خصوصیات روح جزابل (ایزابل)

ایزابل ملکه و همسر آخاب پادشاه اسرائیل شمالی بود (دوم پادشاهان). او زنی بود پر قدرت و کنترل کننده که یهودی نبود بلکه از فینیقه و صیدونیان بود.

ایزابل ملکه و همسر آخاب پادشاه اسرائیل شمالی بود (دوم پادشاهان). او زنی بود پر قدرت و کنترل کننده که یهودی نبود بلکه از فینیقه و صیدونیان بود. بعل خدای (مذکر) صیدونیان و عشتاروت خدای (مؤنث) فلسطینیان را پرستش می کرد. خود آخاب، پادشاهی شرور بود و اعمال ضد خدا انجام می¬داد.

آخاب معبد بعل را در سامره بنا کرد و اشیره (مذبح برای خدایان غیر مثل عشتاروت) را بنا کرده بود که سامریان خدایان فلسطینیان را بپرستند  طبق اول قرنتیان باب ۱۰ پشت هر بت ( خدایان دروغین ) ، ارواح پلید عمل می کنند. روحی که در ایزابل (جزابل) عمل می کرد اعمالی انجام داد که می توان آنها در زندگی آخاب و پادشاهی او مشاهده کرد و اعمال این روح را تشخیص داد. او در حقیقت کشور را کنترل می کرد و او بر علیه پیامبران بر حق خدا مثل ایلیا بود. این روح مخالف مردان خدا و اتوریته حقیقی است و خود را بالاتر می بیند. این روح مخالف نبوت حقیقی از طرف روح خداست. این روح همـراه روح سکس ، فسق و فوجور و بی عفتی، همراه با کنترل افکار و روح جادوگری است. ( روح جادوگری یعنی کسی که با ارواح رابطه دارد و مکالمه می کند و راهنمایی ، هدایت و خط و مسیر عملکرد می گیرد).

این روح خصوصیاتی دارد که در افرادی که زیر کنترل چنین روحی هستند نمایان می شود:

 

۱) این افراد می خواهند در میان مردم مهم و مقبول باشند بخصوص افرادی که مشهور، جزو رهبران و صاحب قدرت و اقتدار هستند ، خود را به صاحبان قدرت و رهبران نزدیک می کند که بتواند از اقتدار آنها برای مقاصد خود استفاده کند.

۲) این افراد به دنبال افراد ضعیف از نظر روحانی می گردند که دنباله روی خود کنند.

۳) فروتنی در آنها دیده نمی شود و خود را کاذبانه فروتن جلوه می دهید.

۴) وقتی ایرادی به او می گیرند ، فوری دفاعی شده و حتی برای دفاع خود حمله می کند.

۵) دوست دارد که در هر زمانی کنترل موقعیت در دست او باشد.

۶) دوست دارد شخص روحانی جلوه کند.

۷) به اقتدار رهبران اطاعت نمی کند. شاید به ظاهر نشان دهد ولی در اصل بی اطاعت است.

۸) دوست دارد دعا کند و روحی که در خودش عمل می کند را به دیگران انتقال دهد.

۹) از صدای نبوتی خداوند در کلیسا متنفر است و کسانی که نبوت می کنند را خوار و کوچک می کند.

۱۰) هرگز توبه نمی کند بلکه اعمال غیر الهی خود را توجیه می کند.

 

با روح جزابل باید مقابله کرد و نمی بایست آن را اجازه داد که در کلیسا به کار خود ادامه دهد. روش جنگ با این روح ، اقتدار مسیح و اطاعت از اوست. می بایست با افرادی که این روح در آن ها کار می کند کار کرد و با فروتنی ولی اقتدار مسائل و مشکلات و بخصوص غرور آنان را که باعث دستیابی این روح به آنان شده را برایشان مشخص کنیم.

اگر در بی اطاعتی ادامه دادند می بایست این شخص قرنطینه گردد و برای خادمین مشخص باشد که این شخص به طور موقت کنار گذاشته شده است تا توبه کرده و شفا یابد. 

تمام رهبران تصمیم گیرنده در کلیسا می بایست در اتحاد در روح با محبت مسیح در این توبیخ و بنای شخص روح زده شریک باشند تا اقتدار افراد سر جبهه به خطر نیافتد و شخص روح زده به آنان تهمت و یا آسیب نزند.كار شيطان و ارواح پليد مكتوب در عهد جديد

جنگ روحانى عيسى مسيح

(۱) وسوسه و فريب عيسى:

(متى باب ۴ و لوقا باب ۴)

اگر آدم فريب خورد ، عيسى با چه قدرتى فريب نخورد؟

(۲) عيساى مسيح با ارواح پليد رو در رو مقابله مى كرد:

 

ارواح پليد از دو شخص ديوزده در سرزمين جرجسيان بوسيله فرمان عيسى خارج مى شوند. (متى باب ۸ آیه ۲۸-۳۴)

خارج شدن ديو گنگ كننده از شخص ﻻل . (متى ۹ آیه ۳۲-۳۳)

شفاى كور و گنگ. (متى ۱۲ آیه ۲۲)

شفاى دختر روح زده کنعانی. (مرقس ۷ آیه ۲۵)

شفاى پسر ديو زده. (مرقس ۹ آیه ۱۷)

آزادى مرد روح زده در كنيسه. (مرقس ۱ آیه ۲۳-۲۶)

آزادى مريم مجدليه از ۷ روح پليد. (مرقس ۱۶ آیه ۹)

 

(۳) شياطين از عيساى مسيح مى ترسند:

 • لوقا باب ۸ آیه ۳۱-۳۲
 • متى باب ۸ آیه ۲۹

 

شاگردان ارواح پليد را اخراج مى كردند.

۱) آن ۷۰ نفر قدرت يافتند كه ارواح پليد را اخراج نمايند و آنها با شادى تجربه اخراج ارواح را كسب كردند.

(لوقا باب ۱۰ آیه ۱۷)

۲) شاگردان در شفا و آزادى مردم اورشليم از ارواح پليد دست داشتند.

(اعمال باب ۵ آیه ۱۶)

۳) فيليپس ( شماس مسئول آشپزخانه ) ارواح پليد را اخراج مى كرد. (اعمال باب ۸ آیه ۷)

۴) پولس روح بد را از دختر غيبگو اخراج كرد.

(اعمال باب ۱۶ آیه ۱۶-۱۸)

۵) حتى از دستمال هاى پولس ديوها فرار مى كردند.

(اعمال باب ۱۹ آیه ۱۲)

 

حال با در نظر گرفتن آیات بالا در مورد اقتدار شاگردان در اخراج ارواح و تشخیص آن اقتدار، چرا اين شاگردان که می بایست چنين قدرتى بر ارواح پليد داشته باشند نتوانستند روح بد را از پسری که دیو زده و مرض سر نیز داشت و در مرقس باب ۹ آیه ۱۸ نوشته شده را اخراج نمایند؟

 

چرا پسران اسكيوا نتوانستند روح پليد را اخراج كنند؟

اعمال باب ۱۹ آیه ۱۳-۱۶

چرا آن شخص كه روح بد از او رفته بود، دوباره گرفتار شد؟

متی باب ۱۲ آیه ۴۳-۴۵

چرا بعضى ها فكر مى كردند كه خود عيسى روح بد دارد؟

يوحنا ۷ آیه ۲۰ 

“مردم در جواب گفتند: تو دیو داری . چه کسی می‌خواهد تو را بکشد‌؟”

 

يوحنا ۸ آیه ۴۸

“پس یهودیان در جواب او گفتند: آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟”

 

يوحنا ۱۰ آیه ۲۰

“بسیاری از ایشان گفتند که دیو دارد و دیوانه است. برای چه بدو گوش می‌دهید؟”
۱. آيا امکان دارد که روح بد ما را چنان کنترل کند كه ديگران ببينند؟

۲. آيا ما بايد در كليسا راه افتاده و روح بد ديگران را انگشت نما كنيم و با ديگران در ميان بگذاريم و غیبت کنیم؟

۳. پس اگر روح بد در كسى مى¬بينيم، چه بايد كرد؟

 

روح شرير در زمان هاى آخر

(اول تيموتائوس ۴ آیه ۱)

 

عبادت ارواح

مكاشفه ۹ آیه ۲۰

“و سایر مردم که به این بلایا کشته نگشتند، از اعمال دست های خود توبه نکردند تا آنکه عبادت دیوها و بت های طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند ، ترک کنند.”

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۲۰-۲۱

“منظورم اینست که کسانی که برای این بت ها قربانی می‌آورند، در واقع خود را همراه با قربانی‌شان نه به خدا، بلکه به شیاطین تقدیم می‌کنند و من نمی‌خواهم که هیچ یک از شما ، با خوردن گوشت این قربانی‌ها ، با شیاطین شریک شود.”


شیطان می خواهد از طریق مردم دنیا و سیاست ها و قدرت های دنیا به ما آسیب برساند

شيطان و مردم گناهكار مى خواهند بوسيله روش ها و وسايل و قدرت هاى موجود در محيط زيست ما ( دنيا ) ايمانداران و ساير مردم دنيا را از اراده خدا خارج سازند.

 

دنيا يا جهان چيست؟

در يونانى سه لغت براى دنيا بكار برده شده است.

 

(۱) اويكو من 

به معنى كره زمين و اين دنيا است كه در آن زندگى مى كنيم.

 • متی باب ۲۴ آیه ۱۴ و رومیان باب ۱۰ آیه ۱۸ و عبرانیان باب ۱ آیه ۶ و مكاشفه باب ۳ آیه ۱۰،

 

(۲) ايون

به معنی زمانه و دوره و امروزه است.

 • رومیان باب ۱۲ آیه ۲ و کولسیان باب ۴ آیه ۴ و غلاطیان باب ۱ آیه ۴،

 

(۳) کازموس 

به معنى سيستم هاى دنيا و افراد دنيا مى باشد.

 • يوحنا باب ۳ آیه ۱۶
 • اول یوحنا باب ۲ آیه ۱۵

 

رابطه ما با دنيا

ما دنيا را دوست نداشته باشيم.

 • يعقوب باب ۴ آیه ۴ ( دشمنی با خدا )
 • اول باب يوحنا ۲ آیه ۱۵-۱۶

ما متعلق به اين جهان نيستيم.

 • یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۹
 • فیلیپیان باب ۳ آیه ۲۰

 

ما نسبت به دنيا مرده هستيم.

 • غلاطيان باب ۶ آیه ۱۴

 

سيستم هاى دنيا ( قدرت هاى اين دنيا )

كنترل مى¬شود با شيطان و نفس اماره مردم گناهكار

۱) خداى اين جهان شيطان است.

( دوم قرنتيان باب ۴ آیه ۴)

۲) رئيس اين جهان شيطان است.

( يوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱)

۳) اين دنيا در شرير خوابيده است

( اول یوحنا باب ۵ آیه ۱۹)

 

مردم دنيا به دنبال چه چيزى هستند

(۱) تاييد دنيا از آنها

(۲) داشتن قدرت كنترل كننده

(۳) داشتن مقام

(۴) افتخارات و جلال شخصی

(۵) لذات دنيا
وسايل و روش هايى كه شيطان و مردم گناهكار استفاده مى كنند تا دنيا و ما را از اراده خدا جدا سازند.

 

۱) دولت ها

۲) مذاهب و فلسفه ها

۳) فرهنگ هايى كه در كنترل قدرت هاى تاريكى است

۴) وسايل ارتباطى ( تلويزيون ، راديو، مطبوعات ، فيلم )

۵) موسيقی

۶) ادبيات و كتب

۷) هنر

 

چگونه در اين جنگ روحانى بر دنيا پيروز شويم؟

یوحنا باب ۱۶ آیه ۱۱

یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳

اول یوحنا باب ۵ آیه ۴-۵

Scroll to Top