آزادی از موانع

عوامل بندها و قلعه ها در فکر ما

عوامل بندها و قلعه ها در فکر ما

 

۱. قبول طرز فکر این دنیا (فرهنگ، مذهب گذشته، فلاسفه، گروه‌های سیاسی و غیره)

۲. حوادث ناگوار (مرگ، طلاق، تصادفات، زلزله، جنگ، بیماری لاعلاج مزمن، تجاوز و غیره)

۳. انتخاب راه خود بجای راه خدا (خودکفایی، خودمحوری، بی‌اطاعتی و غرور و سرکشی)

۴. عدم بخشش و حل نکردن مشکلات و اختلافات

۵. عکس‌العمل‌های غلط و سیستم‌های دفاعی و یا نداشتن مرز و حریم

۶. عکس‌العمل‌های نفسانی در مقابل مشکلات زندگی

 

فواید آزادی از بندها

 

۱- بی نیازی

(ما هیچوقت نمی دانیم که تنها نیاز ما عیسی مسیح  است، مگر زمانیکه واقعاً با او ملاقات کنیم و بعد از آن بی نیاز خواهیم بود، مزمور۲۳: ۱).

 

۲- پیروزی در همه چیز و در همه حال

(زندگی سالم و پیروزمند)۳- جاری شدن میوه های روح القدس ، شخصیت کامل مسیح

(غلاطیان باب ۵ آیه ۲۲)

 

هدف نهایی : شبیه عیسی مسیح شویم تا بتوانیم مثل مسیح ما نیز بگوییم :

« روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم».

(لوقا، باب ۴ آيه ۱۸)

 

۴- ثمره آوردن (باعث نجات شدن) میوه‌های فراوان و میوه‌های ماندنی و نتیجتاً گسترش ملکوت و پادشاهی خدا شویم.

 

روش آزادی از موانع :

 

۱) ملاقات با خدا و از طریق کلام حقیقت

(دریافت آتوریته – اقتدار و قدرت)

 

۲) ملاقات با خدا از طریق روح و قوت خدا

(مسح – قوت)Truth Encounter:

به این معنی است که با رودروئی به باور، اعتماد و ایمان به حکمت‌ها و کلید‌ها و راه‌کار حقیقت کلام، ما به مقابله سختی ها، شریر و بندها و قلعه ها می‌رویم.

 

در دروس این کلاس ، حقیقت کلام خدا را در هر مورد از حوزه های زندگی خود فرا می‌گیریم تا باعث دریافت راه‌کار آزادی ما شود چون کلام می‌‌فرماید:

« و حق (حقیقت) را خواهید شناخت و حق (حقیقت) شما را آزاد خواهد کرد».

(یوحنا، باب ۸ آيه ۳۲)

 

در مرور این کتاب ، تمام نکات دفترچه شفا و آزادی را بررسی خواهید کرد و نکات و حقایق روحانی هر قسمت را شخصاً خواهید آموخت. هدف این است که با این بررسی شما آیات مورد استفاده را فرا گیرید تا بتوانید  و از حکمت‌ها، (کلید‌ها ) و راه‌کارهای آن در آینده برای آزادی خود و دیگران استفاده کنید.

جواب هر مشکل در زندگی ما ، حقیقت کلام خداست که در کتاب مقدس، راه حل‌ها‌، کلید‌ها، حکمت انجام  راهکارها خواهد بود .

در سمینار شفا و آزادی از طریق:

Power Encounter: (دریافت مسح خدا)

به این معنی است که با قوت روح خدا به مقابله ارواح و فرو ریختن قلعه ها خواهیم رفت و از اسارت ارواح آزاد می گردیم و شفا می یابیم.

 

« اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است، آنجا آزادی است».

(دوم قرنتیان، باب ۳ آیه ۱۷)

 

هدف کلی این کتاب: ( برای خود شخص و کمک به دیگران )

۱- فراگیری کلام در دریافت معرفت تام، برای ریشه یابی موانع رشد شخصی خود

۲- اکتیویت شدن (فعال شدن) در قوت و توانایی روح القدس و یادگیری و عادت به دعای شفا و آزادی و جنگ روحانی برای خود، تا موانع برداشته شده و قدرت‌های تاریکی در زندگی شکسته شود.

۳- بدست آوردن آزادی و پیروزی شخصی و هر روزه و در هر حال در این آزادی و پیروزی زندگی کردن بطور عملی و جدی

۴- فراگیری این دروس به صورت عملی و کاربردی، به منظور قادر بودن به دعای شفا‌ و‌ آزادی و جنگ روحانی برای دیگران

۵- و در آخر بخصوص قادر باشیم این روش و دعا را به طور عملی به دیگران یاد دهیم تا همه در مسح و اقتدار خداوند ما عیسی مسیح عمل کنند. تعریف ها:

(۱) دروغ چیست؟

هر چه که مخالف کلام حقیقت (کلام خدا) است‌، دروغ است.

« ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمی‌دانید، بلکه از اینرو که آن را می‌دانید و اینکه هیچ دروغ از راستی نیست».

(اول یوحنا، باب ۲ آيه ۲۱)

 

(۲) دروغگو کیست؟

شیطان پدر دروغگویان می‌باشد و انسان‌هایی که نفس آن‌ها از شیطان تعلیم می‌گیرد، دروغگو محسوب می شوند.

« شما از پدر خود ابلیس می‌باشید و خواهش‌های پدر خود را می‌خواهید به عمل آورید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی‌باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می‌‌گوید، از ذات خود می‌گوید زیرا دروغگو و پدر‌دروغگویان است».

(یوحنا، باب ۸ آيه ۴۴)

 

(۳) گناه توبه نشده :

دَرِ بازی است برای شیطان که حق ورود به افکار ما را پیدا می‌کند.

« و کسی‌ که گناه می‌‌کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد».

(اول یوحنا، باب ۳ آیه ۸)

 

(۴) کنترل شیطان:

شیطان بوسیله دروغ، ما را اسیر و کنترل می‌کند.

« و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود. و به زن گفت: ” آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ “».

(پیدایش، باب ۳ آیه ۱)

 

(۵) بند یا جاپا:

بند یا جاپا، زمینی است که شیطان در افکار ما، تصاحب می‌کند و مالکیت می‌گیرد.

« ابلیس را مجال ندهید».

(لغت “مجال” در اصل یونانی، یعنی ” زمین” ندهیم؛ زمینی در فکرمان به شیطان ندهیم.)

(افسسیان ، باب ۴ آيه ۲۷)

بند و جاپا، فکری است که مخالف کلام خدا در افکار ما جا گرفته و ثبت شده است. افکار قدیمی، تعلیمات غلط گذشته، افکاری که مخالف حقیقت کلام خداست و در خاطرات ما باقی مانده است.

بندها بوسیله اعلام حقیقت و کلام خدا پاره خواهند شد و جا پای شیطان بوسیله اعلام خون مسیح پاک می گردد.

 

(۶) قلعه یا دژ:

قله و یا دژ، فکری است که با احساسات آمیخته است. نه تنها جاپای شیطان در افکار ماست بلکه احساس ما نیز با آن درگیر است و بجای یک زمین در فکر، روی آن یک قلعه ساخته شده است و شیطان و ارواح پلید، حق ورود و خروج و کنترل آن قسمت از فکر و احساسات ما را دارند. شیطان می‌تواند از یک قلعه به قسمت‌های دیگر فکر و احساسات ما حمله کند ما را در اسارت خود نگاه دارد.

قلعه به سادگی، فقط بوسیله اعلام حقیقت ممکن است فرو نریزد؛ بلکه ما احتیاج به قوت و مسح روح‌ القدس و اقتدار مسیح داریم تا قلعه را منهدم سازیم. برای انهدام قلعه‌ها می‌بایست به جنگ روحانی مجهز باشیم.

« زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌‌ها‌، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد، به زیر می‌‌افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم».

(دوم قرنتیان ، باب ۱۰ آيه ۴-۵)

 

« خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهان داران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی».

(افسسیان ، باب ۶ آیه ۱۰-۱۲)

 

(۷) شفا و آزادی :

شفا و آزادی‌، رهایی از کنترل شیطان و ارواح پلید و دروغ‌های او است.

بعد از اعلام حقیقت و آزادی‌ها می‌بایست در این آزادی باقی ماند. به این منظور می‌بایست کنترل افکار و احساسات و اراده خود را به روح القدس بسپاریم تا نتیجتاً شفای واقعی در روح و روان و جسم خود را نه تنها دریافت کنیم بلکه  باعث شفای دیگران شویم. 

« روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را، آزاد سازم».

(لوقا ، باب ۴ آيه ۱۸)

 

« پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید».

(غلاطیان ، باب ۵ آيه ۱)

 

Scroll to Top