شبانی در رهبری نوین چیست؟

هرچه نوین بنظر آید ، نو نیست بلکه در کلام از قبل گفته شده است و فقط ما آن را بازسازی می کنیم

هرچه نوین بنظر آید ، نو نیست بلکه در کلام از قبل گفته شده است و فقط ما آن را بازسازی می کنیم

 

  • شبان اصلی ما کیست؟ 

خداوند شبان من است ( مزمور ۲۳ ) 

 

پیشگویی راجع به شبان اعظم : 

 

اشعیا ۴۰ : ۱۰ – ۱۱ 

 اینک خداوند یهوه با قوّت می‌آید و بازوی وی برایش حکمرانی می‌نماید  ،  او مثل شبانْ گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. 

 

  • معانی لغات: 

 

۱) لغت کشیش = قشیشه آرامی ( آشوری ) = به معنی پیر = مو سفید = ریش سفید = با تجربه = شیخ 

۲) لغت اسقف = اپیسکوپل = بیشاپ = ناظر  

۳) لغت شبان = شبان اعظم عیسی است و ما خدمت شبانی داریم  

 

افسسیان ۴ : ۱۱-۱۳ 

رسول ، نبی ، مبشر ، شبان معلم 

خدماتی است که مسیح ما را به آن خوانده تا کلیسای خداوند را مجهز کنیم که خدمت کنند 

 

  • خصوصیات یک رهبر و یا یک شبان چیست ؟ 

 

۱. شخصیت مسیح 

۲. مسح و اقتدار مسیح 

۳. مجهز به روش های رهبری کتاب مقدس است 

 

  • کار شبان یا رهبر چیست ؟ 

 

۱. تغدیه   ( تعلیم ، تشویق ، موعظه ، تجهیز ) 

۲. محافظت  ( دعا ، محافظت از لغزش ها ، هدایت ) 

۳. فرستادن ( بفرستیم تا انجیل مسیح را اعلام کنند )   • اصول کلی که باید در نظر گرفت چیست ؟ 

 

۱. شبان اصلی خود عیسی است 

۲. لاویان مسول و مساوی با آنان ( این در گروه در کلیسا هستند ) 

۳. ما مقام و منصب نداریم بلکه ماموریت و مسئولیت داریم   

۴. نایب شبان  هستیم 

۵. خصوصیات شخصیتی  

Scroll to Top