مقدمه به رهبری و شبانی نوین

این جزوه برای چه کسانی است ؟

 

 • این جزوه برای چه کسانی است ؟ 

 

۱. برای خادمینی است که ماموریت و مسولیت شبانی را از خدا گرفته اند  

 

 • کلیساهای خانگی را در ایران 
 • کلیساهای ساختمانی و یا خانگی را در خارج از ایران 
 • کلیساهای اینترنتی 

رهبری و شبانی می کنند 

 

جزوه شامل نکات رهبری و شبانی است که نوین نیست بلکه خود عیسی مسیح ۲۰۰۰ سال پیش انجام داد و کلیسای اولیه قرن اول آنرا اجرا می کردند و در حقیقت یک بازسازی است . سعی شده که روش هائی را که در این جزوه خواهید شنید و یا خواهید خواند از اعمال خود مسیح و کارهای مسیحیان اولیه و کلیساهای خانگی آنان الگو برداری شود 

ولی عاری از اثرات انسانی من و ما هم  نیست و این نکات ، نکاتی است که آمیخته به نحوه و رهبری کلیساهای ساختمانی نیز هست. شنونده و رهبرانی که این جزوه را می خوانند می بایست خودشان از کلام و روح القدس بشنوند و اصولی را که در این جزوه فرامی گیرند را با کلام خدا و نحوه اجرائی خود بسنجند و طبق هدایت مستقیم خدا عمل کنند. 

 

 • شروع کلیسا در عهد جدید:

 

همه شما شبانان با شروع کلیسا و نحوه رهبری آن از فصل دو اعمال رسولان و تغییراتی که از اوایل قرن ۳ میلادی در نحوه رهبری کلیسا ها انجام شد ، آشنا هستید  

 

مسیحیت در قرن اول با قوت روح خدا و با اقتدار مسیح از اورشلیم شروع شد و در اروپا جلو رفت و حتی مسیحیان تا اعمال ۱۱ به شاگردان راه یا طریقت معروف بودند تا اینکه در این شهر بخاطر نمونگی آنان به مسیحیان معروف شدند 

 

 اعمال رسولان ۱۱ : ۲۶

 شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند
بعد از زمانی که کنستانتین امپراطور روم در اوایل قرن چهارم یعنی سال ۳۱۲ مسیحیت را مذهب رسمی امپراتوری روم اعلام کرد و کلیساهای ساختمانی با شیوه رهبری پاپ ها و اسقف ها و کشیشان شروع شد ، متاسفانه 

 • نحوه پخش انجیل 
 • مفهوم کلیسا و شاگرد سازی 

 

نیز عوض شد. حداقل یک فرمی دیگری از روش های قرن اول بود.  نه اینکه ثمره نداده باشد ولی آنچه دست به دست به ما رسیده به صورت مذهب به ما دنیا ارائه شد که اصول انسانی در آن رخنه کرده است .  ولی باید اعلام کرد که  از همان قرن تا به کنون مسیحیان حقیقی هم بوده و هستند و مشعل حقیقت انجیل را بدست دارند . بخاطر تبدیل مسیحیت به مذهب و مراسم و ضابطه های انسانی کلیسائی بجای حقیقت کلام باعث شد که اصولی وارد رهبری و شبانی کلیساها اولیه کاتولیک و ارتدوکس شود که با قرن اول متفاوت بود.  البته با نهضت پروتستانت مقداری تحول در روش رهبری کلیسا  ایجاد شد ولی هنوز اثرات این نوع طرز فکر در رهبری و شبانی امروزه وجود دارد .

 

 • به غیر از کلام هیچ روشی کامل نیست : 

 

نویسنده این جزوه اعلام نمی کند که ، جواب اصلی رهبری موثر را دارد ، خیر . فقط کتاب مقدس جواب اصلی را دارد. 

ولی نکاتی بر اثر تجارب سخت و حتی تلخ و شیرین و خدمت در میان ایرانیان به نویسنده این برکت را داده که خلاصه ای از بعضی از آن نکات را با شنونده و خواننده عزیز درمیان بگذارد.   • قدردانی از شبانان پیشکسوت : 

 

همه شما اصولی را از کلام خدا و شبانان قبلی خودتان که به شما آموزش داده اند و برای شما دعا کرده اند و حتی دستگداری کرده اند را بدست آورده اید و این اصؤل مفید و موثر بوده اند.  ولی آیا می تواند بهتر شود ؟ شما چه فکر می کنید ؟ • محتوای این جزوه : 

 

۱. بشارت :  خصوصیات لازم پیش بشارتی ، نحوه بشارت و روش دریافت تایید نجات 

۲. شاگردی : نحوه رشد شاگرد و روش نوین شاگرد سازی 

۳. خادم و رهبر سازی :  نحوه شبانی و رهبری نوین 

۴. گسترش کلیسا : نحوه گسترش کلیساهای خانگی در ایران و نحوه ایجاد کلیسای موفق ساختمانی 

 

می توانید از این جزوه نت بردارید و به نحوه هدایت روح القدس و تفکرات و اخلاقیات و الهیات خودتان آنها را استفاده کنید 

از روح القدس بپرسید که از این نکته و نکاتی که می خوانید ، ای روح القدس برای من در خدمتم چه پیامی داری تا بهتر عمل کنم تا : 

۱. میوه بیاورم 

۲. میوه فراوان 

۳. و میوه های ماندنی  • در این جزوه در مورد خصوصیت رهبر و یا شبان صحبت می شود: 

 

۱. شخصیت مورد نیاز 

۲. کارائی 

۳. سازماندهی ( خیلی ها به صورت های سنتی از شبانان قبلی یاد گرفته ایم و به آنها هم اضافه کرده ایم ولی آیا این اصول ، اصولی هستند که از کلام و روش های مدیریت و رهبری یاد گرفته باشم ؟ )  • از روح القدس بپرسید : 

 

۱. چه شخصیتی من لازم دارم تا این نکته و نکات در زندگی و خدمت من نمایان شود ؟

۲. و چه مسح و اقتداری به من می خواهی بدهی که الان ندارم ولی باعث می شود که به این نکته برسم و با استفاده از این طرز فکر ، یا اصول بتوانم برای تو میوه بیشتری بیاورم ؟ 

۳. چه اصولی هست که من باید در سازماندهی کلیسا یاد بگیرم تا بتوانم ثمره بیاورم ؟

 

 • نکات الهیاتی و باورهائی  که برای شروع خواندن این جزوه احتیاج است: 

 

همانطور که خداوند شما را از بنیاد عالم انتخاب کرده 

o افسسیان ۱ : ۴ 

همانطور که شما را از رحم مادر خوانده است 

o غلاطیان ۱ : ۱۵ 

همانطور که سرنوشت شما را رقم زده و نیکوست 

o ارمیا ۲۹ : ۱۱

همانطور که مسیح شما را دوست خود می خواند 

 

o یوحنا ۱۵ : ۱۴ 

همانطور که کلام خدا ما را همکاران و سفیر مسیح می خواند 

o اول قرنتیان ۳ : ۹ 

o دوم قرنتیان ۵ : ۲۰ 

همانطور که مسیح قوت روح القدس را به من و شما هدیه می دهد 

o اعمال ۱ : ۸ 

همانطور که مسیح اقتدار اجرائی خود را به من و شما داده است 

o متی ۲۸ : ۱۸ 

پس برویم و به خلایق به انجیل موعظه کنیم 

o مرقس ۱۶ : ۱۵ 

آنان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهیم 

o متی ۲۸ : ۱۹ – ۲۰ 

و باعث شفا و آزادی آنان شویم 

o لوقا ۴ : ۱۸ 

و کلیسای خداوند را احیا کنیم 

o اعمال ۲ : ۴۱ – ۴۷ 

 

امیدوارم این جزوه را فقط به عنوان یک راهنما استفاده کنید و نت برداری کنید و در هر قسمت اگر نظری متفاوت از نظر الهیاتی و یا سازمانی دارید  می توانید با ما تماس بگیرید و نقطه نظر خود را با ما درمیان بگذارید هر نوع نقد بنا کننده است و حتی تکذیب کننده ، باعث بنای ما خواهد بود .  کلید پیروزی من و شما تعلیم جو بودن  تصحیح جو بودن است و نه تنها فقط تعلیم پذیر و تصحیح پذیر بلکه پیشنهاد می کنم دعا کنیم که تعلیم جو و تصحیح جو باشیم  پس بدانید با آغوشی باز از شما خواهیم شنید .

موفق باشید

Scroll to Top