روح، نفس، جسم

موانع اصلی چیست؟

موانع و نبردها و جنگ‌هایی وجود دارد که نمی‌گذارد، ما با شادی و آرامش و روابط سالم‌، با دیگران زندگی پیروزمند داشته باشیم.

روح، نفس، جسم 

 

موانع اصلی چیست؟

موانع و نبردها و جنگ‌هایی وجود دارد که نمی‌گذارد، ما با شادی و آرامش و روابط سالم‌، با دیگران زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم‌؛ نمی‌گذارد که به اهدافی که خدا برای زندگی ما و برای کلیسای خود و نجات مردم دارد‌، دست پیدا کنیم‌: 

۱) موانع درون:

جنگ درون، موانعی که در نفس ماست.

(احتیاج به شفای درون داریم)

۲)جنگ بیرون:

قدرت‌هایی که خارج از جسم و افکار ما بر علیه ما‌، عمل می‌کنند.

(احتیاج به آزادی و پیروزی داریم)

 

شفای درون:

اثرات دوران بچگی، نوجوانی، ازدواج، فرهنگ، مذهب و غیره وجود دارد که جراحات و درد و غم‌ها و مسائل خاصی در قسمت روان که فکر و احساس و اراده (تصمیمات) ما است‌، بوجود می‌آورد که می‌تواند ما را دل شکسته‌، غمگین‌، نگران و ترسان کند و حتی ما را از ‌نظر روحانی کاملاً فلج کند.

جنگ بیرون:

شیطان و ارواح پلید که مخالف ما هستند، از بیرون به ما حمله می‌کنند و باعث درد و غم و شکست ما می‌گردند. دزد آمده که بدزدد، بکشد و هلاک کند.

نکته مهم !

یک مسیحی که تولد تازه دارد، طبق افسسیان باب ۱ آیه ۱۳ و یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۲، روح‌القدس را صد در صد دریافت کرده است و روح او، تولد تازه یافته و از جنس او یا به  شباهت روح خدا شده است و می‌تواند با روح القدس طبق رومیان باب ۸ آیه ۱۴-۱۶، مشارکت کامل داشته باشد. ارواحِ پلید هیچگاه روح یک ایماندار مسیحی واقعی را تسخیر نمی کنند ولی می توانند به قسمتِ نفس او آسیب برسانند.

« اما خود خدای سلامتی، شما را بالکّل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح».

(اول تسالونیکیان، باب ۵ آيه ۲۳)

 

روح، نفس، روان 

واژه روح که در زبان فارسی استفاده می‌گردد، در اصل یک واژه عربی است و به زبان عبرانی نیز “روخا” خوانده می‌شود. در کتاب مقدس، “روخا” نه تنها برای روح حیات و زندگی بکار برده شده است، بلکه برای معانی “باد “و ” نفس”  نیز بکار می رود‌؛ یعنی کسی که لغت “روخا” در مکالمه و یا نوشته‌ای را بکار می‌برد، شنونده از جمله و متن باید متوجه شود که راجع به کدام مطلب‌، گوینده سخن می‌گوید.

در کتاب مقدس در عهد جدید در اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۲۳ روح خدا از طریق پولس می نویسد: «اما خود خدای سلامتی ، شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تمام بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح»

(۱) روح همان شباهت یا جنس روح خدا و ذات الهی و حیاتی است که خدا در انسان دمید و انسان نفس زنده گردید، این روح زنده است و یا نزد خدا و یا دور از خدا تا به ابد باقی می ماند.  ( این روح در فصل ۳ پیدایش بخاطر بی‌اطاعتی و دوری آدم از خدا، به تاریکی تبدیل شد و دیگر نمی‌توانست با روح خدا مشارکت داشته باشد‌، سقوط)

(۲) نفس قسمتی است که شامل قسمت فکر، احساسات و اراده انسان می‌باشد.

(۳) جسم و یا بدن، کالبد خاکی است که بعد از مرگ به خاک برمی‌گردد.

در کلیسای ایرانیان واژه “روان” و “جان” برای قسمت نفس انسان بکار برده شده است که شامل همان فکر، احساسات و اراده شخص می‌باشد.

 

نکته مورد بررسی:

از نظر ادبیات فارسی لغت روح یک واژه عربی است و واژه “روان” در لغت نامه فارسی  به جای “روح” استفاده شده است.

استفاده روان از طرف شبانان و معلمان و اعضای کلیسای ایرانیان برای قسمت نفس‌، باعث ایجاد سوال برای ادبیات دانان فارسی زبان‌، در داخل کلیسا و حتی بیرون از کلیسا‌، می‌تواند بشود.

با توجه به ترجمۀ واژه روان برای روح به زبان عربی یک معیاری برای استفاده این واژه به ما می‌دهد. اما از طرف دیگر در سایر آثار قدیمی‌تر ادبیـات ایرانی و نوشته‌های حکیمان و فیلسوف‌های ایرانی‌، طرز استفاده واژه روان را به صورت دیگری مشاهده می‌کنیم‌، از آثار باقی ایشان به طور مثال چنین می‌خوانیم: « بوعلی سینا گوید: [خداوند] مردم را از گِرد آمدن سه چیز آفرید، یکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و دیگری جان که او را روح خوانند و سوم روان که او را نفس خوانند.» 

۱) بوعلی سینا که خود یک پزشک‌، شاعر و فیلسوف ایرانی می باشد؛ در مورد بیان مطلب ذکر شده در بالا، واژه فارسی “روان” را با نفس یکی می‌خواند. البته ایشان واژه “جان” را نیز برای روح می‌خواند.

۲) در ترجمه فارسی کتاب عهد عتیق‌، در مزمور‌های داود “جان” و “روح” را با هم‌، مترادف استفاده می‌کند. البته مترجم عهد عتیق به دلایلی که این واژه‌های جان و روان و روح در آن زمان در ادبیات فارسی به صورت مترادف و توام استفاده می‌شده است‌، این کار را کرده است. همین استفاده جان بجای روح‌، در مقالۀ بوعلی سینا نیز استفاده شده است.

۳) در علم روان‌شناسی و در کتب ترجمه شده و یا کتبی که نویسنده اصلی آن یک روانشناس ایرانی است‌، واژه‌هایی که توسط نویسندگان و حکما در ادبیات قدیم و معاصر ایرانی چاپ شده و می‌شود از واژه “روان” برای قسمت افکار و احساسات و رفتار یک انسان استفاده شده است.

در کلاس‌های شفا و آزادی در کلیسای ایرانیان لغت و واژه “روان” را برای روان شناسی الهی استفاده می‌کنیم و به معنی همان فکر و احساسات و اراده شخص محسوب می‌گردد. دلیل استفاده از این واژه برای قسمت نفس، با توجه به دو نکته ذکر شده در بالا و دلیل مترادف بودن با علم روانشناسی، شناسایی سه قسمت فکر + احساس + اراده شخص به آن اطلاق گردیده است. 

اگر هر خواننده مقالات کلیسای ایرانیان و یا بینندگان تلویزیون کلیسای ایرانیان ترجیح می‌دهند که فقط واژه “نفس” را برای سه قسمت، فکر و احساس و اراده بکار ببرند، هیچ اشکالی نخواهد داشت.

 

موانع متصل شدن به خدا و قرار گرفتن در رویا و هدف او چیست؟

 

موانع پُری از روح خدا و سرسپردگی کامل و ایمان قوی و بی‌نیاز بودن به شرح زیر است:

 

۱. تسلط نفس انسان :

روان یا جان ( فکر- احساسات – اراده) خود ما‌، که احتیاج به توبۀ واقعی و مصلوب‌شدن دارد.

 

۲. تسلط و اسارت شیطان و ارواح پلید :

(ریاسات و قوت‌ها و قدرت‌های تاریکی )، که احتیاج به دانستن نحوه جنگ روحانی است.

 

۳. تسلط سیستم های دنیوی و مردم دیگر:

که پشت آن نیز قدرت شیطان و ارواح پلید هستند، که احتیاج به شناخت مکاید و حیله‌های شیطان دارد.

 

Scroll to Top