شیطان و ارواح پلید چی و یا کی هستند؟

(به تفسیر حزقیال باب ۲۸ آیه ۱۱-۱۹ ، عبرانیان باب ۴ آیه ۶-۷ ، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴، اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲، مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۴، مراجعه کنید).

(به تفسیر حزقیال باب ۲۸ آیه ۱۱-۱۹ ، عبرانیان باب ۴ آیه ۶-۷ ، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴، اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲، مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۴، مراجعه کنید).

شیطان یک فرشته ایست که در بُعد روح و از جنس روح است ولی از جنس روحِ خدا نیست. او قبل از سقوط انسان ، سقوط کرده است. بلکه خدا فقط انسان را به این مقام نائل کرد که جنس روح او از جنس خدا باشد.

 فرشتگان به شباهت خدا آفریده نشده اند بلکه آنان خدمتکاران و پرستاران فرزندان خدا هستند. (عبرانیان باب ۱ آیه ۱۳ -۱۴) شیطان فرشته ای بود که در حضور خدا ، مقام بالایی داشت. کلام خدا در حزقیال می فرماید : 

“تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی. و در میان سنگ های آتشین می خرامیدی. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. اما از کثرت سودا گریت بطن تو را از ظلم پُر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم. و تو را ای کروبی سایه گستر، از میان سنگ های آتشین تلف نمودم. دل تو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حكمت خود را فاسد گردانیدی لهذا تو را بر زمین می اندازم و تو را پیش روی پادشاهان می گذارم تا بر تو بنگرند.”

 (حزقیال باب ۲۸ آيه ۱۱-۱۹)

 

شیطان به خاطر غرورش از حضور خدا خارج شد. در کلام خدا معلوم نمی کند که خطای شیطان (بی انصافی در آیه ۱۵) دقیقاً چه بوده است. در مذاهب گفته شده است که شیطان به خاطر سجده نکردن به انسان از حضور خدا اخراج شد. چنین چیزی در کلام خدا ثبت نشده است. اگر سجده کردن به معنی پرستش است که صحیح نیست چون همه موجودات خلق شده در آسمان و زمین می بایست خدا را سجده و پرستش کنند. اگر سجده به معنی خدمت بکار برده شده باشد باز این نیز در کلام خدا ثبت نگردیده است.

فقط می دانیم که بخاطر غرور، شیطان از حضور خدا اخراج شد (آیه ۱۷) در همان هنگام به همراه او ثلث (یک سوم) فرشتگان دیگر که به فرشتگان و یا ارواح پلید معروف گشتند از حضور خدا افتادند. (اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۲-۱۵) و ( مکاشفه باب ۱۲ آیه ۴) و شیطان می بایست همانند همه فرشتگان از انسان پرستاری ، خدمت و محافظت کند و از انسان اطاعت نماید. اما کار شیطان و ارواح پلید در حال حاضر این است که فرزندان خدا را با خود به عذاب ابدی ببرند. آنان مخالف انجام اراده خدا برای ما انسان ها هستند. آنان می خواهند تمام دنیا را در تاریکی روحانی نگاه دارند.شناخت شيطان

اين موجود مافوق انسانى در عهد عتيق صريحاً در قسمت هاى زير ذكر شده است.

  • (پيدايش باب ۳ آیه ۱-۱۵، اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱، ايوب باب ۱ آیه ۶- ۱۲، ایوب باب ۲ آیه ۱- ۷، زكريا باب ۳ آیه ۱-۲)

 

در عهد جديد بارها از شيطان با اسامی مختلف اسم برده شده است.

  • (بعضى از آن آيات در متى باب ۴ آیه ۱-۱۱، لوقا باب ۱۰ آیه ۱۸-۱۹، یوحنا باب ۱۳ آیه ۲ و آیه ۲۷، اول پطرس باب ۵ آیه ۸-۹، مكاشفه باب ۱۲، باب ۲۰ آیه ۱-۳، ۷-۱۰)

 

كتاب مقدس روشن مى سازد كه شيطان واقعاً وجود دارد و براى او ضماير شخصى بكار برده شده است و داراي صفات شخصى است از قبيل اراده (اشعيا باب ۱۴ آیه ۱۳-۱۴) آگاهى (ايوب باب ۱ آیه ۹-۱۰) و كارهاى شخصى كه توسط او انجام پذيرفته است.

 

نام هاى شيطان

با مطالعه نام هاى شيطان مى توان به عملكرد او پى برد. اين موجود در كتاب مقدس داراى نام هاى متعددي است.

 

(۱) شيطان (دشمن)

(اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱، ايوب باب ۱ آیه ۶، دوم قرنتیان باب ۲ آیه ۱۱، اول تيموتاوس باب ۱ آیه ۲۰).

او دشمن خدا و مردم مى باشد (اول پطرس باب ۵ آیه ۸)(۲) ابليس

(به معنى متهم كننده یا ادعا کننده بر علیه برادران مى¬باشد) وى از خدا به مردم و از مردم به خدا و از مردم به مردم بدگويي كرده و متهم مي كند ( مكاشفه باب ۱۲ آیه ۱۰ ، پيدايش باب ۳ آیه ۱-۷ ، ايوب باب ۱ آیه ۹) اين كلمه فقط در عهد جديد وجود دارد.(۳) اژدها

 

(اين كلمه احتماﻻً به معنى مار يا هيوﻻى دريايى است و مظهر شيطان مى باشد).

(مكاشفه باب ۱۲ آیه ۳ و ۷ ، باب ۱۳ آیه ۲، باب ۲۰ آیه ۲ مقايسه كنيد با اشعيا باب ۵۱ آیه ۹)
(۴) مار

اين اسم، حيله گرى و فريبكاري شيطان را نشان مى دهد.

(پيدايش باب ۳ آیه ۱، اشعيا باب ۲۷ آیه ۱، مكاشفه باب ۱۲ آیه ۹، دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۳)(۵) بعلزبول

به زبان آرامی که وارد عبری شده به معنی « صاحب زباله دان ، ریشه آن صاحب مگس » يا به معنى « صاحبخانه » نيز می باشد.

(متی باب ۱۰ آیه ۲۵ ، مرقس باب ۳ آیه ۲۲ ، لوقا باب ۱۱ آیه(۶) بلیعال

اين كلمه در عهد عتیق به معنی « بی ارزش » بكار برده شده است. ( دوم سموئيل باب ۲۳ آیه ۶، دوم قرنتيان باب ۶ آیه ۱۵)(۷) زهره

اين كلمه به معني ستاره صبح و قمرى از ستاره ونوس مى باشد. معنى ديگر آن « حامل نور» است و اشاره اى است به شيطان ( اشعيا باب ۱۴ آیه ۱۲). شيطان به عنوان زهره به صورت فرشته نور به نظر مى آيد ( دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۱۴).

 

(۸) شرير

متي باب ۱۳ آیه ۱۹ ، افسسیان باب ۶ آیه ۱۶ ، اول يوحنا باب ۲ آیه ۱۳-۱۴)

اين اسم ذات شيطان و اعمال او را نشان مى دهد. شيطان با شرارت و پلیدی و استبداد ، بر هر چه بتواند ، فرمانروايى مى كند و هر شرارتى كه بتواند انجام خواهد داد.

 

(۹) تجربه كننده

(متى باب ۴ آیه ۳ و اول تسالونیکیان باب ۳ آیه ۵) اين نام نشان مى دهد كه هدف تلاش شيطان اين است كه مردم را براى انجام گناه تحريك كند. او تمام بهانه هاى انجام گناه و مزايا و منافع آن را به بهترين نحو ارائه مى دهد.

 

(۱۰) خداى اين جهان 

 

(دوم قرنتيان باب ۴ آیه ۴)

شيطان به عنوان خداى اين جهان، داراى خادمين ( دوم قرنتيان باب ۱۱ آیه ۱۵) و داراى تعاليم ( اول تيموتاوس باب ۴ آیه ۱) و داراى قربانى ها ( اول قرنتيان باب ۱۰ آیه ۲۰) و داراى كنيسه ها ( مكاشفه باب ۲ آیه ۹) مى باشد.

از مذاهب انسانى پشتيبانى مى كند و بدون شك حامى تمام بدعت ها و اعتقادات گمراه كننده اى است كه طى قرون متمادي با كليساى حقيقى دشمنى داشته اند.

 

(۱۱) رئيس قدرت هوا

( افسسيان باب ۲ آیه ۲) اين نام نشان مى دهد كه شيطان رئيس فرشتگان شرير است (متی باب ۱۲ آیه ۲۴ ، باب ۲۵ آیه ۳۱ ، مكاشفه باب ۱۲ آیه ۷).

فوجى عظيم از فرشتگان زير دست و در اختيار او هستند كه تمايلات او را انجام مى دهند.
(۱۲) رئيس اين جهان

( يوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱ ، باب ۱۴ آیه ۳۰ ، باب ۱۶ آیه ۱۱) از اين نام مى توان فهميد كه او بر دولت هاى جهان تسلط دارد. عيسى با اين ادعاي شيطان كه بر اين كره خاكى به نوعى تسلط دارد ، مخالفتی نکرد (متى باب ۴ آیه ۸-۹).کار شیطان و ارواح پلید چیست؟

 

بدزدد ، بکشد ، هلاک کند

“دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند.”

 ( یوحنا باب ۱۰ آيه ۱۰)

 

“هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید ، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند ، می آید.”

 ( اول پطرس باب ۵ آيه ۸-۹)

 

کنترل کننده ، کور کننده افکار و خدای این جهان خوانده شده است.

“که در ایشان خدای این جهان فهم های بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد.”

 ( دوم قرنتیان، باب ۴ آيه ۴)شیطان رییس قدرت هوا و آسمان دوم است و در فرزندان معصیت و گناه کار می کند و کنترل می نماید.

“که در آنها قبل ، رفتارمی کردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند.”

 ( افسسیان باب ۲ آيه ۲ )

 

دروغگو، قاتل

“شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد ، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می گوید ، از ذات خود می گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است.”

 (یوحنا، باب ۸ آيه ۴۴)

 

وسوسه کننده

“آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند.”

 (متی، باب ۴ آيه ۱)

فریب دهنده و حیله گر

“دلیل دیگری که سبب می شود این شخص را ببخشیم ، اینست که نباید بگذاریم شیطان از این فرصت بهره برداری کند، چون همگی ما از حیله های او آگاهیم.”
تا شیطان بر ما برتری نیابد ، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم.

 ( دوم قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۱)

 

شیطان خود را به صورت فرشته نور نشان می دهد که فریب دهد.

“و عجب نیست، چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه می¬سازد.”

 (دوم قرنتیان، باب ۱۱ آیه ۱۴)

 

محکوم کننده خدا ، انسان ها (دیگران)، و خودمان

“بلکه خدا می داند درروزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.”

 (پیدایش، باب ۳ آیه ۵)

 

“آنگاه خداوند از او پرسید: «آیا بنده من ایوب را دیدی؟ بر زمین، کسی همچون او پیدا نمی شود. او مردی درستکار و خداترس است و از گناه دوری می ورزد. شیطان گفت: « اگر خدا ترسی برای او سودی نمی داشت این کار را نمی کرد. ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته ای. دسترنج او را برکت داده ای و ثروت زیاد به او بخشیده ای. دارایی اش را از او بگیر، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت.”

 ( ایوب باب ۱ آيه ۸-۱۱)

 

“آنگاه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعلام می کرد:  زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حکومت بر حق مسیح او رسیده است ؛ چون مدعی برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما به برادران ما تهمت می زد، سقوط کرد.”

 ( مکاشفه باب ۱۲ آيه ۱۰)

 

“سپس خداوند در رؤیا ، یهوشع ، کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. شیطان نیز آنجا در سمت راست فرشته ایستاده بود و تهمت های زیادی به یهوشع می زد.”

 ( زکریا باب ۳ آیه ۱)

 

آسیب رساننده بر جسم

“خداوند به شیطان گفت: اینک همه اموالش در دست تو است ، لیکن دستت را بر خود او دراز مکن.”

 ( ایوب باب ۱ آيه ۱۲)

 

“در آنجا زنی حضور داشت که مدت هجده سال ، روحی پلید او را علیل ساخته بود طوری که پشتش خمیده شده ، به هیچ وجه نمی توانست راست بایستد.”

 (لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱)

بیمار کننده

“و این زنی که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدت هجده سال تا به حال بسته بود ، نمی‌بایست او را در روز سَبَّت از این بند رها نمود؟”

 (لوقا باب ۱۳ آیه ۱۶)

 

لطمه زننده و اذیت کننده

“و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم ، خاری در جسم من داده شد ، فرشته شیطان ، تا مرا لطمه زند ، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.”

 ( دوم قرنتیان، باب ۱۲ آيه ۷)

 

مانع شدن برای اجرای کار خدا

“و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنی من ، پولس ، لیکن شیطان ما را نگذاشت.”

 ( اول تسالونیکیان باب ۲ آيه ۱۸)

 

تقلید کردن کار خدا

“و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در میان گندم ، کرکاس ( علف هرز ) ریخته ، برفت.”

 ( متی باب ۱۳ آیه ۲۵)

 

غربال کردن

“پس خداوند گفت: « ای شمعون ، ای شمعون ، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند ، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.”

 (لوقا باب ۲۲ آیه ۳۱)

 

تسخیر روح انسان های غیر مسیحی

“به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد. بعد از لقمه ، شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت ، آنچه می‌کنی ، به زودی بکن.”

 ( یوحنا، باب ۱۳ آيه ۲۷)

ارواح پليد : خصوصیات ، كارها و عملكرد ( فرشتگان پلید ، دیوها ) 

ارواح پلید فرشتگانی هستند که با شیطان از حضور خدا سقوط کردند و تعداد آنان ثلث فرشتگان نیکویی است که خدا برای محافظت ما آفریده است.

فرشتگان سقوط كرده ( پليد ، شرير، ديوها ) به صورت ارتشى منظم متشكل شده اند كه در درجات قرار گرفته اند. در اين ارتش ارواح پلید به صورت جهان داران ، رياسات ، قوات و فوج هاى روحانى مى باشند و به این صورت دنیا و سیستم های دنیا و فرزندان معصیت را در زیر کنترل خود قرار می دهند تا فرزندان نور را آسیب برسانند.

۱) مى توانند باعث گنگی گردند ( متى باب ۹ آیه ۳۲-۳۳)

۲) باعث کوری می گردد ( متی باب ۱۲ آیه ۲۲)

۳) صدمه جسمی می زنند و سایر نقایص را ایجاد می کنند ( لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱-۱۷)

۴) خراب کردن تعلیم صحیح ( اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱-۳)

۵) خراب کردن حکمت خدایی ( یعقوب باب ۳ آیه ۱۵)

۶) فاسد ساختن مشارکت مسیحی ( اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۲۰-۲۱)

۷) جدا کردن ایمانداران از مسح و محبت خدا ( رومیان باب ۸ آیه ۳۸ )

۸) جنگ و مخالفت با فرشتگان نیکو ( دانیال باب ۱۰ آیه ۱۲-۱۳)

۹) پشت هر بت پرستی و بت ها ارواح پلید هستند که از آن طریق به ما حمله می کنند. ( اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۹-۲۰)

Scroll to Top