نیز آنجا در سمت راست وی ایستاده، تا با او مخاصمه نماید».

آسیب رساننده بر جسم

 ( ایوب باب ۱ آيه ۱۲)

« خداوند به شیطان گفت: اینک همه اموالش در دست تو است ، لیکن دستت را بر خود او دراز مکن».

 (لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱)

«در آنجا زنی حضور داشت که مدت هجده سال، روحی پلید او را علیل ساخته بود طوری که پشتش خمیده شده، به هیچ وجه نمی‌توانست راست بایستد».

بیمار کننده

 (لوقا باب ۱۳ آیه ۱۶)

«و این زنی که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدت هجده سال تا به حال بسته بود ، نمی‌بایست او را در روز سَبَّت از این بند رها نمود؟».

لطمه زننده و اذیت کننده

 ( دوم قرنتیان باب ۱۲ آيه ۷)

« و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم».

مانع شدن برای اجرای کار خدا

 ( اول تسالونیکیان باب ۲ آيه ۱۸)

«و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنی من، پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت».

تقلید کردن کار خدا

 ( متی باب ۱۳ آیه ۲۵)

« و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در میان گندم، کرکاس ( علف هرز ) ریخته، برفت».

غربال کردن

 (لوقا باب ۲۲ آیه ۳۱-۳۲)

«پس خداوند گفت: « ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما».

تسخیر روح انسان های غیر مسیحی

 ( یوحنا باب ۱۳ آيه ۲۷)

«به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد. بعد از لقمه، شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت، آنچه می‌کنی، به زودی بکن».

ارواح پليد : خصوصیات، كارها و عملكرد ( فرشتگان پلید، دیوها ) 

ارواح پلید فرشتگانی هستند که با شیطان از حضور خدا سقوط کردند و تعداد آنان ثلث فرشتگان نیکویی است که خدا برای محافظت ما آفریده است.

فرشتگان سقوط كرده (پليد، شرير، ديوها) به صورت ارتشى منظم متشكل شده‌اند كه در درجات قرار گرفته‌اند. در اين ارتش ارواح پلید به صورت جهان داران، رياسات، قوات و فوج‌هاى روحانی مى‌باشند و به این صورت دنیا و سیستم های دنیا و فرزندان معصیت را در زیر کنترل خود قرار می‌دهند تا فرزندان نور را آسیب برسانند.

۱) مى‌توانند باعث گنگی گردند ( متى باب ۹ آیه ۳۲-۳۳)

۲) باعث کوری می‌گردد ( متی باب ۱۲ آیه ۲۲)

۳) صدمه جسمی می‌زنند و سایر نقایص را ایجاد می‌کنند ( لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱-۱۷)

۴) خراب کردن تعلیم صحیح ( اول تیموتائوس باب ۴ آیه ۱-۳)

۵) خراب کردن حکمت خدایی ( یعقوب باب ۳ آیه ۱۵)

۶) فاسد ساختن مشارکت مسیحی ( اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۲۰-۲۱)

۷) جدا کردن ایمانداران از مسح و محبت خدا ( رومیان باب ۸ آیه ۳۸ )

۸) جنگ و مخالفت با فرشتگان نیکو ( دانیال باب ۱۰ آیه ۱۲-۱۳)

۹) پشت هر بت‌پرستی و بت‌ها ارواح پلید هستند که از آن طریق به ما حمله می‌کنند.

 ( اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۹-۲۰)

Scroll to Top