قدم پنجم فروتنی بجای غرور

غرور، کشنده روح است ! مغرور می گوید: من می توانم این کار را بکنم ! من می توانم خودم را بدون کمک خداوند یا دیگران ، از مشکلات نجات داده و مسائل زندگی ام را حل کنم.

فروتنی بجای غرور

غرور، کشنده روح است ! مغرور می گوید: من می توانم این کار را بکنم ! من می توانم خودم را بدون کمک خداوند یا دیگران ، از مشکلات نجات داده و مسائل زندگی ام را حل کنم.

اما حقیقت این است که نمی توانیم ! ما مطلقاً به خداوند و به یکدیگر احتیاج داریم. پولس رسول در( فیلیپیان باب ۳ آیه ۳ ) می فرماید :«… ما هستیم که خداوند را در روح عبادت می کنیم و به مسیح عیسی فخر می کنیم و بر جسم اعتماد نداریم».

ما احتیاج داریم که در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شویم ( افسسیان باب ۶ آیه ۱۰، یعقوب باب ۴ آیه ۶- ۱۰، و اول پطرس باب ۵ آیه ۱-۱۰) این را به ما یاد می دهد که غرور راه گشای جنگ روحانی است و دست شیطان را در زندگی ما باز می گذارد. خداوند خود در مقابل مغرور می ایستد اما فروتنان را سرافراز می کند.

حال با دعاهای زیر فروتنی خود را در مقابل خداوند اعلام کنید:

ای پدر آسمانی ، تو در کلام خود فرموده ای که تکبر پیشرو هلاکت است و دل مغرور پیشرو خرابی ( امثال سلیمان باب ۱۸ آیه ۱۶)

من اقرار می کنم که به خودم تکیه داشته ام و خود را انکار ننموده و صلیب خود را روزانه در پی تو بر نداشته ام ( متی باب ۱۶ آیه ۲۴ ) و بوسیله این نافرمانی خود ، به شیطان در زندگی خود جای پای داده ام. اقرار می کنم که باور کرده ام که بوسیله قدرت و دانش خودم ، می توانم در زندگی موفق و پیروز شوم. اقرار می کنم که با پیروی از خواست خود و نه خواست تو و با تمرکز زندگیم بر خودم و نه بر تو، به تو ای خداوند گناه کرده ام.

در این لحظه به نام عیسی مسیح ، زندگی خود مرکزی گذشته را کنار گذاشته و تمام زمین هایی را که به این وسیله به شیطان داده ام پس گرفته و به عیسی مسیح تقدیم می کنم که تو ای خداوند مرا راهنمایی فرموده تا هیچ عملی را از روی خودخواهی انجام نداده و با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانم. ( فیلیپیان باب ۲ آیه ۳ )

به من این قدرت را بده تا در محبت تو دیگران را خدمت نموده و آنها را بر خود برتری دهم. ( رومیان باب ۱۲ آیه ۱۰)

همه اینها را در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح میطلبم ، آمین.

حال که شما این پیمان فروتنی را با خداوند بسته اید ، به او اجازه دهید که قسمت های زندگی خود را که با غرور در آن عمل کرده اید ، به شما نشان دهد.

با دعا هر کدام از موارد بیان شده در صفحه بعد را به روح القدس ببرید و هر کدام را که در قلب شما تایید می کند ، علامت بزنید :

 

 • تمایل به اینکه خواست خود و نه خواست خداوند را بجا بیاورم.
 • بیشتر اعتماد به قدرت و هوش و دانش خود و نه به قدرت و دانش خداوند داشته ام.
 • گاهی باور کرده ام که عقاید من از عقاید دیگران بهتر است.
 • همواره در هر مورد می بایست نظر خود را گفته و در انجام آن پافشاری نمایم.
 • بیشتر تمایل به کنترل دیگران داشته ام تا اینکه چگونه خود را در زندگی کنترل کنم.
 • گاهی خود را مهمتر از دیگران پنداشته ام.
 • گاهی فکر کرده ام که هیچگونه نیازی به هیچکس یا هیچ چیز ندارم.
 • برایم مشکل است که قبول کنم که اشتباه کرده ام.
 • بیشتر تمایل دارم مردم را راضی کنم تا خدا را.
 • پس از انجام هر کاری ، میخواهم مطمئن شوم دیگران بدانند که من آن کار را انجام داده ام.
 • خواسته ام بوسیله درجات تحصیلی و عنوان و مقام در بین مردم شناخته شوم. ( به رخ کشیدن مدرک ، مقام و کارهای خود )
 • اکثراً فکر می کنم از دیگران فروتن تر هستم. ( فروتنی کاذب )
 • گاهی خود را بهتر و روحانی تر و موفق تر از آنچه هستم نشان داده ام.
 • به هر بهانه ای از خود تعریف می کند و جلال را به خود برمی گرداند.
 • عدم تعلیم و تصحیح ناپذیری و عدم قبول اشتباهات.
 • رقابت و کوچک کردن دیگران.
 • خجالت های بیجا و بی حد که شرم و حیا نیست.
 • حساسیت و بَرخوردن ها که منجر به زود رنجی و قهر کردن می گردد.
 • راه های دیگر را که ممکن است شما خود را از دیگران برتر دانسته اید را به این لیست اضافه کنید.

برای هر کدام از موارد بالا که در زندگی شما صدق می کند ، دعای زیر را با صدای بلند تکرار کنید:

 

خداوندا، من اقرار می کنم که در زمینه [………………………….] مغرور بوده ام. از تو می خواهم که مرا بخاطر این غرورم ببخشی.

به اسم عیسی مسیح قلعه ای که شیطان به این خاطر در زندگی ام جا پیدا کرده است را نابود کرده و زمین آن را با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم می کنم.

من تصمیم می گیرم که از این به بعد ، فروتن بوده و در این مورد به صورت [………………………………. بطور مثال : ( فروتن یا دیگران را از خودم بهتر بدانم و یا امثال آنها که مخالف جملات غرور بوده است )] عمل کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

Scroll to Top