عطیه و خواندگی یونیک

  • عطیه و خواندگی یونیک یک خادم یک همراه ، همیار چیست ؟

  ۱. معنی عطیه یونیک ( منحصر بفرد ) 

  ۲. کاربرد و منفعت آن چیست ؟ 

  ۳. رشد در عطیه یونیک خود
 • عطیه و خواندگی یونیک یک خادم یک همراه ، همیار چیست ؟

۱. معنی عطیه یونیک ( منحصر بفرد ) 

۲. کاربرد و منفعت آن چیست ؟ 

۳. رشد در عطیه یونیک خود 

 

 • مقدمه : 

 

شما قبلا ویدیوی عطایا و تشخیص عطایا را مشاهده کرده اید 

اگر مایل هستید که بدانید که عطایای روحانی و خواندگی خود را تشخیص دهید به کانال کلاس های تلگرام کلیسای ایرانیان مراجعه کنید که آدرس این کانال را در زیر مشاهده می کنید 

https://t.me/Gifts_Personalities

 

در کانال تلگرام فرم های تشخیص و ارزیابی شخصیت های انسانی نیز وجود دارد که شما می توانید 

۱. شخصیت و خصوصیات انسانی 

۲. عطایای روحانی 

۳. خواندگی 

خود را ارزیابی کنید . 

 

در مورد شخصیت انسانی ، ما می بایست به شباهت عیسی مسیح برسیم تا بتوانیم با تمام شخصیت ها و پرسونالیتی های همسر ، فرزندان ، خانواده و همکاران و هم کیشان خود که با ما متفاوت هستند  رابطه سالم ، احترام  ، محبت ، اعتماد را برقرار کنیم 

 

 • برای ارزیابی یک خادم دو مطلب را باید ارزیابی کرد 

 

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

 

شخصیت روحانی یک خادم از طریق میوه های روحانی او ارزیابی می شود . تا چه حد میوه های روح که طبق غلاطیان ۵ : ۲۲ است از ایشان بیرون می آید . خداوند تمام این میوه و میوه ها را در ما صد در صد کار گذاشته است  و می بایست با برداشتن موانع و تسلیم بند و قلعه ها و گناهان خود ، روح القدس از ما جاری شود و این میوه ها از ما به 

طور کامل نمایان گردد . بطور کل طبق لیست بالا ارزیابی یک مسیحی و یک خادم ، آنان و لاویان از شخصیت و کارایی او شروع می شود 

 

میوه روح القدس : غلاطیان ۵ : ۲۲ 

محبت ، شادی ، آرامش ،  حلم ( بردباری ) ، مهربانی ،  نیکویی ، وفاداری ، فروتنی ، خویشتنداری

 

 • جدول ارزیابی شخصی یک خادم در مقایسه میوه با عطایا : ۱. اگر میوه های شخصیتم نمایان باشد ولی عطیه ام اکتیویت نباشد 

باعث نجات می شوم ولی خیلی کم 

 

۲. اگر میوه های شخصیتم نمایان نباشد ولی عطیه های زیادی داشته باشم 

باعث نجات های فراوانی می شوم ولی باقی نمی مانند 

 

۳. اگر میوه های شخصیت من نمایان و عطایای من اکتیویت باشد 

میوه نجات خواهم آورد ، میوه های فراوان و میوه های ماندنی 

 

 • پس هم می خواهیم شخصیت ما شبیه مسیح باشد 
 • و هم می خواهیم عطایای ما اکتیویت و فعال باشد 
 • تا میوه بیاوریم و میوه های فراوان و میوه های ماندنی 

 

برای رشد در شخصیت مسیح ، احتیاج به مردن نفس داریم  (تا بتوانیم شخصیت مسیح یا تقدس او را بپوشیم) 

 

غلاطیان ۲ : ۲۰ 

 من با مسیح مصلوب شده‌‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می‌کنم‌.

 

را یاد بگیریم 

 

غلاطیان ۵ : ۲۴ 

آنانی که از آن مسیح می‌باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند

 

اول پطرس ۳ : ۱۵ 

 بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس

 

 • در مورد  کارائی 

 

مسح و اقتدار خادم را باید ارزیابی کرد. ویدیو ها را قبلا دیده اید ، دروس را گرفته اید 

۱. مسح ، توانائی اجرای کلام و کار خداست که  از مردن و تقدس به وسیله روح القدس در ما نمایان می گردد  

۲. اقتدار یعنی حق اجرائی کلام و کار خداست که  از اطاعت کامل کلام و از طرف مسیح به ما داده می شود 

برای رسیدن به مسح و اقتدار می بایست من عطایای خودم و خواندگی یونیک خودم را بدانم  

 

 • عطیه یونیک و خواندگی یونیک من چیست ؟ 

 

عطایا به سه قسمت ، خدمتی ، قوتی و تجهیز تقسیم شده اند 

که وقتی شما عطایای تجهیز را متوجه میشوید که بر اساس افسسیان ۴ : ۱۱ است ، در آن صورت با توجه به عطایای فصل ۱۲ رومیان و فصل ۱۲ اول قرنتیان ، خواندگی خود را از افسسیان ۴ : ۱۱ درک می کنید 

 

خواندگی های پنجگانه :

۱. رسالت 

۲. نبوت 

۳. بشارت 

۴. شبانی 

۵. تعلیم 

 

این خواندگی ها نه تنها در کلیسا کاربرد دارد بلکه در همان ۷ کوه که قبلا در این دروس مشاهده کرده اید کاربرد دارد . 

این خواندگی ها ، نه تنها در کلیسا بلکه در محل کار ، تجارت ، مدرسه ، خانه ، مدیا ، ورزش ، حتی سیاست و هر چه از دوشنبه به بعد است به کار می آید. تشویق کنید که کلیسا یکشنبه ای نباشند بلکه از دوشنبه به بعد نیز شبیه مسیح عمل کنند

 

 • برای تشخیص عطیه یونیک خود باید بدانم که بطور کل عطیه چیست؟

 

عطیه یعنی ، هدیه خدا که به ما قابلیت اجرای یک خدمت و یا کاری را به طور مخصوص می دهد 

 

 • عطایا و استعداد ها دو نوع هستند: 

 

۱. عطایای روحانی       ( تعلیم ، نبوت ، خدمت ، بیان حکمت ، بیان علم و غیره ) 

۲. استعداد های شخصی ( مثل صدا ، موزیک ، خطاطی ، نقاشی و دقیق بودن ، منظم بودن و غیره )  • مقایسه و ارزیابی عطایا و استعداد ها چگونه است ؟ 

 

۱. یک عطیه را امکان دارد من و یا ما نداشته باشیم . به طور مثال من فکر نمی کنم صدای سرود خواندن داشته باشم و حتی برای آن نیز کلاس نرفته ام ولی یک ذره پیانو بلد هستم که بنوازم و من نقاش ساختمان نمی توانم بشوم ، چون این حرفه را بلد نیستم و کار هم نکرده ام و سلیقه و یا صبر آنرا نیز ندارم 

۲. یک استعداد و یا عطیه دارم ولی فقط برای خودم خوب است و قابل استفاده دیگران نیست . بطور مثال من اتاق منزل خودم را نقاشی و یا رنگ کرده ام و مردم می آیند و از کار من تعریف می کنند ولی اگر بگویم دوست دارید خانه شما را رنگ کنم می گویند ممنونیم ولی ، خیر . ترجیح می دهند که به یک نقاش با عطیه و استعداد کاربردی ( پرکتیکال ) بهتری این کار را انجام دهد 

۳. عطیه مخصوص دارم ، و منفعت آن به دیگران می رسد و میوه می آورد. و مردم دیگر مشتاق هستند که از این عطیه برکت بگیرند و من نیز از این عطیه استفاده کرده آنان را برکت می دهم. بطور مثال شما خیلی خوب غذا درست می کنید و مردم جمع شده اند و می خواهند از دست پخت شما بخورند .  • عطیه یونیک چیست ؟

 

 یونیک یعنی منحصر بفرد.  نه تنها مخصوص بلکه منحصر بفرد برای من است و حتی برای مردم 

 

 • چه فرقی بین عطیه مخصوص و عطیه یونیک هست ؟ 

 

هردو عطیه مخصؤص و عطیه یونیک برای مردم و در چشم آنان یکسان است و هر دو یک نتیجه دارند و به مردم منفعت می رساند و مردم برکت می گیرند و هردو میوه می آورند و حتی میوه های فراوان و ماندنی • ولی یک فرق بزرگ است 

 

۱. در عطیه مخصوص خود ، که بسیار هم عالی است که شما چنین عطیه دارید.  شما وقتی آن خدمت را می کنید خسته می شوید ، خسته بدنی و حتی خسته روحی و روانی .  بعد از انجام آن کار بطور مثال بشارت باشد و یا مثلا دعای شفا آزادی و جنگ روحانی. وقتی انجام می دهید مردم نجات پیدا می کنند و شفا می یابند ولی شما خسته هستید۲. در عطیه یونیک ، شما صبح بشارت داده ای و عصر به یک نفر دیگر ولی باز شب می گوئید باید بروم به دنبال شخص سوم و مثل این است که خستگی وجود ندارد  • فرق بین عطیه یونیک و عطیه مخصوص شما چیست ؟ 

 

۱) در عطیه بخصوص من …میوه می آورم … ولی من خسته هم می شوم و طبیعی است 

۲) در عطیه یونیک من ….. میوه می آورم ولی میوه های فراوان و ماندنی … و من جسما خسته نخواهم شد و این مسح خداست که شما خسته نمی شوید   

 

بیائید عطیه یونیک خود و خادمین همکار دیگر را تشخیص دهیم :  

 

۱. تشخیص و ارزیابی 

۲. تشویق کنیم 

۳. اکتیویت کنیم 

تا مسح و اقتدار ما بر اساس عطایای یونیک ما باشد 

Scroll to Top