هویت من در مسیح

هویت، همان رویا و هدف، اعتبار و امتیازی است که خداوند برای فرزندانش در نظر دارد.

هویت من در مسیح

 

۱- هویت چیست؟

در واقع، هویت همان رویا و هدف، اعتبار و امتیازی است، که خداوند برای فرزندانش در نظر دارد.

هویت، در اصل ارزشی است که ما در چشمان خداوند داریم، و ارزش ما به اندازه خون مسیح است که ما را با آن خریداری کرده است. هویت، دیدگاه، جایگاه، خواسته و رویای خداوند برای ما فرزندانش است؛ همان جایگاهی که برای ما به عنوان فرزندانش در نقشۀ ازلی خود قرار داده بود و ما را به آن دعوت می‌کند.

هویت، همان شخصیتی است که خداوند می‌خواهد ما به آن تبدیل شویم، با آن تغییر کنیم، در آن تربیت شده و رشد کنیم تا بتوانیم در اراده خداوند، در زندگی خود و اطرافیانمان تاثیر گذار باشیم. پس می‌توان گفت: « هویت، استانداری است برای زندگی ما ایمانداران به مسیح تا بتوانیم زندگی سالم و پیروزمندی را در دنیای شریر تجربه کنیم و  درک آن را به دیگران نیز انتقال دهیم».

« و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد».

(یوحنا ، باب ۱ آيه ۱۲)

 

« چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم».

(افسسیان، باب ۱ آيه ۴)

« اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امت‌ها بدو بشارت دهم، در آن‌وقت با جسم و خون مشورت نکردم».

(غلاطیان، باب ۱ آيه ۱۵-۱۶)

 

۲- عدم شناخت هویت بر سرنوشت ما چه تاثیری دارد؟

ندانستن هویت باعث می‌شود تا ما:

الف- نتوانیم در مسیر و نقشه خداوند قرار بگیریم و از مسیر خارج می‌شویم.

ب- در مواردی که شریر ما را نسبت به ارزش خود در مقابل چشم خدا محکوم می‌کند، از آنجایی که نمی‌دانیم کی هستیم، محکومیت او را باور خواهیم کرد.

ج- از اقتداري كه خداوند به ما در مسئولیت هایمان داده است ، به درستی استفاده نمی‌کنیم.

د- نمی‌توانیم در جنگ‌هاى روحانى با اقتدار مسیح و قوت روح عمل کنیم.

۳- چگونه می‌توانیم هویت خود را در مسیح پیدا کنیم؟

اول باید بپذیریم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما به واسطه كار عظیم او ، فیض او و بوسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند که جسم گردید و به این دنیا آمد‌، زیست و مُرد و پس از سه روز از مُردگان برخاست و جریمه و کفاره تمام گناهان ما را پرداخت كرد، فرزند خوانده شدیم و بعد از اینکه ما این حقیقت را با ایمان پذیرفتیم، روح‌القدس در ما ساكن خواهد شد. پس با ایمان از روح‌القدس درخواست می‌كنیم كه از بین آیات هویتی کتاب‌مقدس‌، حداقل یک آیه را به ما نشان دهد كه ما بوسیله آن آیه اول هویت خود را بشناسیم و بعداً در آن هویت و آیات دیگر رشد كرده و از ایمان به ایمان، بوسیله قوت‌روح‌القدس كه در ماست تا به پُرى قامت مسیح رشد کنیم.

۴- حال كه هویت خود را در مسیح شناختم چگونه در آن زندگی کنم؟

برای اینکه بتوانیم مطابق هویت‌مان در مسیح زندگى کنیم؛ بعد از شناخت هویت‌مان، لازم است در آن رشد كنیم. این امر به وسیله مطالعه، دعا، مشاوره و قوت گرفتن از روح‌القدس و تمرین بدست می‌آید. باید این حقیقت را پذیرفت كه براى رشد، احتیاج به آگاهی، شناخت و تمرین لازم است و بدون تمرین، پیروزی بدست نمی‌آید و ما نقاط قوت و ضعف خود را پیدا نمی‌کنیم.

در این مسیر مشاوره و دعا و راهنمایی‌هاى یار ایمانی و یا شبان کلیسای خانگی شما بسیار مفید، كاربردى و موثر می‌باشد. پس بهتر است که به روح‌ خدا اعتماد کنید و با رابطۀ نزدیک و صمیمی با یار ایمانی وقت دعا و مشاوره بگذارید تا با تشویق و جوابگویی یار ایمانی‌، هویت خود را در مسیح کاملاً باور کنید و نسبت به آن باور، زندگی کنید.

۵- چگونه در هویت خود رشد كنم؟

نکته اول و یكی از نكات كليدي و مهم، تمرین در زندگى روزمره می‌باشد كه البته به صورت خاص برای این موضوع همانطور كه در قسمت قبل توضیح داده شد، از یار ایمانی و یا شبان كليساي خانگى خود کمک بگیرید و با ایشان برای این موضوع،  هم دعا شوید و اجازه بدهید قوت دعای خود و همکاری دعاي ایشان، شما را كمك كند.

نكته مهم دیگر اینکه خداوند فقط یک هویت برای شما در نظر نگرفته، بلکه آیات زیادی در کتاب مقدس است، و هویت‌هایی که خدا برای شما دارد را باز می‌کند. با پیدا کردن این آیات‌، زاویه‌ها و ابعاد بیشتر و تازه‌ترى از هویت روحانى شما برایتان باز می‌شود.

نكته دیگر اینست که شما می‌توانید از آیه هویتی خود شروع کنید و با باز شدن آیات دیگر هویت خود را بیشتر و بیشتر درک خواهید کرد و اطاعت شما باعث رشد و زندگی کردن در آن آیات و هویت حقیقی می‌گردد.

 

۶- چگونه شخصیت روحانی که از هویت ناشی می‌گردد را بهتر بشناسم؟

دانستن و زندگی کردن در هویتی که از خدا گرفته‌اید باعث می‌گردد که شخصیت روحانی شما طبق آن هویت فرم بگیرد. این شخصیت در نهایت ، می‌بایست به شخصیت کامل عیسی مسیح برسد.

پس الگو و هدفی ماورای خود دارید که با درک بیشتر هویت‌تان، در این شخصیت رشد خواهید کرد. ملاک اندازه گیری خود را با استاندارد مسیح مقایسه کنید و به پُرى قامت مسیح در آن شخصیت برسید و این روند را تا به آخر ادامه دهید؛ به این صورت شما در هویت و شخصیت روحانی خود رشد می‌کنید.

كلید اصلى براى رشد در شخصیت روحانى رازگاهان می‌باشد. رازگاهان، به معنی  راز و نیاز با خود خداست، به این صورت‌كه بعد از دعا و درخواست از نویسندۀ كلام یعنى روح‌القدس، به صورت مستمر و روزانه قسمتى از كلام خداوند را بخوانید و از روح‌القدس بخواهید در آن فصل و یا پاراگراف آیه‌ای را به عنوان غذاي روحاني برای امروز به شما نشان دهد، و در آن آیه شخصیت خداوند عیسی مسیح و یا مَردان و زنان ایمان را پیدا کنید؛ و بعد دوباره دعا کنید تا در آن شخصیت بوسیله قوت و هدایت روح‌القدس رشد کنید و آن آیه را با آدرس آن در کتاب مقدس، حفظ کنید و یا بنویسید. در طول روز،  تکرار کنید تا خوب آن‌را یاد بگیرید. به این صورت، شما مرتب در شخصیت روحانىِ هویت خود از طریق رازگاهان و بوسیله كلام خدا رشد خواهید كرد.

۷- ترفندهاي شیطان در مقابل هویت ما در مسیح چیست؟

الف- همانطور که می‌دانید شیطان و ارواح پلید فرشتگانی هستند كه بر اثر نا‌اطاعتی و گناه در مسیر هلاكت در پیش هستند و در این مسیر چون راه بازگشتي براى آنان وجود ندارد‌، تلاش می‌کنند تا افراد بیشتری از فرزندان خداوند را با وسوسه به گناه‌، از خداوند دور نمایند و با خود به دریاچه گوگرد ببرند.

شیطان از كسانى كه هویت روحانى خود را یافته و در آن رشد كرده‌اند و اقتدار خود را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند، حسابى می‌ترسد و می‌لرزد. شیطان و ارواح پلید سعی می‌کنند، با بزرگنمایی هویت‌هاى دنیایی و فانی و تقلبی، انسان‌ها را در آن مسیرها ببرند و از هویت اصلی و روحانى خود در مسیح عیسی دور كنند.

شیاطین از طریق هویت‌هاى جعلى و دنیایی، ما را به راحتی کنترل می‌کنند و از ما بر علیه خدا، خودمان و دیگران استفاده می‌کنند.

ب- شیطان سعی می‌کند و می‌تواند هویت ما را از ما بدزدد، اگر به او اجازه دهیم. اگر ما بعد از دریافت هویت‌مان در آن رشد نكنیم و آن را زندگى نكنیم رفته رفته سرد شده و آن هویت را فراموش می‌کنیم و شیطان هم هویت‌هاى دیگری را جایگزین هویت روحانى ما كرده و به وسیله آن ما را كنترل می‌كند.

ج- چگونه با ترفندهای شیطان در رابطه با هویت خود مقابله و برخورد كنیم؟

 لازم است كه ترفندهاى شیطان را بشناسیم و بتوانیم در مسیر زندگى، رَدِ پاى او را شناسایی کرده و راه‌های مقابله با ترفندهای شیطان را یاد بگیریم و در مقابل او بایستیم. نسبت به هویت‌هاى جعلى و دنیوی، حساس باشیم و با هوشیاری و کمک از روح‌القدس و یار‌ایمانی و یا شبان كليساي خانگى خود، با آن‌ها درست مقابله كنیم. رشد در شخصیت روحانى و هویت خود، یکی از کلیدهای پیروزی است که به ما كمك می‌كند تا در مقابل ترفندهای شیطان بایستیم و بر آنها پیروز شویم.

 

هویت من در مسیح:

این آیات را بخوانید، همه این آیات، هویت حقیقی شماست. ولی در میان این لیست:

۱- آن آیه‌ای که امروز با قلب شما صحبت می‌کند را انتخاب کنید، آن را باور و زندگی کنید. (نقد کنید، دانلود کنید، بپوشید)

۲- بعد از دریافت آن هویت، با دیگران در میان بگذارید و انتقال دهید.

۳- و بعد سایر هویت‌های ذکر شده را نیز نقد کنید و زندگی نمایید.

من در مسیح که هستم؟

۱. من نمک جهان هستم.

(متی، باب ۵ آيه ۱۳)

۲. من نور جهان هستم.

(متی، باب ۵ آيه ۱۴)

۳. من فرزند خدا هستم.

(یوحنا، باب ۱ آيه ۱۲)

۴. من دوست مسیح هستم.

(یوحنا، باب ۱۵ آیه ۱۵)

۵. من برده نیکی مطلق هستم.

(رومیان، باب ۶ آیه ۱۸)

۶. من با مسیح هم ارث هستم.

(رومیان، باب ۸ آیه ۱۷)

۷. من معبد خدا (محل سکونت خدا) هستم، روح او و حیات او در من ساکن است.

(اول قرنتیان، باب ۳ آیه ۱۶ و باب ۶ آیه ۱۹)

۸. من عضو بدن مسیح هستم.

(اول قرنتیان، باب ۱۲ آيه ۲۷ و افسسیان، باب ۵ آیه ۳۰)

۹. من خلقت تازه هستم.

(دوم قرنتیان، باب ۵ آيه ۱۷)

۱۰. من با خدا آشتی کرده‌ام.

(دوم قرنتیان، باب ۵ آيه ۱۸-۱۹)

۱۱. من سفیر مسیح هستم و دیگران را به آشتی با خدا دعوت می‌کنم.

(دوم قرنتیان، باب ۵ آيه ۲۰)

۱۲. من مقدس هستم.

(افسسیان، باب ۱ آيه ۱ و اول قرنتیان، باب ۱ آیه ۲ و فیلیپیان، باب ۱ آیه ۱ و کولسیان، باب ۱ آیه ۲)

۱۳. من صنعت دست خدا هستم و در مسیح از نو آفریده شده‌ام تا کارهای او را انجام بدهم.

(افسسیان، باب ۲ آيه ۱۰)

۱۴. من با دیگر ایمانداران عضو خانواده خدا هستم.

(افسسیان، باب ۲ آيه ۱۹)

۱۵. من زندانی مسیح هستم.

(افسسیان، باب ۳ آیه ۱ و باب ۴ آیه ۱)

۱۶. من عادل و مقدس هستم.

(افسسیان، باب ۴ آیه ۲۴)

۱۷. من تابع ملکوت آسمانی هستم و حال با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته‌ام.

(فیلیپیان، باب ۳ آیه ۲۰ و افسسیان، باب ۲ آیه ۶)

۱۸. من با مسیح در خدا پنهان هستم.

(کولسیان، باب ۳ آیه ۳)

۱۹. من برگزیده مقدس و محبوب خدا هستم.

(کولسیان، باب ۳ آیه ۱۲ و اول تسالونیکیان، باب ۱ آیه ۴)

۲۰. من شریک زندگی مسیح هستم.

(عبرانیان، باب ۳ آیه ۱۴)

۲۱. من یکی از سنگ‌های زنده مسیح هستم که از من خانه‌ای روحانی ساخته می‌شود.

(اول پطرس، باب ۲ آيه ۵)

۲۲. من عضوی از نژاد برگزیدۀ خداوند و ملت مقدس و قوم خاص او هستم.

(اول پطرس، باب ۲ آيه ۹)

۲۳. من کاهنی هستم که به پادشاهی رسیده‌ام.

(اول پطرس، باب ۲ آيه ۹)

۲۴. من در این دنیا غریب و بیگانه هستم و زندگی من در این دنیا موقتی است.

(اول پطرس، باب ۲ آيه ۱۱)

۲۵. من دشمن شیطان هستم.

(اول پطرس، باب ۵ آيه ۸)

۲۶. من از خدا متولد شده‌ام و شیطان هیچ حقی بر من ندارد.

(اول یوحنا، باب ۵ آيه ۱۸)

چون در مسیح هستم:

۱. من در حضور خدا کاملاً نیک شمرده شده‌ام و کاملاً بخشیده شده‌ام.

(رومیان، باب ۵ آيه ۱)

۲. من با مسیح مُرده‌ام و نسبت به قدرت گناه در زندگیم مُرده‌ام.

(رومیان، باب ۶ آیه ۱-۶)

۳. من تا ابد از محکومیت آزاد شده‌ام.

(رومیان، باب ۸ آیه ۱)

۴. من روح خدا را دریافت کرده‌ام تا عطایایی که خدا به من داده است را بشناسم.

(اول قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۲)

۵. فکر مسیح به من داده شده است.

(اول قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۶)

۶. من با قیمت گزافی خریداری شده‌ام، متعلق به خودم نیستم بلکه متعلق به خدا هستم.

(اول قرنتیان، باب ۶ آیه ۱۹-۲۰)

۷. چون مُرده ام دیگر برای خود زندگی نمیکنم ، بلکه برای مسیح زندگی می کنم.

 (دوم قرنتیان، باب ۵ آيه ۱۴-۱۵)

۸. من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و این زندگی را در مسیح و برای مسیح می کنم.

(غلاطیان، باب ۲ آيه ۲۰)

۹. من از همۀ برکات روحانی بهره‌مند هستم.

(افسسیان، باب ۱ آيه ۳)

۱۰. من قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزیده شده بودم تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشم.

(افسسیان، باب ۱ آیه ۴)

۱۱. من از قبل بوسیله خدا تعیین شده بودم تا فرزند او خوانده شوم.

(افسسیان، باب ۱ آيه ۵)

۱۲. من بازخرید شده ام و گناهان من بخشیده شده است و دریافت کننده فیض بی حد و حصر خدا هستم.

(افسسیان، باب ۱ آيه ۷)

۱۳. من سرافراز هستم و در قلمرو آسمانی با مسیح نشسته ام.

(افسسیان، باب ۲ آيه ۶)

۱۴. من بوسیله مسیح در روح اجازه دارم به حضور خدای پدر بیایم.

(افسسیان، باب ۲ آيه ۱۸)

۱۵. من می توانم با اطمینان و آزادی به حضور خدا بروم.

(افسسیان، باب ۳ آیه ۱۲)

۱۶. من از چنگ نیرومند شیطان رهانیده شده‌ام و به ملکوت عیسی مسیح منتقل شده ام.

(کولسیان، باب ۱ آيه ۱۳)

۱۷. من بازخرید شده‌ام و همۀ گناهان من بخشیده شده است و تمام بدهی‌های من به خدا منتفی شده است.

(کولسیان، باب ۱ آيه ۱۴)

۱۸. خود مسیح در من می‌باشد.

(کولسیان، باب ۱ آيه ۲۷)

۱۹. من در مسیح کامل شده‌ام.

(کولسیان، باب ۲ آيه ۱۰)

۲۰. من در مسیح مدفون شده‌ام و با او قیام کرده‌ام و زنده هستم.

(کولسیان، باب ۲ آيه ۱۲-۱۳)

۲۱. من با مسیح مُرده‌ام و با او قیام کرده‌ام و زندگی من با مسیح در خدا مخفی است. مسیح زندگی من است.

(کولسیان، باب ۳ آیه ۱-۴)

۲۲. خدا به من روح قدرت و محبت و خویشتن‌داری را داده است.

(دوم تیموتائوس، باب ۱ آيه ۷)

۲۳. خدا مرا نجات داده است و برای مقصود خود از دنیا به کنار گذاشته است.

(دوم تیموتائوس، باب ۱ آيه ۹ و تیطس، باب ۳ آیه ۵)

۲۴. من حق دارم که در وقت احتیاج با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شوم تا فیض و رحمت یابم.

(عبرانیان، باب ۴ آيه ۱۶)

۲۵. خدا به من وعده‌های بزرگ و گرانبهایی را داده است.

(دوم پطرس، باب ۱ آيه ۴)

۲۶. من در الوهیت خداوند شریک و سهیم هستم.

(دوم پطرس، باب ۱ آيه ۴)

 

Scroll to Top