شاگردسازی نوین

ماموریت کلیسا و خادمین به طور کل در متی ۲۸ توسط مسیح مشخص شده است

 • ماموریت کلیسا چیست ؟ 


  ماموریت کلیسا و خادمین به طور کل در متی ۲۸ توسط مسیح مشخص شده است

   

  متی ۲۸ : ۱۸-۲۰

   آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است‌.  پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته‌‌ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم‌‌.


  هدف اول نجات و بعد شاگرد سازی است و از میان شاگردان مسیح افرادی به عنوان لاویان یا خادمین انتخاب شده اند که مسائل حرکت کلیسا و برنامه ریزی و تعالیم و شبانی کلیسا را بعهد بگیرند . این افراد که به لاویان خوانده می شوند ، همانند لاویان عهد عتیق از بقیه اسباط و یا قوم های سبط اسرائیل کمتر و یا برتر نبودند بلکه مسئولیت خاص خود را داشتند . در کلیسا نیز از افرادی که نجات می یابند ، توسط خود خدا خوانده خواهند شد که خدمت کلیسا را بعهدم بگیرند و احتیاج داریم این افراد را در مسیر خدمت ، تجهیز کنیم تا ثمره بیاورند و ثمره های فراوان و ماندنی .


  • عملکرد کلیسا نسبت به ماموریت بزرگ چیست ؟ 

  ۱. نجات گمشده 

  ۲. شاگرد سازی 

  ۳. خادم سازی 

  برای انجام این ماموریت ، خادمین و شبانان و رهبران احتیاج به مسح روح القدس و اقتدار کلام خدا را دارند تا رفته باعث نجات شده و آنهائی را که نجات می یابند شاگردسازی کنند .   • ایمانداران به دو دسته متفاوت ولی متحد تقسیم می شوند : 

  ۱. آنان 

  ۲. لاویان 

  به جزوه شبانی و رهبری نوین ، قسمت آنان و لاویان و ویدیو های مربوطه مراجعه کنید 

  ۱-  نجات گمشده 

  • روش پیش بشارتی 

  ۱- شاهد باشیم 

  ۲- بیان شهادت شخصی     

  ۳- بیان مژده نجات 


  اول پطرس ۳ : ۱۵  

  بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس  دعا جنگ روحانی قبل از بشارت دادن: 

  قبل از بیان کردن مژده نجات با هر کسی بهتر است که برای آن شخص دعا کنید و تمام قدرت های تاریکی را که در زندگی او وجود دارد را فرو بریزید چون کلام خدا در دوم قرنتیان ۴ : ۴ به ما گوشزد می کند که شیطان خدای این جهان افکار آنان را کور کرده . و وقتی شما مژده نجات را با کسی درمیان بگذارید ، زمین قلب آنان را مثل زمین اول در داستان متی ۱۳ از چهار زمین ساخته است و کلام پاشیده شده در قلب این افراد را فوری می دزدد . پس قلب این نوع افراد احتیاج به شخم زدن و کندن دارد و آن با جنگ روحانی و فرو ریختم قلعه ها و پاره کردن بند هاست . برای افراد شفاعت کنید و برای ایشان در غیاب آنها قبل از ملاقات دعا کنید و قدرت های تاریکی را در زندگی آنها فرو بریزید تا آسمان بالای سر آنان باز گردد. مثل دانیال که ۲۱ روز دعا می کرد و صدای خدا را نمی شنوید و خداوند فرشته مایکل که سر فرشتگان نیکو و محافظ است را فرستاد که ملک فارس یا فرشته سیاه فارس را از روی شوش و بعد روحانی بالای سر دانیال در شوش کنار بزند تا دانیال صدای خدا را بشنود . پس من و ما باید دعا کنیم که آسمان بالای سر عزیزان ما باز گردد قبل از اینکه بتوانند مژده نجات را بشنوند   دوم قرنتیان ۴ : ۴

  خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پر شکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند‌


  • روش بشارت و تائید نجات  ( ویدیو خدا محبت )   

  یکی از روش های بشارت و تائید نجات برای کسانی که حق جو هستد ویا  اعلام می کنند که قلبشان را به مسیح داده اند . این روش بر اساس ویدیو خدا محبت و روش ۲۰ قدم است که در کلیسای ایرانیان در کلاس مسیحیت چیست تدریس می شده است .  این روش بر اساس چهار قسمت زیر می باشد :  

  ۱. بودن در حضور خدا 

  ۲. دور شدن از خدا 

  ۳. آمدن خدا به روی زمین  

  ۴. نجات 


  در روش تائید نجات که در جزوه پی دی اف و ویدیوهای آن در دسترس شماست نکات و نحوه در میان گذاردن با نو ایمانان و حتی غیر ایماندار به مسیح و حق جو را بیان کرده ایم . ( به قسمت تائید نجات رجوع کنید )   • طرز فکر شاگرد سازی 

  ۱. روش شاگردسازی عبرانی

  ۲. روش شاگردسازی یونانی 


  روش شاگرد سازی عبرانی بر اساس انتقال شخصیت و اصول زندگی از طرف شخص معلم به صورت عملی ، تا شاگرد تمام خصوصیات و کارایی را در استاد و یا معلم و یا مربی یا شبان خود می بیند و بر طبق کلام که پولس به کلیسای قرنتس می گوید

   

  اول قرنتیان ۱۱ : ۱

  پس از من سرمشق بگیرید، چنانکه من نیز از مسیح سرمشق می‌گیرم


  شاگرد با دیدن زندگی معلم و یا شبان خود ، به طرف عیسی مسیح جلب می شود و زندگی او تبدیل می گردد 

  روش شاگردسازی یونانی ، از فیلسوف های یونانی شروع شده و اصلا بد نیست ولی روش که استاد معلومات را به شاگرد انتقال می دهد و احتیاج ندارد که خودش از آن تعلیمات اطاعت کند و زندگی کند . این نوع روش شاگردسازی در تمام دانشگاه های جهان توسط استادی که به شاگردان حتی صد ها شاگرد در یک سالن ، دروس و معلومات خود را انتقال می دهد و نه شخصیت و کارائی خودش در آن مطلب . البته بعضی از فیلسوف ها و استادان دانشگاه خودشان نمونه هستند و از این آمار مبرا هستند . 
  روش یونانی همان روش کلاس های درس است که یا از اینترنت و یا حضوری در کلاس ها یک معلم درست می دهد و شاگردان نت بر می دارند و یا از معلم سوال و جواب میکنند ولی تمرکز روی مطلب درس است نه شخصیت استاد. در این روش تعداد زیادتری اطلاعات را دریافت می کنند ولی آیا همه آنها ساخته می شوند . حال آنکه در روش عبرانی تعداد کمتری لمس میشوند ولی آنانی که در این سیستم هستند رشد بیشتری از گروه اول دارند . 


  • روش تبدیل : 

  خلاصه روش تبدیل : 

  ۱. دریافت پیام از یک آیه در یک فصل 

  ۲. تشخیص شخصیت خدا در پشت آن آیه به منظور دریافت توانائی اجرای آن آیه

  ۳. دانلود کردن شخصیت و پیام با اطاعت 

  ۴. انتقال آن به دیگران بخصوص خانواده 


  • روش هدایت : روش پاراکلیت 

  ۱. شما شاگرد را هدایت کنید 

  ۲. با هم کلام را بخوانید 

  ۳. بگذارید که روح القدس به او نشان دهد 

  در این روش شما به روح القدس و کلام اعتماد می کنید که خود شخص قادر است به وسیله روح خدا از کلام بشنود . فقط شما به عنوان همیار کنار او هستید که برداشت ها و برکاتی که از پیام آن آیه گرفته است با کلام بخواند و در حقیقت بی راهه نرود . شما او را هدایت می کنید که در چهارچوب کلام باقی بماند   • شما باعث خواهید شد :

  که افراد از شما بیاموزند که نسبت به کلام و در مقابل معلمین و شبانان کلیسا فروتنانه عمل کنند تا خودشان ، خانواده و ایران و ایرانی 

  ۱. جویا 

  ۲. پویا

  ۳. تعلیم جو 

  ۴. تصحیح جو   • روش چهار عمل اصلی چیست ؟ 

  در سه کلاس اول دبستان در ایران چهار عمل اصلی ریاضی را به شاگردان یاد می دادند ، تا بتوانند در کلاس چهارم مسائل ساده ریاضی را حل کنند و اگر در سه سال اول این چهار عمل اصلی را نیاموخته بودیم نمی توانستیم مسائل را حل کنیم. در روی زمین مسائل و مشکلات فراوانی در جلوی ما هست که بالاخره با آن روبرو خواهیم شد و اگر چهار عمل اصلی اصول الهی را در پادشاهی خدا یاد نگیریم ، در برهوت شیطان و دنیای پر از سختی و مشکل اسیر و فلج خواهیم بود و زندگی پیروزمندی را که مسیح برای ما روی صلیب خریده است را روی زمین زندگی نخواهیم کرد و انقدر در مسائل و مشکلات گرفتار خواهیم شد که حتی نمی توانیم شاهد خوبی برای دنیا و باعث نجات گمشده شویم.

  بنابراین یک نو ایمان پس از درک تائید نجات و یادگیری روش تبدیل در مسیر رشد روحانی از نو ایمان به شاگرد و از شاگرد به خادم و از خادم به پیر و با تجربه در زندگی و پادشاهی خدا احتیاج به این چهار عمل اصلی دارد . وقتی که این اصول را می داند با کمک کلام و روح القدس می تواند زندگی پیروزمند و موثر برای خود و خانواده و نجات ، شفا و آزادی دیگران داشته باشد. جزئیات این دروس در این جزوه و در ویدیوهای قبلی بیان شده است . 


  • این اصؤل چهار عمل اصلی چی هستند ؟ 

  ۱.  جمع    :   نجات  – تعمید آب 

  ۲.  منها     :   شفا و آزادی و پری روح القدس 

  ۳. ضرب   :  زندگی پیروزمند ( آنان ) 

  ۴. تقسیم :  انتقال ( آنچه مفت یافته اید )  


    روش خادم سازی 


  فرق بین ” لاوی ” و ” آنان ” چیست ؟ 

  لاویان یک سبط از ۱۲ سبط قوم اسرائیل بودند که به عنوان کاهنان کار خیمه و نگاه داشتن قانون موسی و اجرای قربانی ها را بعهده داشتند ، که در عهد جدید شبانان ، رهبران و خادمین کلیسا چنین خدمتی را دارند . ولی از آنجائی که همه ما در مسیح کاهنان خدا هستیم ولی همه ما مسئولیت خدمت رسمی در کلیسا را نداریم بلکه همه ما خوانده شده ایم که شاهد مسیح و نور و نمک او در جهان باشیم و رفته همه امت ها را شاگرد مسیح سازیم . همه برای خدمت شبانی و رهبری و یا شماسی ، تعلیم و خدمات کلیسائی خوانده نشده اند ولی همه خوانده شده ایم که در هر کجا که هستیم بدرخشیم . در قرن اول بخاطر جفائی که بعد از شهادت استیفان به وقوع پیوست ، تعداد زیادی از ایمانداران بغیر از رسولان از اورشلیم خارج شدند و در حقیقت اعمال ۱ : ۸ در اعمال ۸ : ۱ بوقوع پیوست و آنان مجبور به رفتن به اقصی نقاط جهان شدند. در فصل ۱۱ در شهر انطاکیه بود که شاگردان مسیح به مسیحی مسمی شدند و و لغت  ” آنان” از فصل ۸ به این نوع افراد که جزو رسولان و حتی شماسات نبودند بلکه مسیحیان نمونه ای بودند اطلاق می شود . آنان مسیحیت را به ترکیه و اروپا انتقال دادند و رسولان بعدا می رفتند و آنان را بنا می کردند ولی بشارت و شاگرد سازی با این گروه آنان بود نه رسولان . 

  این روزه در کلیسا این دو گروه وجود دارند ، و لاویان از رسولان بر تر نیستند بلکه مسئولیت متفاوتی دارند . خادمین کلیسا همان لاویان عهد عتیق هستند . لاویان یک از ۱۲ سبط اسرائیل بودند و حدود ده درصد تمام قوم لاوی بودند و بقیه به زندگی عادی تجارت می کردند ، خانه داری می کردند ، کشاورزی می کردند ، کارهای روزمره زندگی را می کردند . ما رهبران باید آگاه باشیم که فقط ده درصد کلیسا برای خدمت در کلیسا به عنوان شبانان و رهبران و حتی معلمین رسمی و یا واعظین انتخاب شده اند و ۹۰ در صد بقیه جزو آنانی هستند که در دنیا باید بدرخشند .


  ۷ تپه یا ۷ کوه 

  ۷ تپه و یا ۷ کوه ، ۷ حوزه و زمین زندگی و خدمتی آنان است . و ما احتیاج داریم مسیحیان نمونه در تجارت و دولت و دانشگاه ها داشته باشیم. 

  ۱. خانواده 

  ۲. تحصیلات

  ۳. ورزش 

  ۴. مدیا و فیلم 

  ۵. تجارت 

  ۶. دولت   


  احتیاج به استادان دانشگاه داریم که مسیحی واقعی باشند و لزومی ندارد که راجع به مسیح در کلاس هایشان درس بدهند بلکه نمونه باشند و اگر کسی دلیل نمونگی آنان را پرسید با حلم و احترام به خدا جواب دهند و باعث نجات شاگردان دانشگاه و استادان دیگر شوند. ما به ورزشکاران معروف مسیحی نمونه احتیاج داریم ، ما به کارگردان ها و هنرپیشه های سالم و نمونه مسیحی احتیاج داریم ، ما به تجار و صاحبان شرکت ها که نمونه هستند و با اعضای خود طبق کولسیان ۳ رفتار می کنند احتیاج داریم . ما به پدران و مادرانی که در خانه نمونه هستند ولی لزومی ندارد که در کلیسا معلم یا واعظ باشند احتیاج داریم تا فرزندانی در احترام به خدا پرورش دهند . 

  تعالیم و روش های شاگرد سازی و خادم سازی کلیساهای ایرانی متمرکز بر ساختن لاویان است و دروس عملی در ۷ کوه را کمتر از واعظین و شبانان شنیده می شود و یا کلاس ها و گروه های خانگی ندارند که مسائل خانواده و رشد بچه ها و یا نحوه درست تجارت و رابطه های سالم در محیط کار را یاد دهند و مردم را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کلیسای آنها هستند را برای نمونگی در بیرون از کلیسا و مسیحی دوشنبه به بعدی پرورش نمی دهند . چون بخاطر اشتیاق بشارت در ایران و محیط نا امن ایران ، خادمین فقط خادم سازی می کردند و تعلیم و وعظ و نکات کتاب مقدس را به عزیزان و همه کلیسا یاد می دهند و نه اینکه این مطلب اشتباه و یا غلط است ، خیر ، بلکه برای خادم سازی مفید است ولی آنانی که برای لاوی گری خوانده نشده اند ، چون فقط استاندارد مسیحی بودن را مسائل کاری لاویان و خادمین می بینند و آنها چون خوانده نشده اند ، خسته می شوند . و ” آنان” در کلیسا ها ممکن است از کلیسا جدا شوند و بعضی از مسیح جدا خواهند شد چون استاندار و کارائی لاوی گری را به آنها آموخته ایم ، حال آنکه می بایست طوری پرورش یابند که نور و نمک جهان بآشند و در دنیای کاری و زندگی بیرون بدرخشند، پدر مادر خوبی باشند ، کارمند خوبی باشند ،  نه اینکه بتوانند کتاب مکاشفه را تفسیر کنند.  مسیحیان ایرانی خارج از کشور آنانی که از زمینه اسلام به مسیحیت رو آورده اند ، به هر دلیلی به کلیسا ها رجوع می کنند خوش آمده اند ولی آنهایی که تایید نجات و روش تبدیل را یاد نمی گیرند بعد از نهایتا ۲ سال از کلیسا جدا می شوند چون برکتی که می خواستند را گرفته اند و 

  بیش از آن احتیاجی به مسیح ندارند .  و چون متاسفانه به خاطر بی توجه ای ما رهبران ، آنان معنی شاگردی را درک نکرده اند چون یا اصلا نجات یافته اند و اگر نجات دارند ، شاگرد حقیقی نشده اند ، پس از کلیسا می روند . و حتی آنانی که در کلیسا می مانند و صادقانه می گویند که مسیح تمام زندگی من است ، چون لاوی نیستند و جزو آنان هستند و به خاطر اینکه  نحوه و استاندارد زندگی در کلیسا و روش های شاگرد سازی و خادم سازی کلیسا ها فقط بر اساس لاوی گری بوده ، ایشان نیز نهایتا بعد از ۷ سال از کلیسا جدا می شوند و متاسفانه این آمار برای کلیساهای ایرانی خارج از کشور صحیح است . و کلیسا های ایرانی متاسفانه مثل ترانزیت فرودگاه ، افراد می آیند و میروند و فقط حتی آن لاویانی که سر سپرده هستند باقی می مانند که از آن ده درصد هم کمتر خواهند بود ، چرا چون حتی نحوه خادم سازی ما می تواند بر اساس شریعت موسی باشد و نه فیض و راستی و در بعضی از کلیساهای ایرانی ، خدمت دادن و جای رشد برای خادمین نیز وجود ندارد ، در آن صورت این آمار حتی برای خادمین صادق و سر سپرده به ۵ درصد تقلیل می یابد.  این معضلی است که به خاطر عدم آگاهی از مطالب ساده رهبری ، باعث دلسردی شبانان سر سپرده می شود. چون نگاه می کنند که هر چه می کارند به ثمره نیکو نمی انجامد و خیلی را خدمت کرده اند ولی آنان کجا هستد؟ 

  پس راه حل چیست ؟  

Scroll to Top